DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2016.39.0.139

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИТЕРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ІЗ ПОРШНЕВИМ ДВЗ

S. Vambol, O. Kondratenko, O. Myetyelyev

Анотація


Розроблено алгоритм критеріального еколого-економічного оцінювання ефективності експлуатації енергетичних установок із поршневими ДВЗ. Визначено ієрархічне місце такого критерію. Розрахунково обґрунтовано вибір одиниць вираження вартісних еквівалентів складових комплексного паливно-екологічного критерію проф. І.В. Парсаданова


Ключові слова


екологічна безпека; еколого-економічна ефективність; ДВЗ

Повний текст:

PDF

Посилання


Vambol S.O., Strokov O.P., Vambol V.V., Kondratenko O.M. Suchasni sposoby pidvyshchenn’a ekologichnoi’ bezpeky ekspluatacii energetychnykh ustanovok: Monografija [Modern methods for improving the ecological safety of power plants exploitation: monograph], Kharkiv, Styl-Izdat Publ., 2015, 212 p.

Vambol S.O., Strokov O.P., Vambol V.V., Kondratenko O.M. Metodologicheskij podhod k postroeniju sistemy upravlenija ekologicheskoj bezopasnost’ju ekspluatacii energeticheskih ustanovok [Mathodological approach to development of management system of ecological safety of exploitation of power plants], Internal Combustion Engines. 2015, no. 1, pp. 48–52.

Kondratenko O.M., Vambol S.O., Vambol V.V. Funkcyi sistemy upravlenija ekologicheskoj bezopasnost’ju ekspluatacyi energeticheskih ustanovok [Functions of management system of ecological safety of power plants exploitation], Bulletin of KhNAHU, 2015, Vol. 69, pp. 95–100.

Kondratenko O.M. Koncepcyja ocenki effektyvnosti upravlenija ekologicheskoj bezopasnost’ju processa ekspluatacyi energetycheskih ustanovok s porshnevym DVS [Effectiveness evaluation concept of ecological safety management of power plants with piston ICE exploitation process]. InternalCombustion Engines, 2016, no. 2, pp. 68–72.

Parsadanov I.V. Pidvyshhennja jakosti i konkurentospromozhnosti dyzeliv na osnovi kompleksnogo palyvno-ekologichnogo kryteriju: monografija [Improving the quality and competitiveness of diesel fuel in an integrated and ecological criteria: monograph], Kharkiv, NTU «KhPI» Publ., 2003, 244 p.

Kondratenko O.M. Snizhenie vybrosa tverdyh chastic transportnyh dizelej, nahodjashhihsja v jekspluatacii: dys... kand. tehn. nauk: 05.05.03 [Reduction of emissions of the particulate matter of vehicle diesel engines under operating conditions]. 2013, 288 p.

Matveeva T.Ju. Vvedenye v makroekonomiku [Introduction to macroeconomics], Moscow, GU-VShE Publ., 2004, 512 p.

Kondratenko O.M. Matematicheskaja model’ gidravlicheskogo soprotivlenija fil’tra tverdyh chastic dizelja. Chast’ 1: nastroechnyj koefficient [Mathematical model of the hydraulic resistance of the diesel particulate matter filter. Part 1: adjusting coefficient], Herald of NTU «KhPI». Series: Mathematical modeling in engineering and technology, 2014. no. 18 (1061), pp. 68–80.

Kondratenko O.M., Strokov O.P., Vambol S.O., Avramenko A.M. Matematychna model’ efektyvnosti roboty fil’tra tverdyh chastynok dyzelja [Mathematical model of efficiency of diesel particulate matter filter]. Scientific Bulletin of NMU, 2015, Vol. 6 (150), pp. 55–61.

Kondratenko O.M., Strokov O.P., Vambol S.O. Ocinka vplyvu gidravlichnogo oporu FTCh na palyvnu ekonomichnist’ dyzelja [Estimation of influence of hydraulic resistance of DPF on the fuel efficiency of diesel engine]. Herald of NTU «KhPI». Series: Transport Machine building, 2014, Vol. 14 (1057), pp. 57–66.

Deyneko N.V., Sychikova Ja.O. Gibrydnyj prystrij dlja zabezpechennja energoefektyvnosty vykorystannja sonjachnogo vyprominennja [Hybrid device for ensuring of using solar energy efficiency], Materials of XXIV International scientific and practical conference MICROCAD «Information technology, science, engineering, technology, education, health», Part 2 (18–20 may 2016, Kharkiv, NTU «KhPI»), 2016, p. 14.

Adler Ju.P., Markova E.V., Granovskij Ju.V. Planirovanie eksperimenta pri poiske optimal’nyh uslovij [Planning experiment in the search for optimal conditions], Moskow, Nauka Publ., 1976, 279 p.

Akhnazarova S.L., Kafarov V.V. Metody optimizacii eksperimenta v himicheskoj tehnologii [Methods of experiment optimization in Chemical Technology], Moscow, Vysshaja shkola Publ., 1985, 328 p.

Harrington E.C. The Desirability Function, Industrial Quality Control, 1965, № 21 (10), P. 494–498.

Pichkalev A.V. Obobshhennaja funkcija zhelatel’nosti Harringtona dlja sravnitel’- nogo analiza tehnicheskih sredstv [Generalized Harrington desirability function for comparative analysis of technical equipment]. Issledovanija Naukograda, 2012, no. 1, pp. 25–28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сучасні способи підвищення екологічної безпеки експлуатації енергетичних установок: монографія / С.О. Вамболь, О.П. Строков, В.В. Вамболь, О.М. Кондратенко. – Х.: Стиль-Издат, 2015. – 212 с.

2. Вамболь С.А. Методологический подход к построению системы управления экологической безопасностью эксплуатации энергетических установок / С.А. Вамболь, А.П. Строков, В.В. Вамболь, А.Н. Кондратенко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2015. – № 1. – С. 48–52.

3. Кондратенко А.Н. Функции системы управления экологической безопасностью эксплуатации энергетических установок / А.Н. Кондратенко, С.А. Вамболь, В.В. Вамболь // Вестник ХНАДУ: сб. науч. тр. – 2015. – Вып. 69. – С. 95–100.

4. Кондратенко А.Н. Концепция оценки эффективности управления экологической безопасностью процесса эксплуатации энергетических установок с поршневым ДВС / А.Н. Кондратенко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2016. – № 2. – С. 68–72.

5. Парсаданов І.В. Підвищення якості і конкурентоспроможності дизелів на основі комплексного паливно-екологічного критерію: монографія / І.В. Парсаданов. – Х.: Центр НТУ «ХПІ», 2003. – 244 с.

6. Кондратенко А.Н. Снижение выброса твердых частиц транспортных дизелей, находящихся в эксплуатации: дис. канд техн. наук: 05.05.03 / Александр Николаевич Кондратенко. – Х., 2013. – 288 с.

7. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику / Т.Ю. Матвеева. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2004. – 512 с.

8. Кондратенко А.Н. Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твердых частиц дизеля. Часть 1: настроечный коэффициент / А.Н. Кондратенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. пр. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – 2014. – № 18(1061). – С. 68–80.

9. Кондратенко О.М. Математична модель ефективності роботи фільтра твердих частинок дизеля / О.М. Кондратенко, О.П. Строков, С.О. Вамболь, А.М. Авраменко // Науковий вісник НГУ. – 2015. – № 6 (150). – С. 55–61.

10. Кондратенко О.М. Оцінка впливу гідравлічного опору ФТЧ на паливну економічність дизеля / О.М. Кондратенко, О.П. Строков, С.О. Вамболь // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. пр. Серія: Транспортне машинобудування. – 2014. – № 14 (1057). – С. 57–66.

11. Дейнеко Н.В. Гібридний пристрій для забезпечення енергоефективності використання сонячного випромінення / Н.В. Дейнеко, Я.О. Сичікова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції MICROCAD, Ч. ІІ (18–20 травня 2016 р., Харків, НТУ «ХПІ»). – 2016. – С. 14.

12. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 280 с.

13. Ахназарова С.Л. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии / С.Л. Ахназарова, В.В. Кафаров. – М.: Высшая школа, 1985. – 328 с.

14. Harrington E.C. The Desirability Function / E.C. Harrington // Industrial Quality Control. – 1965. – № 21(10). – P. 494–498.

15. Пичкалев А.В. Обобщенная функция желательности Харрингтона для сравнительного анализа технических средств / А.В. Пичкалев // Исследования наукограда. – 2012. – № 1. – С. 25–28.