[1]
Є. Є. . Александров, Т. Є. Александрова, Я. Ю. Моргун, М. П. Холодов, О. О. . Ярита, і В. О. Шаповаленко, «До питання декомпозиції математичних моделей збуреного руху складних дискретно – континуальних динамічних систем», АТ, вип. 52, с. 41–53, Лип 2023.