DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2016.39.0.95

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

T. Bazhinova

Анотація


Розглянуто і визначено комплексну оцінку якості автомобілів, основу якої складають за інтегральними показниками комфорту, надійності, безпеки, технічних рішень і екологічності. Визначено сукупність показників, які визначають рівень якості використовуваних автомобілів у країні. Наведено математичні залежності показників якості та інтегрального показника


Ключові слова


автомобілі; якість; надійність; комфорт; безпека; ранговий підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazhinova T.O. Ocenka kachestva tekhnicheskih reshenij v konstrukcii legkovyh avtomobilej [Quality assessment of technical solutions in the construction of

vehicles]. Kharkiv, Vestnik HNADU,2012, Vol. 55, pp. 49–51.

Mishin V.I. Upravlenie kachestvom [Quality control. Textbook for universities]. Mosckow,Juniti-Dana Publ., 2006, 303 p.

Ivanov A.M. Ocenka ehffektivnosti i kachestva avtomobilej pri rynochnoj ehkonomike [Assessment of the effectiveness and quality of vehicles in a market economy]. MADI (GTU) collection of scientific works Publ., 2002, pp. 4–11.

Okrepilov V.V. Upravlenie kachestvom. Uchebnoe posobie dlya vuzov [Quality control. Textbook for universities]. Moscow, Ekonomika Publ., 2008, 639 p.

Fejgenbaum A. Kontrol' kachestva produkcii [Production quality control], Moscow, Prosveshchenie Publ., 2006, 344 p.

Bazhinova T.O. Vybor kriteriev ocenki kachestva legkovyh avtomobilej. [Selection criteria for assessing the quality of the vehicles]. [Safety in transport and industry – education, science, practice]. Materіali ІІ mіzhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferenci [2nd International Scientific and Practical Conference], 2015, Herson. pp. 255–256.

Bazhinova T.O. Ocenka kachestva legkovyh avtomobilej, ehkspluatiruemyh v Ukraine. [Evaluation of the quality of vehicles operating in Ukraine]. [Ways to ensure quality training of transport industry]. Materіali ІІ mіzhnarodnoi naukovo-tehnichnoi konferencii [2nd International Scientific and Technical Conference], Kharkiv, 2015, pp. 255–256.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бажинова Т.О. Оценка качества технических решений в конструкции легковых автомобилей / Т.О. Бажинова // Вестник ХНАДУ: сб. науч. тр. – 2012. – Вып. 55.
– С. 49–51.

2. Мишин В.И. Управление качеством: учебное пособие для вузов / В.И. Мишин. – М.: Юнити – Дана, 2006 – 303 с.

3. Иванов A.M. Оценка эффективности и качества автомобилей при рыночной экономике / А.М. Иванов // Сборник научных трудов МАДИ (ГТУ), 2002. – С. 4–11.

4. Окрепилов В.В. Управление качеством: учебное пособие для вузов / В.В. Окрепилов. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: ОАО «Издательство Экономика», 2008. – 640 с.

5. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции / А. Фейгенбаум. – М.: Просвещение, 2006. – 344 с.

6. Бажинова Т.А. Выбор критериев оценки качества легковых автомобилей / Т.А. Бажинова // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 вересня, 2015 р., м. Херсон. – С. 255–256.

7. Бажинова Т.А. Оценка качества легковых автомобилей, эксплуатируемых в Украине/ Т.А. Бажинова // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: матеріали МНТК, 14–15 вересня, 2015 р., м. Харків, 2015. – С. 54–57.