ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПАСАЖИРОМІСТКОСТІ АВТОБУСІВ

Автор(и)

  • S. Niemyi Національний університет “Львівська полі- техніка”, 79013, Україна, м. Львів, вул. С. Бандери 12, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.45.0.62

Ключові слова:

автобуси, пасажирські перевезення, структура автобусних парків, ефективність роботи автобусів, наукове обслуговування транспортної системи

Анотація

Проведено аналіз впливу пасажиромісткості автобусів на ефективність міських пасажирських перевезень. Доведено, що на напружених пасажиропотоках при використанні автобусів великої й особливо великої пасажиромісткості значно знижується собівартість перевезень, порівняно з автобусами малої пасажиромісткості

Біографія автора

S. Niemyi, Національний університет “Львівська полі- техніка”, 79013, Україна, м. Львів, вул. С. Бандери 12

к.т.н., доц., доцент кафедри експлуатації та ремонту
автомобільної техніки

Посилання

Redzjuk A. M, Shtanov V. F. (2013). Konzepcija derzavnoi polityky w haluzi pasazhyrskych perewezen avtomobilnym transportom [The conception of state politics in the field of road transport] Problemy avtomobil’noho transportu. Zb. nauk. Prats. Кyiv. 2000. 13–24.

Kunytsya О. А, Prodan V. V. (2013). Zastosuvannja riznomarotchnoho ruchomoho skladu namarshrutach miskoho pasazyrskoho avtobusnoho transportu [Application of differentty pesofrollingsto ckontheroutes of urban passenger bus transport] //Visti Avtomobilnohodorozhnyoho instytutu № 2 (17). – Horlivka: 2013. 5–9. [in Ukrainian].

Vakulenko К. Ye. (2009). Wybir avtotransportnoho zasobu na marshrutach miskoho pasazyrskoho transportu [Thechoice of roadv ehicle for theroute sofurban public transport]: avtoref. dys. kand. techn. nauk: 05.22.01. Kharkivska natsionalna akademiia miskoho hospodarstva. Kharkiv, 2009. 23 [in Ukrainian].

Tielietov O. S., Vasylieva O. A. (2012). Marketynhovi doslidzhennia v systemi miskykh pasazhyrskykh perevezen [Marketing research in system sof urban transport services] Marketynh i menedzhment innovatsii, 2012, № 2. 13–20. [in Ukrainian].

Bashynska I. O., Filippov V. Yu. (2017). Problemy ta shliakhy udoskonalennia funktsionuvannia miskoho pasazhyrskoho transportu [Problems and waystoimprove the functioning of city passenger transport] Ekonomika, finansy, pravo, 7/1’2017. 35–37. [in Ukrainian].

Ilchuk V. P., BazyliukA. V., KhomenkoI. O. (2015). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady reformuvannia miskoho pasazhyrskoho transportu [Organizational and economic principles of reformingpublic passenger transport] Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. 2015. № 1. 42–49. [in Ukrainian].

Moroz M. M. (2014). Udoskonalennia transportnoi systemy pasazhyrskykh perevezen m. Kremenchuk [Improvement Kremenchuk passenger transport system]. Zbirnyk naukovykh prats (haluzeve mashynobudu-vannia, budivnytstvo). Vyp. 2 (41). 2014. Poltava NTU. S. 156 – 163. [in Ukrainian].

Mytnyk Ya.F., Kraynyk Yu.L. (2007). Porivnialna ekspluatatsiina otsinka malykh miskykh avtobusiv [The comparativ eoperationale valuation of small city buses] Avtotekhnika. Avtobusy, vantazhivky. Кyiv: № 1, 2007. S. 33 – 36. [in Ukrainian].

Shmatko D. Z., Korobochka О. М, Aver’yanov V. S. (2018). Vdoskonalennia ta orhanizatsiia transportnoi merezhi avtobus-nykh miskykh perevezen [Improvement and organization of the transport network of city bus transportations] monography, Dniprov. derzh. techn. univ.DDTU). – Kamianske: DDTU, 2018. [in Ukrainian].

Polozhennia pro tekhnichne obsluhovu-vannia i remont dorozhnikh transportnykh zasobiv avtomobilnoho transportu [Regulati-ons on maintenance and repair of road vehicles of motortransport]. Kyiv: Ministerstvo transportu Ukrainy, 1998 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-02

Як цитувати

Niemyi, S. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПАСАЖИРОМІСТКОСТІ АВТОБУСІВ. Автомобільний транспорт, (45), 62. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.45.0.62

Номер

Розділ

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ