DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2018.42.0.116

ВИХОВНА РОБОТА У СУЧАСНИХ ВНЗ

Элина Борисовна Хоботова, Наталия Витальевна Саенко

Анотація


Виховна робота – це невід’ємна частина діяльності викладачів вищої школи, спрямована на прищеплення культури трудової та професійної діяльності; об’єднання наукової роботи студентів і виховної діяльності; формування екологічної культури, здорового способу життя та навичок безпечної життєдіяльності. Маємо на меті обмін досвідом щодо підвищення ефективності виховної роботи, проведеної невідривно від процесу навчання і наукової роботи студентів. Подано методику виховання патріотизму та підвищення професійного рівня студентів у навчальних закладах усіх видів шляхом ознайомлення студентів із цікавими фактами з життя видатних українських учених, приведенням прикладів досягнень вітчизняної науки, історії відкриттів чи вчень. Наведено досвід удосконалення методів виховання патріотизму та підвищення професійного рівня студентів на навчальних заняттях, прищеплення культури трудової та професійної діяльності, формування екологічної культури, здорового способу життя та навичок безпечної життєдіяльності. Показано, що підвищення ефективності виховної роботи можливе при її проведенні невідривно від процесу навчання й наукової роботи студентів. Наведення прикладів із діяльності видатних вітчизняних учених, розробок українських інженерів і досягнень галузей промисловості розширює науково-теоретичну базу студентів, підвищує професійний рівень знань і виховує патріотизм. Протягом навчальної та виробничої практики студентів вони повинні бути ознайомлені з сучасними вітчизняними досягненнями науки і техніки, передовими виробничими підприємствами, сучасними технологіями. Виховна робота на навчальних заняттях в університетах забезпечує поглиблення світогляду студентів, підвищення професійної підготовки майбутніх фахівців, прищеплення культури трудової та професійної діяльності, формування здорового способу
життя

Ключові слова


виховна робота; патріотизм; наукова робота; професійний рівень знань; екологічна культура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Poliakov, M. V. (2011). Vykhovannia molodi v systemi universytetskoi osvity [Education of young people in the system of university education]. Dnipropetrovsk: DNU, 113 [in Ukrainian].

Monkevičienė1, O., Amirova, A., Ashirbayeva, N. (2015). Modern Educational Approaches as a Factor of Development of Students’ Intellectual Abilities. Pedagogika - Pedagogy, 119, 3, 45-59.

Jonāne, L. (2015). Analogies in Science Education. Pedagogika - Pedagogy. 119, 3, 116-125.

Cherney, А., Povey, J., Head, B., Boreham, P., Ferguson, M. (2012). What influences the utilisation of educational research by policy-makers and practitioners?: The perspectives of academic educational researchers. International Journal of Educa-tional Research, 56, 23-34.

Nenastina, T.A. (2008). Sovremennyye tendentsii razvitiya vysshego obrazovaniya [Modern trends in the development of higher education]. Moderni vymozenosti vedy - 2009: Materialy V Miedzinarodni vedecko-prakticka konference. Praha, 5-7.

Sumina, T.G. (2010). Teoriya i metodika vospitatelnoy raboty [Theory and methods of educational work]. Ekaterinburg: Izd-vo Ros. gos. prof.-ped. un-ta [in Russian].

Gegenfurtner, A., Hagenauer, G. (2013). Achievement goals and achievement goal orientations in education. International Journal of Educational Research, 61, 1-4.

Wilson, R. (2013). Skills anticipation – The future of work and education. International Journal of Educational Research, 61, 101-110.

Vyhraniuiemo osobystist, patriota… (2015). Shtrykhy do kartyn suchasnoho vykhovannia molodi ta portretiv vykhovateliv: statti ta narysy [We win the personality, the patriot ... Strokes to the pictures of modern education of youth and portraits of educators: articles and essays]. V.V. Ivanenka (Ed.). Dnipropetrovsk: DHU [in Ukranian].

Khimenko, N.L., Datsenko, V.V. (2009). Nravstvennoye vospitaniye studentov v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh [Moral education of students in higher educational institutions]. Naukowa przestrzen Europy – 2009: Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 11. Pedagogiczne nauki. Przemysl, 22-24 [in Russian].

Datsenko, V.V. (2009). Formirovaniye professionalnogo myshleniya u budushchikh spetsialistov pri izuchenii distsipliny «Khimiya» v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh [Formation of professional thinking in future specialists in the study of the discipline «Chemistry» in higher education institutions]. Nastoleni moderni vedy–2009: Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka konference Dil 6. Pedogogika. Praha, 70-71 [in Russian].

Khobotova, E.B. (2010). Rasshireniye vozmozhnostey provedeniya nauchnoy raboty studentov v tekhnicheskikh VUZakh [Expansion of opportunities for scientific work of students in technical universities]. Novyi kolehium - New colleqium, 1-2, 56-62 [in Russian].

Khobotova, E. B. (2011). Sovershenstvovaniye fundamentalnogo khimicheskogo obrazovaniya v tekhnicheskikh VUZakh [Improvement of fundamental chemical education in technical universities]. Novyi kolehium - New colleqium, 3, 39-45 [in Russian].

Datsenko, V.V. (2013). Pidvyshchennia efektyvnosti navchannia khimii u tekhnichnomu VNZ [Improving the effectiveness of chemistry training at a technical university]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity - Pedagogy and psychology vocational education, 5, 104–110 [in Ukraian].

Nenastina. T.A. (2013). Organizatsiya samostoyatelnoy raboty kak formirovaniye professionalnykh navykov v tekhnicheskom vuze [Organization of independent work as the formation of professional skills in a technical university]. Naukovi pratsi DonNTU. Seriia: Khimiia i khimichna tekhnolohiia - Scientific works DonNTU. Series: Chemicstry and chemical Technology. 2 (21). 199-205.

Datsenko, V. V., Khobotova, E. B., Ukhaneva, M. I. (2011). Opyt organizatsii nauchnykh issledovaniy studentov v KhNADU [Experience in organizing research of students in HNAHWU]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity - Problems of engtneering and pedagogical education, 30-31, 19-24.

Datsenko, V.V. (2013). Organizatsiya nauchno-issledovatelskoy raboty studentov v tekhnicheskom VUZe [Organization of research work of students in a technical university]. Pedagogika - Pedagogy, 5, 101-105.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Поляков М. В. Виховання молоді в системі університетської освіти / ідея та заг. ред. М.В. Полякова; авт.упоряд. В.В. Іваненко, Н.П. Олійник // Думки, підказані серцем.– Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – 113 с.

2. Monkevičienė1 O., Amirova A., Ashirbayeva N. Modern Educational Approaches as a Factor of Development of Students’ Intellectual Abilities // Pedagogika / Pedagogy 2015. – Vol. 119, no. 3. – P. 45–59.

3. Jonāne L. Analogies in Science Education // Pedagogika / Pedagogy 2015. – Vol. 119, no.3. – P. 116–125.

4. Cherney А., Povey J., Head B., Boreham P., Ferguson M. What influences the utilisation of educational research by policy-makers and practitioners?: The perspectives of academic educational researchers // International Journal of Educational Research. – 2012. – Vol. 56. – P. 23–34.

5. Ненастина Т.А. Современные тенденции развития высшего образования / Т.А. Ненастина // Moderni vymozenosti vedy – 2009: Materialy V Miedzinarodni vedecko-prakticka konference Praha. 2008. – Р. 5–7.

6. Сумина Т. Г. Теория и методика воспитательной работы: курс лекций / Т. Г. Сумина. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2010. – 124 с.

7. Gegenfurtner A. Achievement goals and achievement goal orientations in education / A. Gegenfurtner, G. Hagenauer // International Journal of Educational Research. – 2013. – Vol. 61. – P. 1–4.

8. Wilson R. Skills anticipation – The future of work and education / R. Wilson // International Journal of Educational Research. – 2013. – Vol. 61. – P. 101–110.

9. Вигранюємо особистість патріота… Штрихи до картин сучасного виховання молоді та портретів вихователів: статті та нариси / ідея та заг. ред. В.В. Іваненка; автори-упорядники В.В. Іваненко, Н. П. Олійник. – Дніпропетровськ, 2015. – 192 с.

10. Хименко Н.Л. Нравственное воспитание студентов в высших учебных заведениях / Н.Л. Хименко, В.В. Даценко // Naukowa przestrzen Europy – 2009: Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Pedagogiczne nauki. Przemysl. – 2009. – Vol. 11. – Р. 22–24.

11. Даценко В. В. Формирование профессионального мышления у будущих специалистов при изучении дисциплины «Химия» в высших учебных заведениях / В.В. Даценко // Nastoleni moderni vedy–2009: Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka konference Dil 6. Pedogogika. Praha, 2009. – Р. 70–71.

12. Хоботова Э.Б. Расширение возможностей проведения научной работы студентов в технических ВУЗах / Э.Б. Хоботова // Новий колегіум. – 2010. – № 1–2. – С. 56–62.

13. Хоботова Э. Б. Совершенствование фундаментального химического образования в технических ВУЗах / Э.Б. Хоботова // Новий колегіум. – 2011. – № 3. – С. 39–45.

14. Даценко В. В. Підвищення ефективності навчання хімії у технічному ВНЗ / В.В. Даценко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 5. – С. 104–110.

15. Ненастина Т. А. Организация самостоятельной работы как формирование профессиональных навыков в техническом вузе / Т.А. Ненастина // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Хімія і хімічна технологія». – 2013. – Вип. 2 (21). – С. 199–205.

16. Даценко В.В. Опыт организации научных исследований студентов в ХНАДУ / В.В. Даценко, Э.Б. Хоботова, М.И. Уханёва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2011. – № 30–31. – С. 19–24.

17. Даценко В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов в техническом ВУЗе / В.В. Даценко // Педагогика. – 2013. – № 5. – С. 101–105.