Особливості гальмування багатовісних транспортних засобів в залежності від компановки їх мостів

Автор(и)

  • Віктор Олександрович Богомолов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6871-8244
  • Валерій Іванович Клименко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7399-0397
  • Дмитро Миколайович Леонтьєв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4255-6317
  • Андрій Анатолійович Фролов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3868-4511
  • Олександр Вячеславович Сухомлин Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2275-6891
  • Олександр Володимирович Куріпка Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0550-7201

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2021.49.0.04

Ключові слова:

багатовісний транспортний засіб, колісний транспортний засіб, коефіцієнт гальмування, пневматична шина, взаємодія з поверхнею дорожнього покриття, параметри гальмування

Анотація

Проблема. На даний час в науково-методичних рекомендаціях судово-експертних установ та в науково-технічній літературі відсутні універсальні методики щодо визначення параметрів гальмування вантажних багатовісних транспортних засобів, що не дає можливості використовувати типові підходи при складанні висновків авто-технічної експертизи. Мета. Мета полягає в тому, щоб показати можливість використаннея в практиці проведення автотехнічних експертиз, методики визначення уповільення багатовісного транспортного засобу на основі реалізованих зчеплень шин його коліс та координат положення його центру тяжіння.. Методологія. Прийняті в роботі підходи до вирішення поставленої мети базуються на теоретичних основах гальмування багатовісних транспортних засобів, наукових положень пружних деформацій пневматичних шин автомобільних коліс, геометричних та вагових параметрах колісного транспортного засобу. Результати. Визначено рівняння, які дозволяють розрахувати значення коефіцієнта гальмування багатовісних транспортних засобів на основі координат положення його центру тяжіння, реалізованих зчеплень між шинами автомобільних коліс та поверхнею дорожнього покриття, а також розподілення навантаження між відповідними передніми і задніми вісями багатовісного транспортного засобу. Визначено рівняння, які дозволяють розрахувати положення координати центру тяжіння багатовісного колісного транспортного засобу щодо його передніх і задніх осей. Оригінальність. Результати проведеної роботи дають загальне уявлення про вплив геометричних та вагових параметрів багатовісного транспортного засобу на ефективність його гальмування, в тому числі й при виході з ладу елементів його гальмового керування. Практичне значення. Отримані результати можуть бути рекомендовані експертам-автотехнікам при визначені технічної можливості уникнення дорожньо-транспортної події в умовах виникнення несправностей в гальмовому керуванні транспортного засобу.

Біографії авторів

Віктор Олександрович Богомолов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., проф., професор кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Валерій Іванович Клименко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., проф., зав. кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Дмитро Миколайович Леонтьєв, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., доц., доцент кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Андрій Анатолійович Фролов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

аспірант ХНАДУ, науковий співробітник, судовий експерт ННЦ „Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса”

Олександр Вячеславович Сухомлин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

аспірант кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Олександр Володимирович Куріпка, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

аспірант, асистент кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Посилання

Pacejka H.B. (2005) Tire and Vehicle Dynamics. SAE.: N SAE0013.

Туренко А., Михалевич Н., Леонтьев Д. и др. (2015) Реализация интеллектуальных функций в электронно-пневматическом тормозном управлении транспортных средств. Монография. Харьков: ХНАДУ. Turenko A., Mikhalyevych N., Leontiev D. & etc. (2015) Realizatsiya intellektualnyih funktsiy v elektronno-pnevmaticheskom tormoznom upravlenii transportnyih sredstv [Implementation of intelligence functions in electronic-pneumatic brake control of vehicles]. Kharkov: KhNAHU.

(2010) Uniform provisions concerning the approval of vechicles of categories M, N and O with regard to braking: Regulation №13 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE). On condition 30.09.2010. Official Journal of the European Union.

Braun O. M., Persson B. N., Steenwyk B., Warhadpande A. (2016) On the dependency of friction on load: Theory and experiment. EPL (Europhysics Letters). 113. 5. 1-5 https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/ 56002

Miao Yu, Guoxiong Wu, Lingyun Kong, Yu Tang (2017) Tire-Pavement Friction Characteristics with Elastic Properties of Asphalt Pavements. Applied Sciences. 7. 1-16 https://doi.org/10.3390/app7111123

Manuel Acosta, Stratis Kanarachos, Mike Blundell (2017) Road Friction Virtual Sensing: A Review of Estimation Techniques with Emphasis on Low Excitation Approaches. Applied Sciences. 7. 47p. https://doi.org/10.3390/app712 1230

Jin L-Q, Ling M, Yue W (2017) Tire-road friction estimation and traction control strategy for motorized electric vehicle. PLoS ONE 12(6). 1-18. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179526

Ломака С. И., Рыжих Л. О., Леонтьев Д. Н., Чебан А. А., Красюк А. Н. (2009) Системы автоматического регулирования и практическая реализация алгоритма управления их исполнительными механизмами. Вестник национального политехнического университета „ХПИ”, 47. 9-18 Lomaka S. I., Ryzhih L. A., Leontiev D. N., CHeban A. A., Krasyuk A. N. (2009) Sistemy avtomaticheskogo regulirovaniya i prakticheskaya realizaciya algoritma upravleniya ih ispolnitel'nymi mekhanizmami [Automatic control systems and practical implementation of the control algorithm]. Vestnik nacional'nogo tekhnicheskogo universiteta «HPI». 47. 9 – 18.

Seyedmeysam Khaleghian, Anahita Emami, Saied Taheri (2017) A technical survey on tire-road friction estimation» Friction. 5 (2). 123–146 https://doi.org/10.1007/ s40544-017-0151-0

Bin Ma, Hong-guo Xu, Yong Chen, Mu-yi Lin (2017) Evaluating the tire wear quantity and differences based on vehicle and road coupling method. Advances in Mechanical Engineering, 9 (5). 1-13 https://doi.org/10.1177/ 1687814017700063

Ise T., Higuchi M., Suzuki Y., Tachiya H. (2017) Measurement on Friction Coefficients of Tire Grounding Surface in Arbitrary Directions under High-Load. Experimental mechanics. 57. 9. 1383-1393 https://doi.org/ 10.1007/ s11340-017-0309-8

Akutagawa K. (2017) Technology for Reducing Tire Rolling Resistance. Tribology online. 12. 3. 99-102 https://doi.org/10.2474/ trol.12.99

Renski A. (2017) Analysis of the Influence of the Drive Force Distribution Between Axles on an Automobile Stability in Its Curvilinear Motion. Conat 2016: International Congress of Automotive and Transport Engineering. 55-63 https://doi.org/10.1007/978-3-319-45447-4_6

Grinchuk P. S., Shnip A. I. (2016) On a thermodynamic mechanism of dissipation of mechanical energy in porous elastomers as applied to the problem of heating of automobile tires. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 89. 6. 1358-1364 https://doi.org/10.1007/ s10891-016-1501-x

Леонтьев Д. Н. (2010) Усовершенствованный алгоритм управления АБС. Автомобильная промышленность. №9. С 25-28. Leontiev D. N. (2010) Usovershenstvovannyiy algoritm upravleniya ABS [Advanced algorithm for controlling ABS] Avtomobilnaya promyishlennost. 9. 25-28.

Леонтьев Д. Н., Туренко А. Н., Богомолов В. А. (2016) Способ определения замедления многоосного автомобиля на основе реализуемых сцеплений его колес и расположения координат центра масс. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 75. 13-17. Leontiev D. N., Turenko A. N., Bogomolov V. A. (2016) Sposob opredeleniya zamedleniya mnogoosnogo avtomobilya na osnove realizuemyih stsepleniy ego koles i raspolozheniya koordinatyi tsentra mass [The method for determining the deceleration of a multi-axle vehicle on the basis of realized adhesions of its wheels and the location of the coordinate of the center of mass] Vestnik Harkovskogo natsionalnogo avtomobilno-dorozhnogo universiteta. 75. 13–17.

Leontiev D., Don E. (2016) Specifics of automobile dual wheels interaction with the supporting surface. Автомобильний транспорт, 39. 74-79. Leontiev D., Don E. (2016) Specifics of automobile dual wheels interaction with the supporting surface. Automobile Transport, 39. 74-79

Gaojian Cui, Jinglei Dou, Shaosong Li, Xilu Zhao, Xiaohui Lu, and Zhixin Yu (2017) Slip Control of Electric Vehicle Based on Tire-Road Friction Coefficient Estimation. Mathematical Problems in Engineering. Hindawi. 2017. 1-8. https://doi.org/10.1155/2017/3035124

Иларионов В. А., Пчелин И. К. (1975) Анализ тормозной динамичности автобуса. Труды ВСЕИавтобуспрома. С. 95-110. Ilarionov V. A., Pchelin I. K. (1975) Analiz tormoznoy dinamichnosti avtobusa [Analysis of the braking dynamics of the bus]. Trudyi VKEIavtobusproma. 95-110.

Леонтьєв Д. М. (2021) Теоретичні основи гальмування багатовісних транспортних засобів з електропневматичною гальмовою системою. / дис. на здобуття ступеня докт. техн. наук. Леонтьев Дмитро Миколайович // Харків: ХНАДУ. Leontiev D. M. (2021) Teoretychni osnovy halmuvannia bahatovisnykh transportnykh zasobiv z elektropnevmatychnoiu halmovoiu systemoiu [Theoretical bases of braking of multi-axle vehicles with electropneumatic brake system] dys. na zdobuttia stupenia dokt. tekhn. nauk. Leontiev Dmytro Mykolaiovych. Kharkiv. KhNADU.

(2013) Catalogue of trucks KRAZ.

Леонтьєв Д. М., Махлай С. М. (2018) Визначення зупинного шляху автомобіля, що обладнаний антиблокувальною системою. Вісник Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. 4. 44-50. Leontiev D. M., Makhlai S. M. (2018) Vyznachennia zupynnoho shliakhu avtomobilia, shcho obladnanyi antyblokuvalnoiu systemoiu [Determination of the stopping distance of a vehicle equipped with an anti-lock braking system]. Visnyk Odeskoho naukovo-doslidnoho instytutu sudovoi ekspertyzy. 4. 44-50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Як цитувати

Богомолов, В. О., Клименко, В. І., Леонтьєв, Д. М., Фролов, А. А., Сухомлин, О. В., & Куріпка, О. В. (2021). Особливості гальмування багатовісних транспортних засобів в залежності від компановки їх мостів. Автомобільний транспорт, (49), 23–35. https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2021.49.0.04

Номер

Розділ

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ