DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2020.46.0.33

Анализ методов определения коэффициента сопротивления качению колёс автомобиля

Valery Klimenko, Serhii Shuklinov, Dmytro Leontiev, Anton Gubin

Анотація


Під час дослідження робочих процесів автоматичних або автоматизованих систем, які допомагають водієві зрушити транспортний засіб з місця, особливо на підйомі, необхідно врахувати сили опору коченню його коліс, але, як показав аналіз науково-технічної літератури, це питання не є однозначним і вимагає проведення аналізу методів розрахунку величин коефіцієнтів опору коченню автомобільних коліс, на основі якого стало можливим обрання методу розрахунку, який дозволяє виконати якісне моделювання моменту початку руху транспортного засобу з місця на підйомі. Метою роботи є визначення раціонального методу розрахунку коефіцієнта опору коченню автомобільного колеса на основі аналізу різних методів та підходів щодо визначення коефіцієнта опору коченню коліс автомобіля. Під час дослідження були проаналізовані аналітичні та емпіричні методи визначення коефіцієнта опору коченню та зроблені висновки щодо можливості використання окремих методів під час дослідження робочих процесів автомобільного колеса, пов’язаних із початком руху транспортного засобу на підйом. Результати цієї роботи можуть бути використані для розширення інформативної складової курсів навчання студентів та аспірантів за автомобільними спеціальностями, оскільки стаття носить оглядовий характер. Матеріали публікації можуть бути також використані для подальшого узагальнення та систематизації інформації з цього питання, враховуючи безперервний розвиток і вдосконалення теоретичних питань з теорії автомобіля і методів розрахунку, необхідних для проектування сучасних автоматичних або автоматизованих систем, які керують процесом початку руху транспортного засобу, в тому числі й на підйомі.


Ключові слова


опір коченню; коефіцієнт опору коченню; початок руху; підйом; автомобіль

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Grishkevich A. I. (1986) Avtomobili. Teorija: Uchebnik dlja vuzov [Cars: Theory. Textbook for higher schools]. Vysshaja shkola. Minsk. Book. [in Russian].

Litvinov A. S., Farobin Ja. E. (1989) Avtomobil. Teorija jekspluatacionnyh svojstv [Car. Theory of operation features]. Mashinostroenie. Moskva. Book. [in Russian].

Birulja A. K. (1948) Proektirovanie avtomobil'nyh dorog [Moto roads designing]. Dorizdat. Moskva. Book. [in Russian].

Ivankina O. P., Lebedev B. S. (2015) K voprosu ob opredelenii kojefficienta soprotivlenija kacheniju [On the problem of determining rolling resistance coefficient]. Nauchnyj zhurnal Novainfo. .ru. Grjzovetc. 33. 57−59 [in Russian].

Zotov V. M. (2013) Opredelenie kojefficienta soprotivlenija kacheniju avtomobil'nogo kolesa, dvizhushhegosja v rezhime tormozhenija. [Determination of coefficient of rolling resistance for a car wheel moving in braking mode]. Izvestija Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professional'noe obrazovanie. 1 (29). 190-195 [in Russian].

Shuklinov S. N., Verbickij V. I., Uzhva A. V., Gubin A. V. (2019) Modelirovanie kojefficienta soprotivlenija kacheniju pri troganii avtomobilja s mesta [Modeling rolling resistance coefficient at the start]. Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii. Kharkov. 1. 120−124 [in Russian].

Gudkov V. V., Sokol P. A. (2012) Processy vzaimo-dejstvija avtomobil'nyh shin s opornoj poverhnost'ju [Processes of car tires interaction with the bearing surface]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. Voronezh. 2 (44). 88–91 [in Russian].

Chudakov E. A. (1950) Teorija avtomobilja. [Theory of cars]. Mashgiz. Moskva. Book. [in Russian].

Petrushov V.A. i dr. (1975) Soprotivlenie kacheniju avtomobilej i avtopoezdov [Rolling resistance of cars and motor trains]. Mashinostroenie. Moskva. Book. [in Russian].

Bekman V. V. (1967) Gonochnye avtomobili [Racing cars]. Mashinostroenie, Leningrad [in Russian].

Gashuk P. (2018) Avtomobil. Teoriya kolisnogo rushiya [Car. Theory of Wheel Propulsion]. Kondor. Kiyiv. [in Ukraine].

Antonov A. S., Kononovich Yu. A., Magidovich E. I., Prozorov V. S. (1970) Armejskie avtomobili: Teoriya [Army vehicles: Theory]. Voenizdat. Moskva. [in Russian].

Knoroz V. I., Klennikov E. V., Petrov I. P. i dr. (1976) Rabota avtomobilnoj shiny [How car tire works]. Transport. Moskva. [in Russian].

Wong J. Y. (2001) Theory of ground vehicles. Canada, Carleton University Ottawa.

Efremov I. S. (1969) Trollejbusy (teoriya, konstrukciya i raschet):Uchebnik dlya vuzov [Trolleybuses (theory, design and calculation)]. Vysshaya shkola. Moskva. [in Russian].

Pauwelussen J., Dalhuijsen W., Merts M. (2007) Tyre dynamics, tyre as a vehicle component. Rolling resistance. Virtual Education in Rubber Technology (VERT), HAN University.

SAE J2452_201707. Stepwise Coastdown Methodology for Measuring Tire Rolling Resistance.

Michelin Technology Society. (2003) The Tyre.Rolling resistance and fuel savings. France,Clermont-Ferrand.

Wen B., Rogerson G., Hartke A., (2014) Correlation Analysis of Rolling Resistance Test Results from SAE J1269 and J2452, SAE Technical Paper 2014-01-0066, https://doi.org/10.4271/2014-01-0066.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гришкевич А. И. Автомобили. Теория: учебник для вузов. Минск, Высшая школа, 1986. 208 с.

2. Литвинов А. С., Фаробин Я. Е. АВТОМОБИЛЬ. Теория эксплуатационных свойств. Машиностроение. Москва, 1989. 240 с.

3. Бируля А. К. Проектирование автомобильных дорог. Дориздат. Москва, 1948. 347 с.

4. Иванкина О. П., Лебедев Б. С. К вопросу об определении коэффициента сопротивления качению. Научный журнал Novainfo.ru. Грязовец, 2015. Вып. 33 (2). С. 57−59.

5. Зотов В. М. Определение коэффициента сопротивления качению автомобильного колеса, движущегося в режиме торможения. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. Волгоград, 2013. Вып. 1 (29). С. 190-195.

6. Шуклинов С. Н., Вербицкий В. И., Ужва А. В., Губин А. В. Моделирование коэффициента сопротивления качению при трогании автомобиля с места. Материалы Международной научно-практической конференции. Харьков, 2019. Т.1. С.120−124.

7. Гудков В. В., Сокол П. А. Процессы взаимодействия автомобильных шин с опорной поверхностью. Вестник Воронежского государственного технического университета. Воронеж, 2012. Вып. 2 (44). С. 88–91.

8. Чудаков Е. А. Теория автомобиля. Машгиз. Москва, 1950. 344с.

9. Петрушов В. А. Сопротивление качению автомобилей и автопоездов / В. А. Петрушов,С. А. Шуклин, В. В. Московкин. Машиностроение. Москва, 1975. - 224 с.

10. Бекман В. В. Гоночные автомобили. Машиностроение. Ленинград, 1967. 284 с.

11. Гащук П. Автомобіль. Теорія колісного рушія. Кондор. Київ, 2018. 328 с.

12. Антонов А. С. Кононович Ю. А., Магидович Е. И., Прозоров В. С. Армейские автомобили: Теория. Воениздат. Москва, 1970. 192 с. 13. Работа автомобильной шины / [В. И. Кнороз, Е. В. Кленников, И. П. Петров и др.]; под ред. В. И. Кнороза. Транспорт. Москва, 1976. 238 с.

14. Wong J. Y. Theory of ground vehicles. – 3rd ed / J. Y. Wong // Carleton University Ottawa. John Wiley & Sons, Inc., 2001. 528 p.

15. Ефремов И. С. Троллейбусы (теория, конструкция и расчет). 3-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов. Высш. Школа. Москва, 1969. 488 с.

16. Pauwelussen J., Dalhuijsen W., Merts M. Tyre dynamics, tyre as a vehicle component Part 3.: Rolling resistance. Virtual Education in Rubber Technology (VERT), FI-04-B-F-PP-160531, HAN University, 2007, 1-50.

17. SAE J2452_201707. Stepwise Coastdown Methodology for Measuring Tire Rolling Resistance.

18. The Tyre. Rolling resistance and fuel savings / Michelin Technology Society. – France : Clermont-Ferrand, 2003. 120.

19. Wen B., Rogerson G., Hartke A., "Correlation Analysis of Rolling Resistance Test Results from SAE J1269 and J2452," SAE Technical Paper 2014-01-0066, 2014, https://doi.org/10.4271/2014-01-0066.