DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2018.42.0.89

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ СМУГИ РУХУ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ І МІСЬКИХ ВУЛИЦЯХ

Иван Сергеевич Наглюк, Александр Владимирович Макаричев, Пётр Фёдорович Горбачёв, Елена Александровна Горбачёва

Анотація


Наведено новий підхід до визна­чення пропускної здатності (ПЗ) смуги руху на автомобільних дорогах і міських вулицях, оснований на ймовірнісній оцінці мінімальної дистанції між автомобілями, що обирається водіями у транспортному потоці (ТП). ПЗ смуги руху на автомобільних дорогах і міських вулицях є найважливішим показником, що характеризує функціонування шляхів сполучення автомо­більного транспорту. Він необхідний для виконання робіт із проектування, будівництва і ремонту автомобільних доріг, значення ПЗ використовуються при виборі раціональних варіантів організації дорожнього руху та при вирішенні інших питань планування розвитку автомобільних доріг. До цього часу розроблено велику кількість математичних моделей для розрахунку ПЗ смуги руху, які в більшій мірі відображають суб’єктивні погляди авторів, ніж об’єктивну характеристику дорожньої інфра­структури, яку можна використовувати у відповідних розрахунках.

Ефективним способом є теоретична оцінка ПЗ смуги руху на автомобільних дорогах і міських вулицях, основана на об’єктивних харак­те­ристиках транспортного потоку і очевидних припущеннях, яка створює можливість без­спірного прогнозування ПЗ для еталонної смуги руху. Поставлена мета досягається за рахунок відмови від точкової оцінки і переходу до інтервальної характеристики ПЗ. Основою для розрахунку ПЗ при цьому є обֹ’єктивна оцінка рішень про швидкість і дистанцію між автомобілями, що приймаються водіями у складі щільного ТП. Саме ці рішення, а не час реакції водіїв або довжина гальмівного шляху авто­мобіля при екстреному гальмуванні, визначають динамічний габарит кожного автомобіля в потоці та ПЗ смуги руху в цілому. З урахуванням великої кількості учасників руху дистанція між автомобілями розглядається як випадкова величина, а швидкість вважається аргументом функції розподілу випадкової дистанції, оскільки в умовах щільного потоку учасники руху зазвичай дотримуються швидкості руху транспортного потоку на обраній смузі руху

Ключові слова


пропускна здатність; смуга руху; динамічний габарит; випадкова величина; закон розподілу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Highway Capacity Manual (2010). Washington: TRB, 1134.

Vulytsi ta dorohy naselenykh punktiv [State Standart 2.3-5:2017. Streets and roads of settlements]. DBN V.2.3-5:2017. Kiev: Derzhbud (2001). 51.

NSW Roads and Traffic Authority «Traffic Volume Data for Sydney Region 1999: Volume 1», RTA Traffic and Transport Directorate, Sydney (2000). 639.

Laufer, J. (2008). Freeway capacity, saturation flow and the car following behavioural algorithm of the VISSIM microsimulation software. 30th Australasian Transport Research Forum, Maunsell Australia, 1-14.

Fellendorf, M. Microscopic Traffic Flow Simulator VISSIM. Fundamentals of Traffic Simulation, 63 International Series in Operations Research & Management Science 145, Springer Science+Business Media, LLC (2010), 63-93.

Song, G. Yu L., Xu L. (2013). Comparative analysis of car-following models for emission estimation. Transportation Research Record 36, Washington D.C., January, 1-26.

Gavrilov, A.A. (1980). Modelirovanie dorozhnogo dvizhenija [Modeling of traffic], Moscow: Transport, 187 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Highway Capacity Manual / Washington: TRB, 2010. – 1134 p.

2. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.3-5:2017. – Чинний від 2001-10-01. – К.: Держбуд України, 2001. – 51 с.

3. NSW Roads and Traffic Authority «Traffic Volume Data for Sydney Region 1999: Volume 1», RTA Traffic and Transport Directorate, Sydney 2000. – 639 р.

4. Laufer J. Freeway capacity, saturation flow and the car following behavioural algorithm of the VISSIM microsimulation software / J. Laufer // 30th Australasian Transport Research Forum, Maunsell Aus-tralia 2008. – P. 1–14.

5. Fellendorf M. Microscopic Traffic Flow Simulator VISSIM / M. Fellendorf and P. Vortisch, J. Barceló (ed.) // Fundamentals of Traffic Simulation, 63 International Series in Operations Research & Management Science 145, Springer Science+Business Media, LLC 2010. – P. 63–93.

6. Song G. Comparative analysis of car-following models for emission estimation / G. Song, Yu L., Xu L. // Transportation Research Record 36, Washington D.C., January, 2013. – P. 1–26.

7. Гаврилов А. А. Моделирование дорожного движения / А. А. Гаврилов - М. : Транспорт, 1980. - 187 с.