Обґрунтування вибору форми надання послуг громадського транспорту на маршруті

Автор(и)

  • Сергій Скірковський Білоруський державний університет транспорту, ул. Кирова, д. 34, Гомель 246653, Республика Беларусь, Belarus https://orcid.org/0000-0002-4261-9552
  • Володимир Седюкевич Білоруський національний технічний університет, пр. Незалежності, 65, м. Мінськ, 220013, Республіка Білорусь, Belarus https://orcid.org/0000-0003-2706-0970
  • Ольга Свічинська Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна, , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.79

Ключові слова:

пасажирські перевезення, громадський транспорт, форма обслуговування, інтервал руху, час очікування

Анотація

Проблема. На сьогодні існує два основних типи надання послуг пасажирам на маршрутах громадського транспорту – за інтер­валом руху та за розкладом руху. Вони відрізня­ються частотою обслуговування зупинок та інформацією, доступною пасажирам. Необхідна частота обслуговування громадським транспор­том суттєво впливає на витрати транспортного підприємства та час пересування пасажирів, що має вплив на вартісну оцінку вит­раченого пасажиром часу. Одним із способів змен­шення витрат для обох сторін перевізного про­цесу є обґрунтований вибір форми обслуговування пасажирів або її зміна протягом дня залежно від величини пасажиропотоку. Мета. У статті для обґрунтування вибору між формами надання послуг пасажирам вразо­вуються вартість експлуатації транспортних засобів громадського транспорту та втрати часу пасажирів на пересування. Методологія. Розроблений спосіб вибору форми надання послуг дозволяє підвищити ефективність міського громадського транспорту за рахунок скорочення часу очікування пасажирів шляхом переключення з обслуговування за інтервалом в годи­ни пік на обслуговування за розкладом в періоди спаду пасажиропотоку. Результати. Розроблена залежність, що дозволяє приймати рішення про форму надання послуг на маршруті громадського транспорту. Це дозволяє обґрунтовано запровад­жувати форму обслуговування, що забезпечить баланс між витратами транспортного перевіз­ника та пасажирів. Оригінальність. Розроблений підхід для прийняття рішення щодо форми обслу­говування дозволяє скоротити час очікування пасажирів шляхом переключення з обслуговування за інтервалом у години пік на обслуговування за розкладом у періоди зменшення величини пасажи­ропотоку протягом доби. Практичне значення. Результати дослідження, основані на даних об­стеження, дозволили оцінити чисельне значення інтервалу руху транспортних засобів громадсь­кого транспорту, коли доцільно перейти на обслуговування пасажирів за розкладом руху.

Біографії авторів

Сергій Скірковський, Білоруський державний університет транспорту, ул. Кирова, д. 34, Гомель 246653, Республика Беларусь

доц. каф. «Управління автомобільними перевезеннями і дорожнім рухом»

Володимир Седюкевич, Білоруський національний технічний університет, пр. Незалежності, 65, м. Мінськ, 220013, Республіка Білорусь

к.т.н., доц. каф. «Транспортні системи і технології»

Ольга Свічинська, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна,

к.т.н., доц. каф. транспортних систем і логістики

Посилання

Скирковский С.В. Повышение эффективности городских перевозок пассажиров автобусами. Вест. Белорусского гос. ун-та транспорта: Наука и транспорт. 2006. № 1–2. С. 97–101.

Bell M.G.H., Bonsall P.W., Leake G.R., May A.D., Nash C.A., O’Flaherty C.A. Transport Planning and Traffic Engineering (C.A. O’Flaherty Ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. 1997. 544 p.

Horbachov P., Chyzhyk V. Ocena czasu oczekiwania na przystankach dla losowych zgłoszeń pasażerów. Trip Modelling and Travel Forecasting: Res. and Tech. Papers of Polish Ass. for Transp. Eng. in Cracow (Proc. of 4th sc.-tech. conf. “Modelling 2014”, 12-13 June 2014, Cracow). Cracow: Politechnika Krakowska. 2014. P. 75–86.

Psarros I., Kepaptsoglou K., Karlaftis M.G. An Empirical Investigation of Passenger Waiting time Perceptions Using Hazard-Based Duration Models. Journal of Public Transportation. 2011. vol. 14, no. 3. P. 109–122.

Esfeh M.A., Wirasinghe S.C., Saidi S., Kattan L. Waiting time and headway modelling for urban transit systems – a critical review and proposed approach. Transport Reviews. 2021. vol. 41:2. P. 141–163.

De Gruyter C., Currie G., Truong L.T., Naznin F. A meta-analysis and synthesis of public transport customer amenity valuation research. Transport Reviews. 2019.vol. 39(2), P. 261–283.

Transportation Research Board. Transit capacity and quality of service manual (TCRP report 165). Washington: The National Academies Press. 2013. 685 p.

Ortuzar J.D., Willumsen L.G. Modelling Transport: 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 2011. 586 p.

Скирковский С.В. Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом. Наука – образованию, производству, экономике: Материалы междунар. науч.-техн. конф. Т. 1 (Минск, Технопринт, 2003). С. 261–265.

Daganzo C.F., Ouyang Y. Public Transportation Systems: Basic Principles of System Design, Operations Planning and Real-time Control. New Jersey: World Scientific Publishing. 2019. 350 p.

Скирковский С.В. Совершенствование структуры парка подвижного состава пассажирского автопредприятия. Уральский научный вестник. 2007. № 2(3). С. 26–32.

Основные итоги переписи населения. Национальный состав, Численность населения URL: http://census.belstat.gov.by/Intro.aspx.

Montgomery D.C., Runger G.C. Applied Statistics and Probability for Engineers: 6th ed. New York: John Wiley & Sons, 2014. 792 p.

STATISTICA Quick Reference. StatSoft. Tulsa. 2011. 304 p.

Скирковский С.В. Исследование закономерностей движения автобусов и времени ожидания поездки. Коммунальное хозяйство городов.2006. № 69. С. 254–257.

Forbes C., Evans M., Hastings N., Peacock B. Statistical distributions: 4th ed. Hoboken: Wiley. 2011. 227 p.

Корчагин В.А. Жилин И. В. Научные основы эксперимента на транспорте. Липецк: ЛГТУ. 2003. 176 с.

Nornadiah R., Yap W.B. Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov–Smirnov, Lilliefors and Anderson-arling tests. Journal of Statistical Modeling and Analytics. 2011. vol. 2(1). P. 21–33.

References

Skirkouski, S. (2006). Povyshenie effektivnosti gorodskih perevozok passazhirov avtobusami [Improving the efficiency of urban bus passenger transportation]. Bulletin of the Belarusian State University of Transport: Science and transport. Vol. 1-2. P. 97–101 (in Russian).

Bell M.G.H., Bonsall P.W., Leake G.R., May A.D., Nash C.A., O’Flaherty C.A. (1997). Transport Planning and Traffic Engineering (C.A. O’Flaherty Ed.). Oxford. 544 p.

Horbachov P., Chyzhyk V. (2014). Ocena czasu oc¬zekiwania na przystankach dla losowych zgłoszeń pasażerów. Trip Modelling and Travel Forecasting: Res. and Tech. Papers of Polish Ass. for Transp. Eng. in Cracow (Proc. of 4th sc.-tech. conf. “Modelling 2014”, 12-13 June 2014, Cracow). Cracow: Politechnika Krakowska. P. 75–86.

Psarros I., Kepaptsoglou K., Karlaftis M.G. (2011). An Empirical Investigation of Passenger Waiting time Perceptions Using Hazard-Based Duration Models. Journal of Public Transportation. vol. 14, no. 3. P. 109–122.

Esfeh M.A., Wirasinghe S.C., Saidi S., Kattan L. (2021). Waiting time and headway modelling for urban transit systems – a critical review and proposed approach. Transport Reviews. vol. 41:2. P. 141–163.

De Gruyter C., Currie G., Truong L.T., Naznin F. (2019). A meta-analysis and synthesis of public transport customer amenity valuation research. Transport Reviews. vol. 39(2), P. 261–283.

Transportation Research Board (2013). Transit capacity and quality of service manual (TCRP report 165). Washington. 685 p.

Ortuzar J.D., Willumsen L.G. (2011). Modelling Transport: 4th ed. Chichester. 586 p.

Skirkouski S. (2003). Sovershenstvovanie sistemy upravlenija gorodskim passazhirskim transportom [Improving the management system of urban passenger transport]. Science – education, production, economy: Materials of Int. sc.-tech. conf. Vol. 1 (Minsk, Tekhnoprint). P. 261–265 (in Russian).

Daganzo C.F., Ouyang Y. (2019). Public Transportation Systems: Basic Principles of System Design, Operations Planning and Real-time Control. New Jersey. 350 p.

Skirkouski S. (2007). Sovershenstvovanie struk-tury parka podvizhnogo sostava passazhirskogo avtopredprijatija [Improving the fleet structure of passenger transport enterprisw]. Ural Scientific Bulletin. Vol. 2(3). P. 26–32 (in Russian).

Osnovnye itogi perepisi naselenija. Nacionalnyj sostav, Chislennost naselenija [The Main Results of the Census. National Composition. Population]. Retrieved from: http://census.belstat.gov.by/Intro.aspx (in Belarussian, Last accessed: 01.12.2015).

Montgomery D.C., Runger G.C. (2014) Applied Statistics and Probability for Engineers: 6th ed. New York. 2014. 792 p.

STATISTICA Quick Reference (2011). Tulsa. 304 p.

Skirkouski, S. (2006). Issledovanie zakonomernostej dvizhenija avtobusov i vremeni ozhidanija poezdki [Research of the regularities in bus frequency and time of waiting to travel]. Municipal economy of cities. Vol. 69. P. 254–257.

Forbes C., Evans M., Hastings N., Peacock B. (2011) .Statistical distributions: 4th ed. Hoboken. 227 p.

Korchagin V.A., Zhilin I.V. (2003). Nauchnye os-novy jeksperimenta na transporte [Scientific Basics for Experimenting on Transport]. Lipetsk. 176 p.

Ramachandran K.M., Tsokos C.P. (2015). Mathematical Statistics with Applications. London. 803 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-29

Як цитувати

Скірковський, С., Седюкевич, В., & Свічинська, О. (2021). Обґрунтування вибору форми надання послуг громадського транспорту на маршруті. Автомобільний транспорт, (48), 79–85. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.79

Номер

Розділ

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ