(1)
Александров , Є. Є. .; Александрова , Т. Є.; Моргун , Я. Ю.; Холодов , М. П.; Ярита , О. О. .; Шаповаленко, В. О. До питання декомпозиції математичних моделей збуреного руху складних дискретно – континуальних динамічних систем. АТ 2023, 41-53.