ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ КОРОЛІВСТВА ПОЛЬЩА В 1860-Х РОКАХ. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ПЕРІОДИЧНІ БЮДЖЕТИ

Автор(и)

  • Marek Rutkowski Університет інформаційних технологій та економіки, ТВП в Ольштині, Poland

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2018.43.0.90

Ключові слова:

транспортні структури, транспортний бюджет, Королівство Польща, 19 століття

Анотація

У статті розглядаються питання, пов'язані з діяльністю транспортних послуг Польського Королівства, в економічно та політично значимий період 1860-х років. Проведений аналіз, зокрема, стосується наступних проблем: а) матеріальних призначень особистого характеру та структурних змін; б) особливо важливих і конкретних бюджетів на 1860 р. і 1865 р. На підставі дослідження можна зробити висновок про те, що царська влада прийняла спільну позицію у відносинах, яке – як по відношенню до висування керівників адміністрації варшавського транспорту, а також для окремих бюджетів Польської служби земельних і водної – можна охарактеризувати як найбільш консервативним. У випадку з особистими рішеннями були обрані лише люди, які користуються повною довірою; в фінансових питаннях, дефіцит грошових коштів з обмеженням в цілому нібито поява абсолютно нової концепції, з більш широким кругозором (крім витягів з бюджету 1865 р., тобто з періоду, що настає після падіння січового повстання). У свою чергу, напрям інституційних змін характеризувався великою амплітудою коливань царизму. Продемонстровано значну невизначеність щодо подальшої поведінки: а) значною кількістю інституційних переоцінок; б) їх очевидну залежність від загальної політичної ситуації; в) протидія тенденціям цих змін. Це було в 1861 році, коли безпосередньо залежить від управління петербурзького офісу в Варшаві керівництво XIII Округу Зв’язку Російської імперії було замінено керівництвом VII Управління Зв'язку. Аналогічна ситуація сталася в 1862 році, коли царський губернатор у Королівстві Польщі відновив Адміністрацію землі та водного транспорту, яка була абсолютно незалежною від російської влади. Нарешті, лише це правило підтверджується кардинальними інституційними змінами 1867 р., коли місцеві адміністративні органи влади Варшави були нарешті перейменовані в XI Управління транспорту. У будь-якому випадку, у 60-х рр. XIX ст. у формальних польських транспортних службах відбулися численні й далекосяжні зміни, які, зважаючи на остаточне включення Адміністрації земельних та водних комунікацій до адміністративних структур Російської імперії в 1867 р., з часом призвели до величезної відсталості цивілізації польської дорожньої техніки у другій половині XIX ст

Біографія автора

Marek Rutkowski, Університет інформаційних технологій та економіки, ТВП в Ольштині

Dr hab., Факультет наук

Посилання

Jan Kanty Józef Smolikowski ok. 1798 - 1868-02-16, [w:] Internetowy Polski Słownik Biograficzny [in Polish: Polish Internet Bibliographic Dictionary]. Available at: http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/jankanty-jozef-smolikowski [Accessed: 5 kwietnia 2018 roku].

Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego [in Polish: Petersburg Weekly. Official Gazette of Kingdom of Poland] – 1856 – 18/30 September – No 72 – p. 543.

Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego [in Polish: Petersburg Weekly. Official Gazette of Kingdom of Poland] - 1857 - 16/28 July – No 54 – p. 403.

Rossijskij Gosudarstvennyj Istoriceskij Archiv w Petersburgu [In Russian: Russian State Historic Archive in Petersburg]-1861 – Fond 207 – Opus 4 – Delo [File] 1075 – s. 1, 3, 9,10, 43.

Gazeta Warszawska, Polityczna, Społeczna i Literacka [In Polish: Warsaw Political, Social and Literature Gazette] – 1889 – 23 July – No 190 – p. 2.

Stanisław Kierbedź 1810-03-10 - 1899-04-19 [w:] Internetowy Polski Słownik Biograficzny. [in Polish: Polish Internet Bibliographic Dictionary]. Accesible at: http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/stanis law-kierbedz [accessed: 1 July 2018].

Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego [in Polish: Petersburg Weekly. Official Gazette of Kingdom of Poland] – 1854 – 12/24 November – No 88 – p. 651.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zespół III Rady Stanu Królestwa Polskiego, [in Polish: main State Archive of Old Documents in Warsaw, Files of the Third Council of the Kingdom of Poland] 1862 – signature. 753, p. 1-9:

Przegląd Techniczny [in Polish: Technological Review] – 1913 – No 45 – p. 589.

Kurier Warszawski [In Polish: Warsaw Courier] – 1861 – 4/16 september – No 220 – s. 1113.

Gazeta Warszawska [in Polish: Warsaw Gazette] – 1863 – 18 December – No 289 – s. 4.

Gazeta Warszawska [in Polish: Warsaw Gazette] – 1889 – 23 July – No 190 – p. 2.

Udział kolejarzy w Powstaniu Styczniowym [in Polish: Participation of railwaymen in the January Uprising] Accesible at: http://www.dawnekoluszki. pl/kronika24.htm [accessed: 17 september 2018.

Kurier Warszawski [in Polish: Warsaw Courier] –1864 – 30 December 1863 / 11 January 1864, No 7 – p. 1.

Gazeta Warszawska [Warsaw Gazette] – 1868 – 17 March – No 61 – s. 1.

Ruskij Bibliograficeskij Slovar [in Russian: Russian Bibliographic Dictionarty] – 1911 –Vol. 23 – p. 457.

Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego [in Polish: Petersburg Weekly. Official Gazette of Kingdom of Poland], 1854 – 11/23 May – No 35 – p. 263.

Gazeta Warszawska [In Polish: Warsaw Gazette] –1865 – 15 December – No 285, p. 1.

Russkij Archiv [in Russian: Russian Archives]- 1873 – No 8 – s. 1512.

Zatwierdzenie najwyższe etatu XIII Okręgu Komunikacji w Królestwie, Rada Administracyjna, posiedzenie z 3/15 maja 1860 roku, [w:] Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Komunikacji Lądowych i Wodnych, [in Polish: The Highest Approval of the budget of the 13th District of Communications in the Kingdom, Administrative Council, meeting of 3/15 May 1860, [in:] Digest of Administrative Provisions of the Kingdom of Poland. Board of Land and Water Communications], Vol.1, Warszawa, Drukarnia S. Olgerbrandta [In Polish: Printing House of S. Olgerbrandt], 1866, p. 79-83.

Najwyżej zatwierdzony etat XIII Okręgu Komunikacji Lądowych i Wodnych, 21 kwietnia/3 maja 1860 roku [w], Wydział Komunikacji Lądowych i Wodnych, [in Polish: The highestly approved budget of the 13th District of Land and Water Communications, April 21 / May 3, 1860 [in:] Digest of Administrative Provisions of the Kingdom of Poland. Board of Land and Water Communications], Vol.1, Warszawa, Drukarnia S. Olgerbrandta [In Polish: Printing House of S. Olgerbrandt], 1866, p. 87 – 89, 91-97.

Okolski, A. Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskiem, [in Polish: Lecture on administrative law and administrative law applicable in the Kingdom of Poland] Warszawa, Drukarnia S. Orgelbranda i Synów [in Polish:Printing House of S. Olgerbrandt and Sons], 1880, p. 146.

Svod Zakonov Rossijskoj Imperii, Sobranije Vtoroje [In Russian: Full Digest of Laws of the Russian Empire.Second Edition], Vol. 36, Part 1, Sankt Petersburg, Tipografia Vtorogo Otdelenja Sovstvennoj Jego Imperatorskago Velicestva Kancelarii [In Russian: Printing House of Second Division of His Imperial Majesty’s Chancery], 1861, p. 408-409.

Ustanowienie oddzielnego Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, niezawisłego od Zarządu Głównego tej części służby w Cesarstwie, wypis z protokołu Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, car Aleksander II, 7/19 sierpnia 1862 roku [w:] Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Komunikacji Lądowych i Wodnych, [in Polish: Establishment of a separate Board of Communication in the Kingdom of Poland, extract from the minutes of State Secretariat of Kingdom of Poland, tsar Alexander II, 7/19

August 1862 [in:] Digest of Administrative Provisions of the Kingdom of Poland. Board of Land and Water Communications], Vol.1, Warszawa, Drukarnia S. Olgerbrandta, [in Polish: Printing House of S. Olgerbrandt] 1866, p. 83-85.

Svod Zakonov Rossijskoj Imperii, Sobranije Vtoroje [In Russian: Full Digest of Laws of the Russian Empire. Second Edition], Vol. 37, Part. 1, Sankt Petersburg, Tipografia Vtorogo Otdelenja Sovstvennoj Jego Imperatorskago Velicestva Kancelarii [In Russian: Printing House of Second Division of His Imperial Majesty’s Chancery], 1862, p. 774-775.

Etat Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych w Królestwie Polskim (na rok 1865), [w:] Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Komunikacji Lądowych i Wodnych, [In Polish: Budget of the Board of Land and Water Communications in the Kingdom of Poland (for 1865),[in:] Digest of Administrative Provisions of the Kingdom of Poland. Board of Land and Water Communications], Vol. 1, Warszawa, Drukarnia S. Olgerbrandta [in Polish: Printing House of S. Olgerbrandt], 1866, p. 99-111.

Dziennik Praw Królestwa Polskiego, [in Polish: Digest of Laws of the Kingdom of Poland] Vol. 66, Warszawa, Drukarnia Komsiji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [in Polish: Printing House of the Government Commission of Religious Beliefs and Public Enlightment], 1866, p. 455-457.

Svod Zakonov Rossijskoj Imperii, Sobranie Vtoroie [In Russian: Full Digest of Laws of the Russian Empire. Second Edition], Vol. 62, Part. 1, Sankt Petersburg, Tipografia Vtorogo Otdelenja Sovstvennoj Jego Imperatorskago Velicestva Kancelarii [ In Russian: Printing House of Second Division of His Imperial Majesty’s Chancery], 1867, p. 182-183.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-15

Як цитувати

Rutkowski, M. (2018). ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ КОРОЛІВСТВА ПОЛЬЩА В 1860-Х РОКАХ. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ПЕРІОДИЧНІ БЮДЖЕТИ. Автомобільний транспорт, (43), 90. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2018.43.0.90

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ