DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2017.41.0.30

ВПЛИВ ПЛАВНОСТІ ХОДУ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ НА НАВАНТАЖЕНІСТЬ ТРАНСМІСІЇ

B. Kalchenko, A. Rebrov, A. Kozhushko

Анотація


Описано підхід до визначення залежності навантаженості трансмісії трактора типу ХТЗ-150К від рівня плавності його ходу. Наведено результати теоретичних досліджень і натурних випробувань під час руху по ґрунтовій дорозі та бруківці; на зораній стерні озимої пшениці. Визначено передавальну функцію підвіски, яка описує плавність ходу колісного трактора. Обчислено передавальну функцію трансмісії, яка ґрунтується на визначенні навантаженості вузлів трансмісії

Ключові слова


колісний трактор; плавність ходу колісного трактора; навантаженість трансмісії; передавальна функція

Повний текст:

PDF

Посилання


Shupljakov V.S. Kolebanija i nagruzhennost’ transmissii avtomobilja [Oscillations and loading of the vehicle powertrain], Moscow, Transport Publ., 1974, 328 p.

Barskij I.B., Anilovich V.Ja., Kut’kov G.M. Dinamika traktora [Tractor dynamics], Moscow, Mashinostroenie Publ., 1973, 280 p.

Dubinin E.A., Poljanskij A.S., Hvorost A.G. Ocenka nagruzhennosti katkov s uchetom pereraspredelenija vertikal’noj nagruzki mezhdu bortami gusenichnogo traktora [Evaluation of the loading of rollers taking into account the redistribution of the vertical load between the tracks of the caterpillar tractor], Vіsnik HNTUSG іm. P. Vasilenka [Bulletin KNTUA them. P. Vasilenko], 2009, vol. 80, pp. 79–86.

Kal’chenko B.I., Sergienko N.E. Nagruzhennost’ transmissii traktora tipa T-150 pri upravljaemom dvizhenii na pahote [Load-bearing capacity of the T-150 tractor transmission with controlled movement on the plow]. Tehnіchnij servіs agropromislovogo, lіsovogo ta transportnogo kompleksu [Technical service of agroindustrial, forestry and transport complex], 2016, vol. 5, pp. 95–100.

Kal’chenko B.I., Chernyavs’kyy I.S., Kozhushko A.P. Pidkhid do vyznachennya zavantazhenosti transmisiyi kolisnoho traktora pry vplyvi nerivnostey poverkhni [Approach to determination of load of transmission of a wheeled tractor under the influence of surface irregularities]. Tekhnichnyy servis, ahropromyslovoho, lisovoho ta transportnoho kompleksu. Naukovyy zhurnal [Scientific journal technical service, agroindustrial, forestry and trans¬port complex], 2017, vol. 8, pp. 49–54.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Шупляков В.С. Колебания и нагруженность трансмиссии автомобиля / В.С. Шупляков. – М.: Транспорт, 1974. – 328 с.

2. Барский И.Б. Динамика трактора / И.Б. Барский, В.Я. Анилович, Г.М. Кутьков. – М.: Машиностроение, 1973. – 280 с.

3. Дубинин Е.А. Оценка нагруженности катков с учетом перераспределения вертикальной нагрузки между бортами гусеничного трактора / Е.А. Дубинин, А.С. Полянский, А.Г. Хворост // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 80. – С. 79–86.

4. Кальченко Б.И. Нагруженность трансмиссии трактора типа Т-150 при управляемом дрижении на пахоте / Б.И. Кальченко, Н.Е. Сергиенко // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексу. – 2016. – №5. – С. 95–100.

5. Кальченко Б.І. Підхід до визначення завантаженості трансмісії колісного трак-тора при впливі нерівностей поверхні / Б.І. Кальченко, І.С. Чернявський, А.П. Кожушко // Технічний сервіс, агропромис-лового, лісового та транспортного комплексу: науковий журнал . – 2017. – № 8. – С. 49–54.