Рецензування

Правила рецензування наукових статей

Статті, що надходять у редакцію, та відповідають тематиці журналу й не порушують його публікаційної етики, рецензуються з метою їх експертної оцінки. Всі рецензенти є визнаними фахівцями з тематики матеріалів, що рецензуються і мають публікації за напрямком статті.  
Рецензенти повідомляються про те, що спрямовані їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню.
Строки рецензування в кожному окремому випадку визначаються редакцією з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статей.
При одержанні негативної рецензії редакція направляє авторові копію рецензії із пропозицією доробити статтю відповідно до зауважень рецензента або аргументовано спростувати їх, або направляє авторові вмотивовану відмову.
Статті, дороблені або перероблені автором, повторно направляються на рецензування.

Правила опублікування наукових статей у журналі

Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається редакційною радою по формуванню чергових випусків. Про рішення редакційної ради повідомляється авторові по електронній пошті.
Не допускаються до публікації:
а) статті, у яких виявлені порушення правил публікаційної етики журналу (див. розділ «Публікаційна етика»);
б) статті, оформлення яких не відповідає вимогам журналу, а автори відмовляються від їхньої технічної доробки;
в) статті, автори яких не виконують конструктивні зауваження рецензента або аргументовано не спростовують їх.