Редакційна політика

Галузь та проблематика

Метою та завданням збірнику є ознайомлення науковців з вирішенням проблем удосконалення та розвитку автомобільного транспорту, обміну досвідом проведення наукових досліджень, експериментальної діяльності вчених у галузі експлуатації, ремонту автомобілів, автотракторобудування, автотракторних двигунів, автомобільної електроніки та мехатроніки.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Правила рецензування наукових статей

Статті, що надходять у редакцію, та відповідають тематиці журналу й не порушують його публікаційної етики, рецензуються з метою їх експертної оцінки. Всі рецензенти є визнаними фахівцями з тематики матеріалів, що рецензуються і мають публікації за напрямком статті.  
Рецензенти повідомляються про те, що спрямовані їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню. 
Строки рецензування в кожному окремому випадку визначаються редакцією з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статей.
При одержанні негативної рецензії редакція направляє авторові копію рецензії із пропозицією доробити статтю відповідно до зауважень рецензента або аргументовано спростувати їх, або направляє авторові вмотивовану відмову.
Статті, дороблені або перероблені автором, повторно направляються на рецензування.

Правила опублікування наукових статей у журналі

Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається редакційною радою по формуванню чергових випусків. Про рішення редакційної ради повідомляється авторові по електронній пошті.
Не допускаються до публікації:
а) статті, у яких виявлені порушення правил публікаційної етики журналу (див. розділ «Публікаційна етика»);
б) статті, оформлення яких не відповідає вимогам журналу, а автори відмовляються від їхньої технічної доробки;
в) статті, автори яких не виконують конструктивні зауваження рецензента або аргументовано не спростовують їх.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Публікаційна етика

Етика наукових публікацій і заява про відсутність зловживання службовим становищем

  • Плагіат у наукових публікаціях неприпустимий.
  • Усі дані у статті повинні бути реальними і достовірними. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних несуть автори публікацій.
  • Редакційна колегія журналу несе повну відповідальність і має повноваження прийняти подану статтю для публікації або відхилити її. Редакційна колегія може радитися з рецензентами для ухвалення цього рішення.
  • Редакційна колегія бере на себе відповідальність за всі опубліковані матеріали.
  • Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних інтересів, і забезпечувати справедливий процес рецензування.
  • Редакційна колегія повинна дотримуватися «прозорої» редакційної політики, що заохочує максимально повну і чесну звітність.
  • Редакційна колегія не повинна розкривати будь-яку інформацію про розглянутий рукопис (указане не стосується рецензентів). Неопублікована інформація, описана у поданому рукописі, не повинна використовуватися з особистою метою.