DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2017.41.0.82

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАТРИМКИ ПІШОХОДІВ ПРИ ПЕРЕХОДІ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ ПОЗА ПІШОХІДНИМ ПЕРЕХОДОМ

P. Horbachov, A. Makarichev, A. Atamanyuk

Анотація


Обґрунтовується доцільність організації дорожнього руху в місцях пересічення транспортних і пішохідних потоків з точки зору витрат часу учасників руху на подолання конфліктної ділянки. Описується аналітична модель часу затримки пішоходів для найпростішого випадку – при переході вулиці без позначеного пішохідного переходу

Ключові слова


модель часу затримки; математичне очікування; тимчасове вікно; найпростіший потік; пішохід; автомобіль; інтенсивність; ймовірність

Повний текст:

PDF

Посилання


Rukovodstvo po regulirovaniju dorozhnogo dvizhenija v gorodah Guide to urban traffic regulation. Moscow, Strojizdat Publ., 1974. 97 р.

Metodicheskie rekomendacii po regulirovaniju peshehodnogo dvizhenija. Methodological recommendations for the regulation of pedestrian traffic. Moscow, VNIIBDD MVD SSSR Publ., 1977. 51 p.

DBN V.2.3-5-2001.Sporudy transportu. Vu-lytsi ta dorohy naselenykh punktiv State Standart 2.-3-5-2001. Constructions of transport. Streets and roads of settlements. Kiev, Derzhbud Ukrayiny Publ., 2001. 51 p.

DSTU 4092–2002. Bezpeka dorozhn'oho rukhu. Svitlofory dorozhni. Zahal'nitekhnichni vymohy, pravyla zastosuvannya ta vymohy bezpeky State Standard 4092–2002. Road safety. Traffic lights road. General technical requirements, application rules and safety requirements. 31 p.

Pravyla Dorozhn'oho rukhu Ukrayiny iz zminamy vnesenymy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 22.03.2017 № 161. Redaktsiya diye z 5 kvitnya 2017 roku Road Traffic Rules of Ukraine, as amended by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 22, 2017, No. 161. The edition is valid from April 5, 2017. Аvailable at: http://pdd.ua (accessed 17.05. 2016).

Tolok O.V., Bozhko O.O., Urazbayev V.O., Kalinin O.V. Udoskonalennya normatyvnoyi bazy zastosuvannya riznykh typiv pishokhidnykh perekhodiv na perehonakh mis'kykh vulyts' Improvement of the normative base for the use of various types of pedestrian crossings on the sections of city streets. Visnyk Donets'koyi akademiyi avtomobil'noho transportu, 2014, no. 1. Available at: http://www.irbis-nbuv. gov.ua (accessed 17.05. 2016).

Reytsen E.O., Tolok O.V. , Urazbayev V.O. Naukovyy pidkhid do vyznachennya hranychnykh umov zastosuvannya riznykh typiv pishokhidnykh perekhodiv na perehonakh mis'kykh vulyts' Scientific approach to the definition of boundary conditions for the use of various types of pedestrian crossings on the sections of city streets. Mistobuduvannya ta terytorial'ne planuvannya, 2014, no. 52. Available at: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/ 02/ 201452.pdf (accessed 17.05. 2016).

Slobodchikova N.A. Sovershenstvovanie organizacii dorozhnogo dvizhenija na osnove primenenija peshehodnyh vyzyvnyh ustrojstv. Dys. kand. tekhn nauk Improving the organization of traffic on the basis of the use of pedestrian calling devices. Cand. eng. sci. diss.. Irkutsk, 2010. 174 p.

Simul' M.G. Povyshenie bezopasnosti dorozhnogo dvizhenija v zonah peshehodnyh perehodov na magistral'nyh ulicah. Avtoref. dys. kand. tekhn nauk Improving road safety in pedestrian crossing zones on main streets. Cand. eng. sci. abstract of the diss.. Omsk, 2012. 20 p.

Chikalin E.N. Povyshenie jeffektivnosti organizacii dorozhnogo dvizhenija v zonah nereguliruemyh peshehodnyh perehodov. Avtoref. dys. kand. tekhn nauk Improving the efficiency of road traffic management in zones of unregulated pedestrian cross-ings. Cand. eng. sci. abstract of the diss.. Irkutsk, 2013. 20 p.

Hnedenko B. V. Kurs teoriyi ymovirnostey Course of probability theory. Moscow, Nauka Publ., 1988, 56 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Руководство по регулированию дорожного движения в городах. – М.: Стройиздат, 1974. – 97 с.

2. Методические рекомендации по регулированию пешеходного движения. – М.: ВНИИБДД МВД СССР, 1977. – 51 с.

3. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.3-5-2001. – [Чинний від 2001-10-01]. – К.: Держбуд України, 2001. – 51 с.

4. Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки: ДСТУ 4092–2002. – [Чинний від 2002-06-03] – 31 с.

5. Правила Дорожнього руху України (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 641. Редакція діє з 29 вересня 2016 року). – Режим доступу: http://pdd.ua.

6. Толок О.В. Удосконалення нормативної бази застосування різних типів пішохідних переходів на перегонах міських ву-лиць / О.В. Толок, О.О. Божко, В.О. Уразбаєв, О. В. Калінін // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2014. – № 1. – С. 13–20. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv. gov.ua.

7. Рейцен Є. О. Науковий підхід до визначення граничних умов застосування різних типів пішохідних переходів на перегонах міських вулиць / Є. О. Рейцен, О. В. Толок, В. О. Уразбаєв // Містобудування та територіальне планування. – 2014. – Вип. 52. –С. 346–355. Режим доступу: http://library. knuba. edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf.

8. Слободчикова Н.А. Совершенствование организации дорожного движения на основе применения пешеходных вызывных устройств: дис. канд. техн. наук: 05.22.10 / Слободчикова Надежда Анатольевна. – Иркутск, 2010. – 174 с.

9. Симуль М.Г. Повышение безопасности дорожного движения в зонах пешеходных переходов на магистральных улицах: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транс-порта» / Симуль Мария Геннадиевна. – Омск, 2012. – 20 с.

10. Чикалин Е.Н. Повышение эффективности организации дорожного движения в зонах нерегулируемых пешеходных переходов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта» / Чикалин Евгений Николаевич. – Иркутск, 2013. – 20 с.

11. Гнеденко Б. В. Курс теорії ймовірностей: підручник / Б. В. Гнеденко. – 6-е вид., перероб. і доп. – М.: Наука. Гл. Ред. фіз.-мат. літ., 1988. – 56 с.