Електрична силова частина приладу відцентрового очищення трансформаторної оливи

Автор(и)

  • Щасяна Валіковна Аргун Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6098-8661

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.101

Ключові слова:

система електропостачання, силовий трансформатор, трансформаторна олива, нафтовий сепаратор, електроенергія, трансформаторна підстанція

Анотація

Проблема. Очищення трансформаторної оливи є одним із важливих технічних завдань, вирішення якого пов’язано зі значними витратами матеріальних і енергетичних ресурсів. У зв’язку зі збільшенням споживачів електроенергії, зокрема на автотранспортних підприємствах, збільшується навантаження на трансформаторні підстанції та ускладняється дотримування вимог щодо забезпечення надійності та безвідмовності роботи електричних та електронних пристроїв. Важливим чинником для вирішення цих проблем є очищення та вторинне перероблення трансформаторної оливи. Метою роботи є дослідження та розроблення ефективного приладу для відцентрового очищення трансформаторної оливи з системою керування приводом, що забезпечує автоматизацію режиму запуску й гальмування приводом. Методологія. Використовуються аналітичні методи дослідження, методи теорії електричних машин та електроприводів, методи розрахунку електричних кіл,  методи аналізу схем та керування приладами силової електроніки, принципи роботи та методи керування статичними перетворювачами. Результати. Розроблено структурну схему обладнання для очищення трансформаторної оливи. Здійснено розрахунки основних елементів силової частини приладу очищення трансформаторної оливи. Розроблено структурну схему перетворювача напруги з частотою f = 50 Гц на змінну напругу з частотою f = 400 Гц. Вибрано схеми керування електропривода відцентрового сепаратора. Здійснено аналіз роботи схем керування електропривода та проаналізовано принципи їхньої роботи щодо двох складових частин: випрямляча, що регулюється, та інвертора. Оригінальність. Розроблено схему перетворювача змінного трифазного струму, напругою 220 В з частотою 50 Гц, на змінний трифазний струм, напругою 220 В з частотою 400 Гц. Така частота, крім забезпечення необхідних характеристик нафтового сепаратора, дозволяє розробити перетворювальний пристрій порівняно невеликої ваги і об'єму, а також забезпечує високу надійність роботи. Практичне значення. Використання відпрацьованої трансформаторної оливи у зазначений спосіб дозволить вирішити декілька питань. З’являється можливість знизити об’єм первинного виробництва трансформаторної оливи. Вирішується  питання утилізації відпрацьованої оливи, що дозволить вирішити екологічний аспект цієї проблеми. Все це призведе до зниження вартості оливи, що заливається до трансформаторів, тобто до зниження експлуатаційної вартості трансформаторних підстанцій.

Біографії авторів

Андрій Вікторович Гнатов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., зав. каф. автомобільної електроніки

Щасяна Валіковна Аргун, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., проф. кафедри автомобільної електроніки

Руслан Володимирович Багач, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

аспірант кафедри автомобільної електроніки

Андрій Олександрович Нечаус, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

к.т.н., доц. каф. автомобільної електроніки

Валентина Всеволодівна Тарасова, Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба, Інститут цивільної авіації, 61023, м. Харків, вул. Сумська 77/79

к.т.н., доцент

Олександр Омелянович Ручка, Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба, Інститут цивільної авіації, 61023, м. Харків, вул. Сумська 77/79

к.т.н., доцент

Алла Вікторівна Дон, Харківський машинобудівний коледж, 61068, м. Харків, вул. Плеханівська 79

викладач другої категорії

Antons Patlins , Інститут промислової електроніки та електротехніки, Ризький технічний університет, Рига, Латвія, 1 Kalku Str, LV 1658

доктор технічних наук, провідний дослідник, Факультет електротехніки та навколишнього середовища

Посилання

Назаренко І. П. Регенерація трансформаторної оливи в електричному полі. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, 2015. № 164. С. 83-84.

Кобзиста О. П., Богачова О. М., Красуцъкий Г. О. Переробка та регенерація спрацьованих трансформаторних олив. Вісник Національного транспортного університету, 2011. № 22. С. 39-45.

Berg O., Herdlevar K., Dahlund M., Renström K., Danielsen A., Thiess U. Experiences from on-site transformer oil reclaiming. CIGRÉ Main session, 2002. P. 12-103.

Регенерация трансформаторного масла на месте эксплуатации трансформаторов. 2021. URL: http://www.tqm.by/index.php/tekhpodderzhka/kontrol-parametrov-smazochnykh-materialov/monitoring-soostoyaniya-smazochnykh-materialov/monitoring-transformatornykh-masel/148-regeneratsiya-transformatornogo-masla-na-meste-ekspluatatsii-transformatorov (дата звернення 16.02.2021).

Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Тарасова В. В., Левенець А. О., Пілявець О. О. Енергозбереження в системах електропостачання. Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. Х.: ХНАДУ, 2018. № 13. С. 80-89.

Hnatov A., Arhun Shch., Ponikarovska S. Energy saving technologies for urban bus transport. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, 2017. № 14(4). P. 4649-4664. doi: https://doi.org/10.15282/ijame.14.4.2017.5.0366.

Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Ульянец О. А. Енергозберігаючі технології на транспорті. Наукові нотатки, 2016. № 55. С. 80-86.

Гладков В. С., Гученко О. А., Шестеріков О. В. Енергозберігаюче електрофізичне очищення трансформаторного масла. Х.: Вісник ХПІ, 2009. С. 26 – 30.

Dmitriev A., Zinurov V., Vinh D., Dmitrieva O. Removal of moisture from contaminated transformer oil in rectangular separators. In E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. Vol. 110. P. 01026.

Mačužić I., Jeremić B. Modern Approach to Problems of Transformer Oil Purification. Tribology in industry, Kragujevac, 2002. Vol. 24. Р. 39-44.

Yusupov D. T., Umirova N. R., Pulatova D. M. Purification of transformer oil from water. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2017. № 1-1. P. 92-96.

Пат. 4498992 США. Process for treating contaminated transformer oil. Publ. 12 Feb. 1985.

Vu T. T., La, T. V., Vu M. K., Huynh D. C., Tran N. K. Highly efficient adsorbent for the transformer oil purification by ZnO/Graphene composite. Arabian Journal of Chemistry, 2020. Vol. 13. № 11. P. 7798-7808.

Mitchinson P. M., Lewin P. L., Hosier I. L., Chen G., Jarman P. Oil reclamation-just a question of moisture? 2006 IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena. (Kansas City, October 2006). Kansas City, MO, USA. P. 73-76.

Камаева Г. Ф. Очистка трансформаторного масла. Образование, наука и технологии: проблемы и перспективы, 2019. С. 183-184.

Васильев А. А. Электрическая часть электростанций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1990. 577 с.

Сафонюк І. Ю. Аналіз існуючих методів очистки нафтопродуктів від води. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту, 2014. № 148 (1). С. 121-127.

Тарасова В. В., Суховій С. А., Гнатов А. В., Аргун Щ. В. Використання асинхронного двигуна, як об’єкта автоматичного керування. Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. Х.: ХНАДУ, 2017. № 12. С. 166-174.

Hnatov A., Arhun S., Dziubenko O., Ponikarovska S. Choice of Electric Engines Connection Circuits in Electric Machine Unit of Electric Power Generation Device. Majlesi Journal of Electrical Engineering, 2018. № 12 (4), P. 87-95.

Гнатов А.В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О.А. Понікоровська С. В. Вибір схеми підключення електродвигунів у електромашинному вузлі пристрою генерації електричної енергії. Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. Х.: ХНАДУ, 2018. № 13. С. 13-21.

Бакуменко В. Б., Тарасова В. В., Ручка О. О., Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Тарасов К. С. Розрахунок механічної характеристики асинхронного двигуна при наявності в ній мінімального моменту. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. Х.: ХНАДУ, 2019. Вип. 15. С. 17-27.

Arhun S., Migal V., Hnatov A., Hnatova H., Ulyanets O. System Approach to the Evaluation of the Traction Electric Motor Quality. EAI Endorsed Transactions on Energy Web, 2020. Vol. 7 (26). DOI: 10.4108/eai.13-7-2018.162733.

Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Трунова І. С. Тео-рія електроприводу транспортних засобів: пі-дручник. Х.: ХНАДУ, 2016. 292 с.

Hnatov A., Arhun S., Tarasov K., Hnatova H., Mygal V., Patļins A. Researching the model of electric propulsion system for bus using Matlab Simulink. 2019 IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON). (Riga, 7-9 Oct. 2019). Riga, Latvia. – P. 1-6. DOI: 10.1109 / RTUCON48111.2019.8982352

Simonyi K. Foundations of Electrical Engineering: Fields-Networks-Waves. Elsevier, 2016. 865 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-29

Як цитувати

Гнатов, А. В., Аргун, Щ. В., Багач, Р. В., Нечаус, А. О., Тарасова, В. В., Ручка, О. О., Дон, А. В., & Patlins , A. (2021). Електрична силова частина приладу відцентрового очищення трансформаторної оливи. Автомобільний транспорт, (48), 101–112. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.101

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ