DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2018.43.0.55

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОПИТУВАНЬ ЩОДО ПЕРЕДРЕЙСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОБУСІВ

Ye. Fornaltchyk, V. Hilevych

Анотація


На підставі попередньо виконаного аналізу експлуатаційної надійності автобусів та обсягів і якості виконання їх передрейсового обслуговування зроблено експертне опитування інженерно-технічних працівників на предмет можливостей розвитку цього обслуговування. Опрацьовані результати порівнювались з такими ж, які були отримані від водіїв автобусів. Виявлено часткову кореляцію між ними і встановлено потребу розроблення і впровадження невідкладних інженерно-технічних заходів для виробничо-технічної бази АТП та її підрозділів

Ключові слова


автобус; експлуатаційна надійність; інженер; водій; обслуговування; коефіцієнт конкордації; аналіз; порівняння

Повний текст:

PDF

Посилання


Fornalchyk Ye. Yu., Hilevych V. V. (2012) Vplyv pevnykh chynnykiv na dynamiku transportnoho potoku, yakyi dolaie rehulovane perekhrestia [Influence of the individual factors on the dynamics of the traffic flow that overcomes the regulated intersection]. Avtoshliakhovyk Ukrainy, 3, 7–10 [in Ukrainian].

Fornalchyk Ye. Yu. (2016) Do otsinky efektyvnosti roboty remontno-obsluhovuvalnoi bazy avtobusnykh ATP [To evaluate the efficiency of the repair and maintenance base of bus transport enterprises]. Visnyk mashynobuduvannia ta transport, 1, 94–101 [in Ukrainian].

Fornalchyk Ye.Yu. Vydzhak M.A. (2016) Ekspluatatsiina nadiinist avtobusiv miskoho hromadskoho transport [Operational reliability of buses of city public transport]. Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 1(96), 91–96 [in Ukrainian].

Fornalchyk Ye.Yu. Vydzhak M.A. (2018) Otsinky vodiiv peredreisovoho obsluhovuvannia avtobusiv [Estimates of drivers for pre-service of buses]. Avtomobilnyi transport ta infrastruktura, 1, 172–175 [in Ukrainian].

Eliseeva I.I., Juzbashev M.M. (2002) Obshhaja teorija statistiki [General Theory of Statistics]. Moscow, Finansy i statistika Publ. [in Russian].

Kremer N. Sh. (2003) Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika [Probability Theory and Mathematical Statistics]. Moscow, JuNITIDANA Publ. [in Russian].

Ventcel E. S. (1969) Teorija verojatnostej [Probability Theory]. Moscow, Nauka Publ. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Форнальчик Є. Ю., Гілевич В. В. Вплив певних чинників на динаміку транспортного потоку, який долає регульоване перехрестя. Автошляховик України. Київ. 2012. № 3. С. 7–10.

2. Форнальчик Є. Ю. До оцінки ефективності роботи ремонтно-обслуговувальної бази автобусних АТП. Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця, 2016. № 1. С. 94–101.

3. Форнальчик Є. Ю., Виджак М. А. Експлуатаційна надійність автобусів міського громадського транспорту. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Кременчук. 2016. №196). С. 91–96.

4. Форнальчик Є. Ю., Виджак М. А. Оцінки водіїв передрейсового обслуговування автобусів. Автомобільний транспорт та інфраструктура: Збірник тез доповідей І-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26-28 квітня). Київ, 2018. С. 172–175.

5. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. Финансы и статистика. 2002. 480 с.

6. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебникдля вузов. Москва. 2003. 543 с.

7. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. Москва: Наука. 1969. 576 с.