Публікаційна етика

Етика наукових публікацій і заява про відсутність зловживання службовим становищем

  • Плагіат у наукових публікаціях неприпустимий.
  • Усі дані у статті повинні бути реальними і достовірними. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних несуть автори публікацій.
  • Редакційна колегія журналу несе повну відповідальність і має повноваження прийняти подану статтю для публікації або відхилити її. Редакційна колегія може радитися з рецензентами для ухвалення цього рішення.
  • Редакційна колегія бере на себе відповідальність за всі опубліковані матеріали.
  • Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних інтересів, і забезпечувати справедливий процес рецензування.
  • Редакційна колегія повинна дотримуватися «прозорої» редакційної політики, що заохочує максимально повну і чесну звітність.
  • Редакційна колегія не повинна розкривати будь-яку інформацію про розглянутий рукопис (указане не стосується рецензентів). Неопублікована інформація, описана у поданому рукописі, не повинна використовуватися з особистою метою.