Редакційний штат

Редакційна колегія

Головний редактор:

Гнатов Андрій Вікторович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобільної електроніки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ).

Заступники головного редактора:

Роговий Андрій Сергійович, докт.техн.наук, професор кафедри теоретичної механіки та гідравліки, ХНАДУ

Відповідальний секретар:

Аргун Щасяна Валіковна, докт.техн.наук, професор кафедри автомобільної електроніки, ХНАДУ

Члени редколегії:

Абрамчук Федір Іванович, докт. техн. наук, професор, професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння, ХНАДУ;
Алексієв Олег Павлович, докт. техн. наук, професор,професор кафедри комп'ютерних технологій і мехатроніки, ХНАДУ;
Бажинов Олексій Васильович, докт. техн. наук, професор, професор кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів, ХНАДУ;
Батигін Юрій Вікторович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри фізики, ХНАДУ;
Батракова Анжеліка Геннадіївна, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри проектування доріг, геодезії та і землеустрою, ХНАДУ;
Богомолов Віктор Олександрович, докт. техн. наук, професор, проректор з наукової роботи, ХНАДУ; 
Вдовиченко Володимир Олексійович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій, ХНАДУ;
Волков Володимир Петрович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів, ХНАДУ;
Волосюк Марина Андріївна, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри природничих і гуманітарних дисциплін, ХНАДУ; 
Воронков Олександр Іванович, докт. техн. наук, професор, професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння, ХНАДУ;
Гурко Олександр Геннадійович, докт. техн. наук професор, професор кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій ХНАДУ;
Горбачов Петро Федорович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем і логістики, ХНАДУ;
Грицук Ігор Валерійович, докт. техн. наук, професор, професор кафедри судових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія;
Дзюбенко Олександр Андрійович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобільної електроніки, ХНАДУ;
Дмитрієв Ілля Андрійович, докт. екон. наук, професор, проректор з наукової роботи, ХНАДУ;
Капський Денис Васильович, докт. техн. наук, доцент, декан автотранспортного факультету, Білоруський національний технічний університет; 
Клец Дмитро Михайлович, докт. техн. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, ХНАДУ; 
Клименко Валерій Іванович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів, ХНАДУ; 
Левченко Ярослава Сергіївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, ХНАДУ;
Наглюк Іван Сергійович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри організації та безпеки дорожнього руху, ХНАДУ; 
Нагорний Євген Васильович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій, ХНАДУ; 
Подригало Михайло Абович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування та ремонту машин, ХНАДУ; 
Полянський Олександр Сергійович, докт. техн. наук, професор, професор кафедри технології машинобудування та ремонту машин, ХНАДУ; 
Солодов Валерій Григорович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки та гідравліки, ХНАДУ; 
Туренко Анатолій Миколайович, докт. техн. наук, професор, ректор ХНАДУ; 
Чаплигін Євгеній Олександрович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри фізики, ХНАДУ; 
Шевченко Інна Юріївна, докт. екон. наук, доцент, декан факультету управління та бізнесу, ХНАДУ;
Шуклінов Сергій Миколайович, докт. техн. наук, професор, професор кафедри автомобілів, ХНАДУ; 
Янютін Євген Григорович, докт. техн. наук, професор, професор-консультант кафедри деталей машин та теорії механізмів і машин, ХНАДУ; 
Garbincius Giedrius, Dr., assos.prof., Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania; 
Golovashchenko Sergey Fedorovich, Ph.D., Technical Leader Manufacturing Research Department, Ford Research & Advanced Engineering Research and Innovation Center, USA; 
Hartmut Beckedahl, Dr.-Ing, prof., Bergische Universitat Wuppertal, Institute of Pavement Construction and Pavement Design, Germany; 
Igors Tipans, Dr., Deputy Rector, International Academic Cooperation and Studies, Riga Technical University, Institute of Mechanics, Latvia; 
Ireneusz Zbicinski, Ph.D., prof., Technical University of Lodz, Poland; 
Laurinavicius Alfredas, Dr., prof., vice-rector, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania; 
Mikhailenko Vladimir S. Dr., prof., Pusan National University, Plasma Research Center, Busan, South Korea; 
Naumov Vitalii, Dr., prof., Politechnika Krakowska, Krakow, Poland; 
Prentkovskis Olegas, Dr., assos. prof., Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania; 
Puodziukas Virgaudas, Dr., prof., Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania; 
Roland Lachmayer, Ph.D., Dr.-Ing, Leibniz Universitat Hannover, Institute of product development, Germany; 
Sidi Mochammed Senouci, Ph.D., prof., Institut Superieur Automobile et Transport, France; 
Tropina Albina Albertovna, Dr., prof., Texas A and M University, Department of Aerospace Engineering, College Station, United States; 
Viselga Gintas, Dr., assos. prof., Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania; 
Vrublevsky Aleksandr Nikolaevich, prof., D. Sc., University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland.