DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2018.42.0.61

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ГАЛЬМУВАННЯ–СТОП–ПОЧАТОК РУХУ АВТОМОБІЛЯ НА УКЛОНІ

Сергей Николаевич Шуклинов, Антон Владимирович Губин

Анотація


В результаті аналізу публікацій, присвячених дослідженню динамічної поведінки автомобіля під час розгону й гальмування, а також його залежності від параметрів керування, було зроблено висновок, що синтез автоматичних систем допомоги водієві при рушанні автомобіля повинен виконуватися на результатах аналізу не тільки режиму початку руху автомобіля на підйом, але і попереднього режиму гальмування. Це обумовлено тим, що режим початку руху автомобіля на підйом характеризується параметрами керування двигуном, зчепленням і параметрами гальмівного керування, сформованими при зупинці й утриманні автомобіля нерухомим на ухилі до початку руху.

Метою роботи є дослідження динамічних процесів у режимах гальмуваннястоппочаток руху автомобіля на підйомі. Для дослідження режимів гальмуваннястоппочаток руху автомобіля на підйомі виконано структурно-імітаційну модель процесу гальмуваннястоппочаток руху автомобіля в додатку Simulink програмного комплексу Matlab, яку представлено функціональними блоками, що моделюють процес динамічного стану автомобіля і робочі процеси систем керування трансмісією та гальмами.
Отримані результати на підставі імітаційного моделювання дозволяють оцінити параметри, що характеризують динамічну поведінку автомобіля при заданих законах керування подачею палива, гальмівним моментом і крутним моментом, підведеним до ведучих коліс у різних режимах руху; режими моделювання відображають уповільнення автомобіля гальмівною системою до повної його зупинки на ухилі, утримання автомобіля в нерухомому стані гальмівною системою і початок його руху при з’єднанні зчепленням двигуна і трансмісії.

Слід виділити такі основні моменти наукової новизни даної статті: зокрема, обумовлені передумови для формування базису подальших досліджень режимів динамічного стану автомобіля при початку руху на підйом; встановлено, що за рівня подачі палива, достатнього для руху автомобіля вперед, закон зміни подачі палива і закон керування зчепленням мало впливають на величину його скочування.

Результати досліджень можуть бути використані для розширення курсів навчання студентів автомобільним спеціальностям

Ключові слова


модель; автомобіль; режим руху; гальмування; початок руху; ухил; опір; момент

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Barskiy, I.B., Borisov, S.G., Galyagin, V.A. (1989). Stsepleniya transportnyih i tyagovyih mashin [Clutches of transport and traction vehicles]. (Ed.) F.R. Gekkera i dr. Moscow: Mashinostroenie [in Russian].

Zaharik, Yu.M. (2004). Kompleksnyiy zakon upravleniya stsepleniem [Complex law of clutch control]. Avtomobilnaya promyishlennost - Automobile industry, 9, 23-25 [in Russian].

Zaharik, Yu.M., Zaharik, A.M. (2006). Algoritm elektronnoy sistemyi ZS, isklyuchayuschey skatyivanie avtomobilya pri troganii na pod'eme [Algorythm of ZS electronic system excluding car rolling down on the slope]. Avtomobilnaya promyishlennost - Automobile industry, 2, 14-17 [in Russian].

Turenko, A.N., Shuklinov, S.N. (2010). Adaptivnoe tormoznoe upravlenie kolesnyih mashin [Adaptive brake control of wheeled cars]. Zhurnal avtomobilnyih inzhenerov - Magazine of automotive engineers, 5 (64), 18-21 [in Russian].

Turenko, A.N., Shuklinov, S.N., Mihalevich, N.G. (2012). Modelirovanie dinamiki kolesnoy mashinyi s adaptivnyim elektropnevmaticheskim privodom tormozov [Simulating the dynamics of the car with adaptive electropneumatic brake drive]. Vestnik HNADU - Bulletin of KhNAHU, 56. 66-74 [in Russian].

Turenko, A.N., Shuklinov, S.N., Mihalevich, N.G. (2011). Elektropnevmaticheskiy privod tormozov s adaptivnyim upravleniem [Electropneumatic brake drive with adaptive control]. Izv. VolgGTU. Seriya «Nazemnyie transportnyie sistemyi» - Bulletin VolgGTU. Series «Land transportations systems» , 4 12(85). 51-53 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сцепления транспортных и тяговых машин / И.Б. Барский, С.Г. Борисов, В.А. Галягин и др.; под ред. Ф.Р. Геккера и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 344 с.

2. Захарик Ю.М. Комплексный закон управления сцеплением / Ю.М. Захарик // Автомобильная промышленность. – 2004. – №9. – С. 23–25.

3. Захарик Ю.М. Алгоритм электронной системы ZS, исключающей скатывание автомобиля при трогании на подъеме / Ю.М. Захарик, А.М. Захарик // Автомобильная промышленность. – 2006. – №2. – С. 14–17.

4. Туренко А.Н. Адаптивное тормозное управление колесных машин / А.Н. Туренко, С.Н. Шуклинов // Журнал автомобильных инженеров. – 2010. – №5 (64). – С. 18–21.

5. Туренко А.Н. Моделирование динамики колесной машины с адаптивным электропневматическим приводом тормозов / А.Н. Туренко, С.Н. Шуклинов, Н.Г. Михалевич // Вестник ХНАДУ: сб. науч.тр. – 2012. – Вып. 56. – С. 66–74.

6. Туренко А.Н. Электропневматический привод тормозов с адаптивным управлением / А.Н. Туренко, С.Н. Шуклинов, Н.Г. Михалевич // Изв. ВолгГТУ. Серия «Наземные транспортные системы»: межвуз. сб. науч. ст. – 2011. – Вып. 4, № 12(85). – С. 51–53.