ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЯК ФОРМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Radul Hryhorovych Makoviei Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2018.43.0.111

Ключові слова:

самостійна робота, розвиток іншомовного професійного мовлення, студенти транспортних спеціальностей, форми самостійної роботи студентів, етапи самостійної роботи студентів

Анотація

У статті подається аналіз самостійної роботи студентів транспортних спеціальностей ВНЗ як важливої форми навчального процесу з метою розвитку й удосконалення іншомовного професійного мовлення. Визначено й схарактеризовано форми, етапи, обґрунтовано методику й дидактичні засоби ефективної організації самостійної роботи студентів, що передбачає переорієнтацію з лекційної форми здобуття інформації на індивідуально-диференційовану форму, орієнтовану на особистість студента, логічну й усвідомлену організацію його самоосвіти. Передбачено, що зовнішній контроль за самостійною роботою з боку викладачів має поєднуватися з самоконтролем студентів. Зазначено, що викладач визначає послідовність вивчення й засвоєння навчально-методичного матеріалу з іноземної мови за фахом студентів. За кожною темою практичних занять студенти відпрацьовували вміння складати різні за жанрами наукові й ділові тексти за фахом в усному або писемному мовленні, набуваючи таким чином комунікативні навички іншомовного професійного мовлення. Правильно організована самостійна робота студентів дозволяє підвищити загальнофахову обізнаність із майбутньою професією, раціонально користуватися довідково-бібліографічним апаратом наукової літератури, здійснювати своєчасний контроль у процесі оволодіння лексико-стилістичними засобами наукового й офіційно-ділового стилів англійської мови. Формування професійних знань і вмінь, розвиток організаційних та комунікативних якостей особистості напряму залежать від ефективної самостійної роботи майбутнього фахівця транспортних спеціальностей. Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови за професійним спрямуванням обов’язково має враховувати основні тенденції в розвитку сучасної методики навчання іноземних мов: комунікативну спрямованість, активізацію мовленнєвої й мисленнєвої діяльності студентів у процесі оволодіння мовою як засобом спілкування, підвищення мотивації навчання, індивідуальний підхід до студентів і розвиток інтересу до предмету й майбутньої професії

Біографія автора

Radul Hryhorovych Makoviei, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

старший викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Semenova V. H. (2013). Samostiyna robota studentiv yak nayvazhlyvisha forma orhanizatsiyi navchalʹno-vykhovnoho protsesu v ramkakh kompetentnoyi modeli navchannya [The independent work of students as the most important form of of the educational process organization within the framework of a competent model of education]. Orhanizatsiya samostiynoyi roboty studentiv: materialy II-zahalʹnorosiysʹkoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi. Saratov: Novyi Proekt, 10-15 [in Russian].

Drozdova I. P. (2010). Naukovi osnovy formuvannya ukrayinsʹkoyi profesiynoyi movy dlya studentiv nefilolohichnykh fakulʹtetiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv: [Scientific fundamentals of the formation of Ukrainian professional language for students of non-philological faculties of higher educational institutions]. Monohrafiya Harkiv, KSAME [in Ukrainian].

Pasov E. I. (1991). Komunikatyvnyi metod vykladannya inozemnoyi movy spilkuvannya [Communicative method of teaching foreign language сommunication]. E.I. Pasov - 2-e vydannya. Moskva.: Prosveshchenye [in Russian].

Livingstone C. (1983). Role-play in language learning/C. Livingstone. - London, 95.

Mikitenko N.O. (2011). Teoretychni osnovy formuvannya inozemnoyi movy profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh spetsialistiv z pryrodnychykh nauk [Theoretical basis of formating foreign language professional competence of future specialists in natural sciences]. Monohrafiya / N.O. Mykytenko /za red. d. ped. nauk, Profesor, chlen-korespondent Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny H.V. Tereshchuk. Ternopilʹ: TNPU [in Ukrainian].

Makovyey R.H. (2017).Samostiyna robota yak forma navchalʹnoho protsesu u VNZ dlya rozvytku inshomovnoho profesiynoho movlennya studentiv transportnykh spetsialʹnostey [The independent work as a form of the educational process at the university for the development of foreign language professional communication of students of transport specialties]. Naukovi zapysky Berdyansʹksʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohichni nauky - Berdyansʹk: Vydavnytstvo PP Lysenko M.M., 159-164 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-15

Як цитувати

Makoviei, R. H. (2018). ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЯК ФОРМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Автомобільний транспорт, (43), 111. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2018.43.0.111

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ