DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2018.42.0.5

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПАЛИВОПОДАЧІ І РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ НА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ДИЗЕЛІВ

Г. М. Кухаренок, В. І. Березун

Анотація


Дизельні двигуни, що застосовуються на автомобільному транспорті та інших енергетичних установках, є джерелами забруднення навколишнього середовища. Тому необхідно шукати нові підходи до організації робочого процесу, які дозволяють знизити викиди шкідливих речовин у відпрацьованих газах (ВГ): оксидів азоту (NOx), оксидів вуглецю (CO), вуглеводнів (THC) і дисперсних часток (РM). Для виконання нормативних вимог щодо викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами дизельних двигунів найбільш складною проблемою є одночасне зниження оксидів азоту (NOx) і дисперсних частинок (РM), внаслідок того, що ці параметри знаходяться у зворотній залежності один від одного. Метою дослідження є покращення екологічних і паливно-економічних показників за рахунок вдосконалення робочого процесу, визначення раціональних  регулювальних параметрів двигуна: тиску впорскування палива; кута випередження впорскування палива; ступеня рециркуляції відпрацьованих газів, конструктивних параметрів: форми камери згоряння і конфігурації розпилювача, регульованої рециркуляції відпрацьованих газів (РВГ) по контуру високого тиску з охолодженням перепуску ВГ. Для вибору регулювальних параметрів систем подачі палива і РВГ проводиться моделювання робочого процесу на всіх характерних точках циклу NRSC. Мінімальний викид NOx за різного рівня РМ реалізується за рахунок зміни тиску впорскування палива, кута випередження впорскування палива і ступеня РВГ, що знаходяться у нижньому діапазоні меж дослідження. Зниження питомої ефективної витрати палива (ge) на номінальному режимі отримано за рахунок використання РВГ на рівні 8–11 %. За результатами дослідження побудовані регресивні залежності зміни оціночних параметрів: NOx, РМ, ge від регулювальних параметрів: тиску впорскування палива, кута випередження впорскування палива і ступеня РВГ, що сприяють зниженню витрати палива та скороченню викидів шкідливих речовин із ВГ. Отримано регулювальні параметри, які забезпечують викиди дисперсних часток, що відповідають рівню Stage 4. 

Ключові слова


робочий процес; викиди шкідливих речовин;

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


References

Kukharenok, G.M., Cevizdral, S.P. Berezun, V.I. (2012). Obespechenie ekologicheskikh pokazatelei urovnya EVRO-4 i EV-RO-5 na avtomobilnykh dizelyakh Minskogo motornogo zavoda [Ensuring environmental indicators at the level of EURO-4 and EURO-5 on automobile diesel engines of the Minsk Motor Plant]. Vesti avtomobil’no-dorozhnogo instituta, 1(14), 95-105 [in Russian].

Kukharenok, G.M., Berezun, V.I. (2013). Sokrashchenie vybrosov vrednykh veshchestv dizelnymi dvigatelyami [Reduction of emissions of harmful substances by diesel engines]. Sovershenstvovanie organizatsii dorozhnogo dvizheniya i perevozok passazhirov i gruzov - Improving the organization of road traffic and passanger and cargo transportation, 314-323 [in Russian].

Kukharenok, G.M., Petruchenko, A.N., Berezun, V.I. (2014). Snizhenie vybrosov vrednykh veshchestv dizel’nykh dvigatelei [Reduction of emissions of harmful substances of diesel engines]. Moscow: Novoe znanie [in Russian].

Kukharenok, G.M., Petruchenko, A.N., Berezun V.I. (2014). Vybor formy kamery sgoraniya dizel’ogo dvigatelya [Choice of the shape of the combustion chamber of a diesel engine]. Vesnik SevNTU - Bulletin SevNTU, 65-68 [in Russian].

Kukharenok, G.M., Berezun, V.I. (2014). Vybor formy kamery sgoraniya dizelnogo dvigatelya s nizkii intensivnost’yu vpryska [Choice of the shape of the combustion chamber of a diesel engine with a low injection rate]. Sovershenstvovanie organizatsii dorozhnogo dvizheniya i perevozok passazhirov i gruzov - Improving the organization of road traffic and passanger and cargo transportation. Minsk: BNTU, 180-184 [in Russian].

Berezun, V.I. (2014). Vliyanie vikhrevogo otnosheniya vpusknykh kanalov na pokazateli dvigatelya [Influence of vortex ratio of intake channels on engine performance]. Nauka – obrazovaniyu, proizvodstvu, ekonomike: materialy 12-i MNTK – Science – education, indastry, economics: Processing of 12th ISPC, t. 2, 45-46 [in Russian].

Kukharenok, G.M., Berezun, V.I. (2014). Vybor parametrov sistemy retsirkulyatsii otrabotavshikh gazov [Selecting the parameters of the exhaust gas recirculation system]. Nauka i tekhnika - Science and technology, 1, 57-63 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кухаренок Г.М. Обеспечение экологических показателей уровня ЕВРО-4 и ЕВРО-5 на автомобильных дизелях Минского моторного завода / Г.М. Ку-харенок, С.П. Cевиздрал, В.И. Березун // Вести автомобильно-дорожного института. – 2012. – №1(14). – С. 95–105.

2. Кухаренок Г.М. Сокращение выбросов вредных веществ дизельными двигателями / Г.М. Кухаренок, В.И. Березун // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов. – 2013. – С. 314–323.

3. Кухаренок Г.М. Снижение выбросов вредных веществ дизельных двигателей: монография / Г.М. Кухаренок, А.Н. Петрученко, В.И. Березун. – М.: Новое знание, 2014. – 220 с.

4. Кухаренок Г.М. Выбор формы камеры сгорания дизельного двигателя /Г.М. Кухаренок, А.Н. Петрученко,В.И. Березун // Весник СевНТУ. – 2014. – С. 65–68.

5. Кухаренок Г.М. Выбор формы камеры сгорания дизельного двигателя с низкой интенсивностью впрыска / Г.М. Кухаренок, В.И. Березун // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов, 2014. – С. 180–184.

6. Березун В.И. Влияние вихревого отношения впускных каналов на показатели двигателя / В.И. Березун // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 12-й МНТК. – 2014. т. 2. – С. 45–46.

7. Кухаренок Г.М. Выбор параметров системы рециркуляции отработавших газов / Г.М. Кухаренок, В.И. Березун // Наука и техника. – 2014. – № 1. – С. 57–63.