Редколлегия

УДК 656.05+656.13+629.33/.36+621.43+656


РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Головний редактор:
Туренко Анатолій Миколайович, докт. техн. наук, професор, ректор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ).

Відповідальний секретар:
Абрамчук Федір Іванович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, ХНАДУ.

Заступники головного редактора:
Алексієв Олег Павлович, докт. техн. наук, професор, ХНАДУ;
Подригало Михайло Абович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування та ремонту машин, ХНАДУ.

Члени редколегії:
Абрамов Юрій Олексійович, докт. техн. наук, професор, головний науковий співробітник, Харківський університет цивільного захисту України;
Бажинов Олексій Васильович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобільної електроніки, ХНАДУ;
Богомолов Віктор Олександрович, докт. техн. наук, професор, заступник ректора з наукової роботи, ХНАДУ;
Волков Володимир Петрович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів, ХНАДУ;
Горбачов Петро Федорович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем і логістики, ХНАДУ;
Клименко Валерій Іванович, канд. техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів, ХНАДУ;
Солодов Валерій Григорович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки і гідравліки, ХНАДУ;
Батигін Юрій Вікторович, докт. техн. наук, професор завідувач кафедри фізики, ХНАДУ;
Тропіна Альбіна Альбертівна, докт. техн. наук, професор завідувач кафедри прикладної математики, ХНАДУ;
Каніло Павло Макарович, докт. техн. наук, професор, Інститут проблем машинобудування НАН України, м. Харків;
Крайник Любомир Васильович, докт. техн. наук, професор, генеральний конструктор ВАТ Укравтобуспром, м. Львів;
Матейчик Василь Петрович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри Екології та безпеки життєдіяльності, НТУ, м. Київ;
Михайленко Володимир Степанович, докт. техн. наук, професор, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків;
Янютін Євген Григорович, докт. техн. наук, професор, кафедри математики, ХГУПТ, м. Харків;
Vrublevsky Aleksandr Nikolaevich, prof., D. Sc., University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland;
Hartmut Beckedahl, Dr.-Ing, prof., Bergische Universitat Wuppertal, Institute of Pavement Construction and Pavement Design, Germany;
Igors Tipans, Dr., Deputy Rector, International Academic Cooperation and Studies, Riga Technical University, Institute of Mechanics, Latvia;
Ireneusz Zbicinski, Ph.D., prof., Technical University of Lodz, Poland;
Roland Lachmayer, Ph.D., Dr.-Ing, Leibniz Universitat Hannover, Institute of product development, Germany;
Golovashchenko Sergey Fedorovich, Ph.D., Technical Leader Manufacturing Research Department, Ford Research & Advanced Engineering Research and Innovation Center, USA;
Sidi Mochammed Senouci, Ph.D., prof., Institut Superieur Automobile et Transport, France;
проф. д-р Альфредас Лауринавичюс, проректор по академической интеграции и развитию (Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса);
проф. д-р Олегас Прентковскис, декан факультета инженерии транспорта (Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса);
доц. д-р Гиедрюс Гарбинчюс, зам. декана факультета инженерии транспорта (Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса);
доц. д-р Гинтас Висялга, зам.декана факультета механики (Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса);
доц. д-р Виргаудас Пуоджюкас, зав. кафедрой дорог (Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса).