DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2018.42.0.126

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ, ЩО УКОЧУЮТЬСЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Sergey Alexandrovich Bugaevsky, Sergey Nikolaevich Korzun, Alexey Vladimirovich Vinnikov, Vyacheslav Sergeevich Semyonenko, Mikhail Sergeevich Bugaevsky

Анотація


У наш час на існуючих автомобільних дорогах України конструкції дорожнього одягу не відповідають вимогам за довговічністю і несучою здатністю, у зв’язку з постійним зростанням інтенсивності руху, вантажонапруженості перевезень, появою нових видів транспортних засобів зі збільшеними навантаженнями на осі й неконтрольованим перевантаженням транспорту. Широке застосування цементобетонних сумішей, що укочуються при будівництві дорожніх одягів автомобільних доріг, дозволить вирішити ці проблеми. Метою роботи є дослідження впливу компонентів жорсткої цементобетонної суміші на фізико-механічні властивості цементобетону, а також дослідно-промислове впровадження технології цементобетонну, що укочується в м. Харкові. Методика оцінки характе­ристик укочуваних цементобетонів виконувалася на основі діючих нормативних документів в Україні. В результаті проведених досліджень отримано склади укочуваних цементобетонних сумішей на вітчизняних матеріалах із міцністю на стиск 60 МПа, при розтягуванні на вигин
більше 4,5 МПа, зі щільністю 2420 кг/м3 і морозо­стійкістю F200. Наукова новизна роботи полягає в підборі складів укочуваних цементобетонних сумішей шляхом застосування високомарочного цементу, дрібного піску, двох (або трьох) фракцій щебеню, мінеральної добавки, комплексної добавки і неметалевої фібри, що приводить до збільшення щільності й міцності цементобетону, що укочується, а також підвищує довговічність покриттів, що зводяться. Проведено лабораторні дослідження і підбір складів цементобетонних сумішей для отримання це­ментобетону, що укочується та застосовується при будівництві дорожніх одягів. Виконано дослідно-промислове впровадження технології цементобетона, що укочується, шляхом укладання ділянки дороги на території підприємства в
м. Харкові.

Ключові слова


склад цементобетонної суміші; жорсткість цементобетонної суміші; цементобетон, що укочується; міцність на стиск; міцність на розтяг при згині

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Levitskiy, E.F., Chernigov V.A. (1980). Betonnyye pokrytiya avtomobilnykh dorog [Concrete Coatings of Highways]. Moscow: Transport [in Russian].

Tolmachev, S.N. (2013). Stroitelstvo avtodorog s tsementnym pokrytiyem v Ukraine – realnost segodnyashnego dnya [Construction of roads with cement covering in Ukraine – the reality of today]. Avtomobіlnі dorogi. Budіvnitstvo, 4 (234), 36-40 [in Ukrainian].

Radovskiy, B.S. (2009). Tsementobetonnyye pokrytiya v SShA [Cement-concrete coatings in the USA]. Dorozhnaya tekhnika - Road machinery, 50-58.

Avtomobilni dorohy. Chastyna I. Proektuvannia, Chastyna II. Budivnytstvo [Roads. Part I. Designing, Part II. Construction]. (2015). DBN V.2.3-4:2015. Kyiv: Minrehion Ukrainy [in Ukrainian].

Avtomobilni dorohy. Dorozhnii odiah zhorstkyi ta z zhorstkymy prosharkamy. Proektuvannia ta budivnytstvo [Roads. Road clothes are rigid and rigid. Design and construction]. HBN V.2.3-37641918-khkhkh:201kh (ostatochna redaktsiia). Kyiv: Derzhavne ahentstvo avtodorih Ukrainy [in Ukrainian].

Ustroystvo tsementobetonnykh pokrytiy avtomobilnykh dorog [Arrangement of cement-concrete coatings of highways]. (2011). STO NOSTROY 2.25.41-2011. Moscwa [in Russian].

Report on Roller-Compacted Concrete Pavements. ACI 325.10R-95 (Reapproved 2001). Reported by ACI Committee 325.

Compaction of Roller-Compacted Concrete. ACI 309.5R-00 (Reapproved 2006). Reported by ACI Committee 309 [in USA].

Guide of Roller-Compacted Concrete Pavements. ACI 327R-14 (Reapproved 2015). Reported by ACI Committee 327.

Sovremennoye sostoyaniye i perspektivy primeneniya tekhnologi ukatyvayemogo betona. Obzornaya informatsiya. Avtomobilnyye dorogi i mosty [Current state and prospects for the application of technology of rolled concrete. Overview information. Automobile roads and bridges]. (2004).

Sposob utilizatsii zoloshlakovykh otkhodov musoroszhiganiya [Method for utilization of ash and slag waste incineration]. (2007). Patent RF no. 2311236 [in Russian].

Sposob prigotovleniya betonnoy smesi [Method of preparation of concrete mixture]. (2009). Patent RF no. 2351563 [in Russian].

Betonnaya smes [Concrete mix]. (2012). Patent RF no. 2463271 [in Russian].

Sposib pryhotuvannia betonnoi sumish [Method of preparing a concrete mixture]. (2018). Patent UA no. 122712 Ukrainy [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Левицкий Е.Ф. Бетонные покрытия автомобильных дорог / Е.Ф. Левицкий, В.А. Чернигов. – М.: Транспорт, 1980. – 288 с.

2. Толмачев С.Н. Строительство автодорог с цементным покрытием в Украине – реальность сегодняшнего дня / С.Н. Толмачов // Автомобільні дороги. Будівництво: науково-виробничий журнал. – 2013. – №4 (234) липень–серпень.– С. 36–40.

3. Радовский Б.С. Цементобетонные покрытия в США / Б.С. Радовский // Дорожная техника, 2009. – С. 50–58.

4. ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування., Частина ІІ. Будівництво. – К. Мінрегіон України, 2015. – 104 с.

5. ГБН В.2.3-37641918-ххх:201х (остаточна редакція). Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий та з жорсткими прошарками. Проектування та будівництво. – К.: Державне агентство автодоріг України, 201х. – 84 с.

6. СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011. Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог. – Москва, 2011. – 44 с.

7. ACI 325.10R-95 (Reapproved 2001). Report on Roller-Compacted Concrete Pavements. Reported by ACI Committee 325. – 32 p.

8. ACI 309.5R-00 (Reapproved 2006). Compaction of Roller-Compacted Concrete. Reported by ACI Committee 309. – 19 p.

9. ACI 327R-14 (Reapproved 2015). Guide of Roller-Compacted Concrete Pavements. Reported by ACI Committee 327. – 55 p.

10. Современное состояние и перспективы применения технологии укатываемого бетона. Обзорная информация. Автомобильные дороги и мосты. 6-2004. – 87 с.

11. Патент 2311236 Российская Федерация. Способ утилизации золошлаковых отходов мусоросжигания / Рахманов В.А., Мелихов В.И., Казарин С.К., Козловский А.И., Амханицкий Г.Я., Горбовец М.Н.; патентообладатель ОАО Технологический институт «ВНИИЖЕЛЕЗОБЕТОН». – № 2005103327/03; заявл. 10.02.2005; опубл. 20.07.2007, Бюл.№33.

12. Патент 2351563 Российская Федерация. Способ приготовления бетонной смеси / Суханов М.А., Сальтонс В.Н., Лепеев В.Ф., Синицын А.А.; патентообладатель Суханов М.А. – № 2007123258/03 ; заявл. 21.06.2007 ; опубл. 10.04.2009, Бюл. № 10.

13. Патент 2463271 Российской Федерации. Бетонная смесь / Николаенко В.Л., Балабанов В.Б.; патентообладатель Николаенко В.Л., Балабанов В.Б. – № 20111111955/03 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 28.

14. Патент 122712 Україна. МПК С04В 28/00. Спосіб приготування бетонної суміш / Бабаєв В.М., Бугаєвський С.О., Вінников О.В., Семененко В.С., Прилуцька С.П.; власник ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – № u2017 07257 ; заявл. 10.07.2017 ; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.