DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.45.0.46

Розподіл нормальних реакцій між мостами балансирного візка вантажного автомобіля під час гальмування

Victor Bogomolov, Valery Klimenko, Dmytro Leontiev, Sergiy Makhlai

Анотація


Під час оцінки якості розподілу гальмівних сил багатовісних колісних транспортних засобів відповідно до міжнародних стандартів виникає проблема щодо розрахунку кривих реалізованого зчеплення, оскільки в міжнародних нормативних документах наведена тільки методика розрахунку для двовісних колісних транспортних засобів. Розрахунки ускладнюються, якщо багатовісний транспортний засіб має у своєму складі балансирний візок, тому у даній статті пропонується методика оцінки розподілу нормальних реакцій по осях балансирного візка вантажного багатовісного колісного транспортного засобу під час гальмування. Запропонована методика дозволяє враховувати: вагогеометричні параметри колісного транспортного засобу, ефективність його гальмування та кут нахилу реактивних тяг у балансирній підвісці. Метою роботи є розробка математичної моделі розподілу нормальних реакцій між мостами балансирного візка вантажного автомобіля у випадку дії реальних гальмових сил між шинами коліс переднього та заднього моста візка, які не пов’язані між собою ідеальною характеристикою. В даній роботі наведено приклад розрахунку кривих реалізованого зчеплення важкого тривісного колісного транспортного засобу та виконано оцінку ефективності його гальмування у завантаженому та знарядженому стані, а також виконано аналіз відповідності отриманих результатів розрахунку міжнародним нормам щодо розподілу гальмівних сил між осями тривісного колісного транспортного засобу. Під час визначення навантаження на балансирний візок багатовісного колісного транспортного засобу прийнято такі припущення: мости балансирного візка замінюємо приведеним мостом (приведеною віссю), який розташовано між переднім та заднім мостами балансиного візка; приймаємо умову, що гальмівні сили, що утворюються гальмівними механізмами переднього та заднього мостів балансирного візка, рівні. Під час побудови кривих реалізованого зчеплення методика розрахунків зводиться до визначення вертикальних навантажень на осях колісного транспортного засобу та величини реалізації гальмівних сил на цих мостах.


Ключові слова


багатовісний транспортний засіб; балансирний візок; гальмівні сили; нормальні реакції; розподіл нормальних реакцій; ефективність гальмування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


UN/ECE (2016). Regulation No 13 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) – Uniform provisions concerning the approval of vehicles of categories M, N and O with regard to braking: on condition 18.02.2016 – Official Journal of the European Union. 262 p.

Ponizovkin A.N., Vlasko Yu.M., Lyalikov M.B. i dr. (1994). Kratkiy avtomobilnyiy spravochnik [Quick reference car]. Аvtomobilnyiy spravochnik. [in Russian].

Rogovtsev V.L. Puzankov A.G., Oldfild V.D. (1997). Ustroystvo i ekspluatatsiya avtotransportnyih sredstv [The device and operation of vehicles]. Uchebnik voditelya. [in Russian].

Barun V.N., Azamatov R.A., Mashkov E.A. i dr. (1988). Avtomobili KamAZ: Tehnicheskoe obsluzhivanie i remont [KamAZ Cars: Maintenance and Repair]. Uchebnik. [in Russian]

Turenko A.M., Bohomolov V.O., Klymenko V.I. ta insh. (2003). Funktsionalnyi rozrakhunok halmivnoi systemy avtomobilia z barabannymy halmamy ta rehuliatorom halmivnykh syl [Functional calculation of the car brake system with drum brakes and regulator of brake forces]. Pidrychnyk. [in Ukraine].

Turenko A.N., Bogomolov V.A., Klimenko V.I. i dr. (2002). Sovershenstvovanie sposobov regulirovaniya vyihodnyih parametrov tormoznoy sistemyi avtotransportnyih sredstv [Improving methods for regulating the output parameters of the brake system of vehicles]. Uchebnoe posobie. [in Russian]

Litvinov A.S., Farobin Ya.E. (1989). Avtomobil: Teoriya ekspluatatsionnyih svoystv [Car: Performance Theory]. Uchebnik. [in Russian]

Zhdaniuk V.K. (2017). Provesty doslidzhennia ta rozrobyty metodychni rekomendatsii z vyznachennia osovykh navantazhen bahatovisnykh transportnykh zasobiv z urakhuvanniam syl tertia v ploshchi kontaktu shyny z dorozhnim pokryttiam [Carry out research and develop methodological recommendations for determining axial loads of multi-axle vehicles, taking into account the friction forces in the contact area of the tire with the road surface]: Zakliuchnyi zvit pro naukovo-doslidnu robotu za temoiu № 5/35-79-16 / Kharkivskyi natsionalnyi avtomobilno-dorozhnii universytet. № DR 0116U005525.

Timoshenko S.P., Yang D.H., Uiver U (1985). Kolebaniya v inzhenernom pole [Fluctuations in the engineering field]. Uchebnik. [in Russian].

Turenko A.N., Bogomolov V.A., Klimenko V.I. i dr. (2002). Osnovyi prikladnoy teorii kolebaniy [Fundamentals of Applied Theory of Oscillations]. Uchebnoe posobie. [in Russian]

Rotenberg R.V. (1960). Podveska avtomobilya i ego kolebaniya [Car suspension and its vibrations]. Uchebnik. [in Russian].

Raympel Y. (1987). Shassi avtomobilya: Elementyi podveski [Car Chassis: Suspension Elements]. Uchebnik. [in Russian].

Turenko A. N., Bogomolov V. A., Leontev D. N. (2016). Sposob opredeleniya zamedleniya mnogoosnogo avtomobilya na osnove realizuemyih stsepleniy ego koles i raspolozheniya koordinatyi tsentra mass [A method for determining the deceleration of a multiaxial vehicle based on the realized clutches of its wheels and the location of the center of mass] Vestnik Harkovskogo natsionalnogo avtomobilnodorozhnogo universiteta.. 75. 13-17. [in Russian].

Leontiev D. M. (2011). Systemnyi pidkhid do stvorennia avtomatyzovanoho halmivnoho keruvannia transportnykh zasobiv katehorii M3 ta N3 [A systematic approach to the creation of automated brake control for vehicles of categories M3 and N3]: dys. … kand. tekhn. nauk.: 05.22.02. Nacz. b-ka Ukrayiny` im. V.I. Vernads`kogo. [in Ukraine].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Regulation No 13 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) – Uniform provisions concerning the approval of vehicles of categories M, N and O with regard to braking: on condition 18.02.2016 – Official Journal of the European Union – UN/ECE, 2016. 262 p.
2. Понизовкин А.Н., Власко Ю.М., Ляликов М.Б. и др. Краткий автомобильный справочник. Автомобильный справочник, 1994. 779 с.
3. Роговцев В.Л., Пузанков А.Г., Олдфильд В.Д. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. Учебник водителя. 1997. 430 с.
4. Барун В.Н., Азаматов Р.А., Машков Е.А. и др. Автомобили КамАЗ. Техническое обслуживание и ремонт, 1988. 352 с.
5. Туренко А.М., Богомолов В.О., Клименко В.І. та ін. Функціональний розрахунок гальмівної системи автомобіля з барабанними гальмами та регулятором гальмівних сил: навчальний посібник, 2003. 120 с.
6. Туренко А.Н., Богомолов В.А., Клименко В.И. и др. Совершенствование способов регулирования выходных параметров тормозной системы автотранспортных средств: учебное пособие, 2002. 400 с.
7. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств: учебник,1989. 240 с.
8. Провести дослідження та розробити методичні рекомендації з визначення осьових навантажень багатовісних транспортних засобів з урахуванням сил тертя в площі контакту шини з дорожнім покриттям: Звіт про НДР (заключний) Харківський національний автомобільно-дорожній університет; кер. В.К. Жданюк. Харків, 2017. 162 с. № ДР 0116U005525.
9. Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У, Колебания в инженерном поле: учебник, 1985. 472 с.
10. Туренко А.Н., Богомолов В.А., Клименко В.И. и др. Основы прикладной теории колебаний: учебное пособие, 2002. 130 с.
11. Ротенберг Р.В. Подвеска автомобиля и его колебания: учебник, 1960. 356 с.
12. Раймпель Й. Шасси автомобиля: Элементы подвески: учебник, 1987. 288 с.
13. Туренко А. Н. Богомолов В. А., Леонтьев Д. Н. Способ определения замедления многоосного автомобиля на основе реализуемых сцеплений его колес и расположения координаты центра масс. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2016. Вып. 75. C. 13–17.
14. Леонтьєв Д. М. Системний підхід до створення автоматизованого гальмівного керування транспортних засобів категорій М3 та N3: дис. … канд. техн. наук: 05.22.02. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Київ, 2011.