Індексація

«Автомобільный транспорт»

  • Входить до затвердженого ДАК Переліку наукових професійних видань України, в котрих можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
  • Реферується українським реферативним журналом «Джерело» і входить до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» (Україна).
  • Включений до міжнародних наукометричних баз даних:

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України;

Наукова електронна бібліотека eLIBRАRY, РІНЦ (Росія);

Directory of Open Access Journals DOAJ (Швеція);

Index Copernicus (Польща);

Академія Google (Google Scholar).