DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.44.0.92

Аналіз розвитку електромобілів в Україні

Олег Юрьевич Ткачев, Алексей Васильевич Бажинов

Анотація


Проведено аналіз розвитку електромобілів в Україні. Розглянуто кількісні показники приросту електромобілів в світі. Визначено світові лідери зі створення і впровадження електромобілів. Розкрито основні положення державної підтримки ринку електромобілів в Україні. Проблема. На сьогоднішній день залишається гострою проблема екології в великих містах і близько автомагістралей. Викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами від автомобілів з
ДВЗ продовжують рости і їх частка у викидах шкідливих речовин транспортного комплексу становить 89%. З кожним роком підвищуються вимоги до екологічної безпеки і паливної економічності автомобілів з ДВЗ і це змушує автовиробників шукати нетрадиційні рішення цієї проблеми. Найефективнішим напрямом в рішенні зазначених проблем є застосування в конструкціях автомобіля електроприводу. Мета. Аналіз ринку електромобілів України за останні 6 років і визначення світових лідерів по створенню і впровадженню електромобілів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: провести аналіз ринку електромобілів України; розглянути кількісні показники приросту електромобілів в Україні та світі; визначити світових лідерів по створенню і впровадженню
електромобілів; розкрити основні положення державної підтримки ринку електромобілів в Україні. Висновки. В даній статті проведено
аналіз даних за останні 6 років, які показують позитивну динаміку приросту зареєстрованих електромобілів в Україні. Ведення пільг на імпорт електромобілів, скасування ліцензії на продаж електроенергії для зарядних станцій, розробка концепції інфраструктури зарядних станцій сприяють розвитку інфраструктури зарядних станцій і збільшення кількості зареєстрованих електромобілів. Однак на сьогоднішній момент існує ряд проблем. Для вирішення завдань щодо
впровадження електромобілів необхідно організувати державну та інвестиційну підтримку розробки та застосування електромобілів в транспортній системі України, створити інфраструктуру зарядних станцій, сформувати науково-технічні центри по розробці і виробництву електромобілів, вирівняти вартості електромобіля з автомобілем з ДВЗ такого ж класу, ввести обмеження на використання автомобілів з ДВЗ в центрах міст 


Ключові слова


електромобіль; екологічна безпека; паливна економічність; електропривід

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gnatov A., Argun Shch. (2017). Retrospektyva osnovnykh etapiv rozvytku elektromobiliv. Chastyna 2. [Retrospective of the main stages of the development of electric vehicles. Part 2] Visnyk KHNADU. Kharkiv, 78, 116-124 [in Ukrainian].

Klepikov V. (2011) O podgotovke spetsialistovelektromekhanikov dlya elektromobilestroyeniya. [On the training of electricians for electric vehicles.] Vestnik ONPU. Odessa, 03 (79), 472-473 [in Ukrainian].

Holovnyy servisnyy tsentr MVS Ukrayiny. Retrived from: http://hsc.gov.ua (accessed: 15.02.2019)

Ministerstvo infrastruktury Ukrayiny. Retrived from: https://mtu.gov.ua (accessed: 15.02.2019)

ITC.UA ynformatsyonnyy resurs. Retrived from: https://itc.ua/news/ (accessed 15.02.2019)

IRS Group. Marketynhovye yssledovanyya. Retrived from: http://irsgroup.com.ua (accessed: 14.02.2019)

Ukravtoprom. Assotsyatsyya ukraynskykh avtomobyl ʹnykh proyzvodyteley. Retrived from: http://ukrautoprom.com.ua (accessed:12.02.2019)

EV-volumes. The electric vehicle world sales database. Retrived from: http://www.evvolumes.com/ (accessed: 12.02.2019)

Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo pokrashchennya administruvannya ta perehlyadu stavok okremykh podatkiv i zboriv: Zakon Ukrayiny vid 05.11.2018 № 9260-VR. Kyyiv: Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2018, № 49, S.399 Retrived from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=64888 (accessed: 10.02.2019)

Obzor proyzvodyteley élektromobyley. Retrived from: http://contangoinvest.blogspot.ru/2013/06/blog-post.html (accessed 16.02.2019)

HEvCars. Informatsyonnye portal. Retrived from: https://hevcars.com.ua (accessed: 15.02.2019)

DP «NEK «Ukrenerho». Enerhetychna kompaniya Ukrayiny. Retrived from: https://ua.energy (accessed: 15.02.2019)

TOKA. Natsyonalʹnaya setʹ élektrozapravok v Ukrayne. Retrived from: https://toka.energy (accessed:12.02.2019)

Tesla, Inc. Manufacturer of electric vehicles. Retrived from: https://www.tesla.com/supercharger (accessed: 27.02.2019)

Derzhenerhoefektyvnosti. Derzhavne ahent·stvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya Ukrayiny. Retrived from: http://saee.gov.ua/uk/news/2227 (accessed 14.02.2019).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гнатов А. В., Аргун Щ. В. Ретроспектива основних етапів розвитку електромобілів. Частина 2. Вісник ХНАДУ. Харків, 2017. Вип. 78. С. 116-124.

2. Клепиков В. Б. О подготовке специалистовэлектромехаников для электромобилестроения. Вестник ОНПУ. Одесса, 2011. Вып. 03 (79). С. 472-473

3. Головний сервісний центр МВС України. URL: http://hsc.gov.ua (дата обращения:15.02.2019)

4. Міністерство інфраструктури України. URL:https://mtu.gov.ua (дата обращения: 15.02.2019)

5. ITC.UA информационный ресурс. URL:https://itc.ua/news/ (дата обращения:15.02.2019)

6. IRS Group. Маркетинговые исследования.URL: http://irsgroup.com.ua (дата обращения14.02.2019)

7. Укравтопром. Ассоциация украинских автомобильных производителей. URL:http://ukrautoprom.com.ua (дата обращения:12.02.2019)

8. EV-volumes. The electric vehicle world sales database. URL: http://www.ev-volumes.com/(дата обращения: 02.02.2019)

9. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів: Закон України від 05.11.2018 № 9260-ВР. Київ: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 49, С.399, URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64888 (дата обращения: 25.01.2019)

10. Обзор производителей электромобилей. URL:http://contangoinvest.blogspot.ru/2013/06/blogpost.html (дата обращения: 16.02.2019)

11. HEvCars. Информационные портал. URL:https://hevcars.com.ua (дата обращения:15.02.2019)

12. ДП «НЕК «Укренерго». Енергетична компанія України. URL: https://ua.energy (дата обращения: 15.02.2019)

13. ТОКА. Национальная сеть электрозаправок в Украине. URL: https://toka.energy (дата обращения: 12.02.2019)

14. Tesla, Inc. Manufacturer of electric vehicles.URL: https://www.tesla.com/supercharger (дата обращения: 27.02.2019)

15. Держенергоефективності. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. URL: http://saee.gov.ua/uk/news/2227 (дата обращения: 14.02.2019)