DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.44.0.30

ОЦІНКА ЗАТРИМОК РУХУ НА РЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ ІЗ ТРИФАЗНИМ ЦИКЛОМ РЕГУЛЮВАННЯ

Peter Horbachov, Alexander Makarichev, Vladimir Shevchenko

Анотація


Проведено аналітичну та експериментальну оцінку часу затримки руху у процесі внесення локальних змін в організацію дорожнього руху на регульованому перехресті шляхом розвантаження фази лівоповоротних потоків основної магістралі у трифазному циклі світлофорного регулювання на міській магістралі з центральною роздільною смугою. Використано аналітичний підхід до побудови моделі затримки транспортних засобів на регульованому перехресті, адекватність якої оцінено за допомогою імітаційного  експерименту, проведеного у програмному продукті Vissim


Ключові слова


транспортний засіб; регульоване перехрестя; трифазний цикл; час затримки; аналітична модель; імітаційна модель; рівень завантаження перехрестя

Повний текст:

PDF

Посилання


DBN V.2.3-5:2018. (2018) Sporudy transportu.Vulicy ta dorogy naselenych punktiv. [Transport facilities. Streets and roads of settlements]. Effective from 01.09.2018. Kyiv: State Building of Ukraine [in Ukrainian].

DSTU 4092-2002. (2002) Bezpeka dorozhnogo ruhu. Svitofory dorozhni. Zagal'ni technichny vimogy, pravyla zastosuvannya ta vymogy bezpeky. [Road safety. Traffic lights. General technical requirements, application rules and safety requirements]. Effective from 03.06.2002. Kyiv: Gosstandart of Ukraine [in Ukrainian].

Pravila Dorozhnogo Dvizheniya [The Rules of the Road Traffic of Ukraine] (as amended by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 14.09.2016. 641 [in Ukrainian].

Webster F. V., Cobbe B. M. (1966) Traffic Signals. Road Research Technical Paper, HMSQ, London, 56. 111.

Traffic-planning software LISA+. URL: https://www.schlothauer.de/en/software-systems/ (accessed: 15.11.2018).

Webster F. V. Traffic Signal Settings. Road Research Technique. Road Research Laboratory, London, 1958. P. 39–45.

Ohno K. (1978). Computational algorithm for a fixed-cycle traffic light problem for compound Poisson arrivals, Transportation Science. 12. P. 29–47.

Leeuwaarden, van, J. S. H. (2006) Delay analysis for the fixed-cycle traffic-light queue. Eindhoven: Eurandom. 2006014, P. 672–683.

Akgungor A., Bullen A. (1999) Analytical Delay Models for Signalized Intersections. Transportation Frontiers for the Next Millennium: 69th Annual Meeting of the Institute of Transportation Engineers Conference Papers, Las Vegas, Nevada, USA. 35.

Cheng D. X., Messer C. J., Zong Z. T., Liu J. (2005) Modification of Webster’s Minimum Delay Cycle Length Equation Based on HCM 2000. Paper Submitted to the Transportation Research Board for Presentation and Publication at the 2003 Annual Meeting in Washington, D.C. 27.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. ДБН В.2.3-5:2018 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів. Чинний від 01.09.2018. Київ: Держбуд України, 2018.
2. ДСТУ 4092–2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки. Чинний від 03.06.2002. Київ: Держстандарт України, 2002.
3. Правила Дорожнього руху України (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 641. Редакція діє з 29 вересня 2016 р.).
4. Webster F. V., Cobbe B. M. Traffic Signals. Road Research Technical Paper No. 56, HMSQ, London, 1966. 111 р.
5. Traffic-planning software LISA+. URL: https://www.schlothauer.de/en/software-systems/ (дата звернення: 15.11.2018).
6. Webster F. V. Traffic Signal Settings. Road Research Technique Paper No. 39, Road Research Laboratory, London, 1958. 45 р.
7. Ohno K. Computational algorithm for a fixedcycle traffic light problem for compound Poisson arrivals //Transportation Science, 1978. № 12. Р. 29–47.
8. Leeuwaarden, van, J. S. H. Delay analysis for the fixed-cycle traffic-light queue. Report Eurandom. Eindhoven: Eurandom. 2006. Vol. 2006014. Р. 672–683.
9. Akgungor A., Bullen A. Analytical Delay Models for Signalized Intersections. Transportation Frontiers for the Next Millennium: 69th Annual Meeting of the Institute of Transportation Engineers Conference Papers, Las Vegas, Nevada, USA, 1999. 35 p.
10. Cheng D. X., Messer C.J., Zong Z.T., Liu J. Modification of Webster’s Minimum Delay Cycle Length Equation Based on HCM 2000. Paper Submitted to the Transportation Research Board for Presentation and Publication at the 2003 Annual Meeting in Washington, D.C. 2003. 27 р.