Вплив пандемії COVID-19 на виробництво та продажі автомобілів у світі

Автор(и)

  • Інна Юріївна Шевченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0758-9244
  • Ілля Андрійович Дмитрієв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8693-3706
  • Оксана Іллівна Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9314-350X

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2021.49.0.06

Ключові слова:

автомобільна індустрія, соціально-економічний розвиток, виробництво автомобілів, продаж автомобілів, пандемія COVID-19

Анотація

Проблема. Світова автомобільна індустрія вже має досвід відновлення після глобальної фінансової кризи 2008 року, проте пандемічна криза 2020 року є зовсім іншою за природою та характером перебігу: в новітній історії вона ще не мала аналогів і поки що передчасною буде констатація її завершення. Тому важливим питанням є визначення впливу пандемії на виробництво та продаж автомобілів для подолання негативних наслідків. Для вирішення цього питання у статті визначено чутливість цієї підгалузі машинобудування до деструктивних змін у зовнішньому середовищ; проведено аналіз зміни обсягів виробництва та продажу автомобілів за країнами світу за останній період. Мета. Метою роботи є визначення деструктивних наслідків та тенденцій впливу пандемії COVID-19 на світову автомобільну індустрію, а саме виробництво та продаж автомобілів. Методологія. В роботі для визначення впливу пандемії COVID-19 проведено вертикальний і горизонтальний аналіз виробництва та продажі автомобілів у світі. Результати. Отримані результати аналізу дозволили авторам провести групування країн світу за силою деструктивних наслідків пандемічної кризи 2020 року для автомобільної індустрії. Оригінальність. Проведене групування країн за силою деструктивних наслідків пандемії COVID-19 надали можливість отримати уявлення про його вплив на автомобільну галузь, зокрема виробництво та продаж автомобілів. Практичне значення. Отримані результати можуть бути рекомендовані при для визначенні подальших шляхів подолання негативних наслідків пандемії COVID-19 у автомобільній індустрії.

Біографії авторів

Інна Юріївна Шевченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.е.н., доцент, декан факультету управління та бізнесу

Ілля Андрійович Дмитрієв, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України

Оксана Іллівна Дмитрієва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Долбнєва Д. В. (2020). Вплив COVID–19 на економіку країн світу. Проблеми економіки, 1 (43), 20–26. Dolbnieva, D. V. (2020). Vplyv COVID–19 na ekonomiku krain svitu [COVID–19 injection into the economy of the country]. Economy problems, 1 (43), 20–26. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32983/2222–0712–2020–1–20–26

Зара А. Є. (2020). Розвиток автомобілебудівної індустрії в умовах пандемії: основні чинники та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 32, 12–19. Zara, A. Ye. (2020). Rozvytok avtomobilebudivnoi industrii v umovakh pandemii: osnovni chynnyky ta perspektyvy. [Development of the automotive industry in a pandemic: the main factors and prospects]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 32, 12–19. [in Ukrainian]

Вплив COVID–19 та карантинних обмежень на економіку України (2020). Центр прикладних досліджень. Vplyv COVID–19 ta karantynnykh obmezhen na ekonomiku Ukrainy (2020) [Impact of COVID–19 and quarantine restrictions on the economy of Ukraine] Center for Applied Research.

Report: The impact of road transport sector regulation on the entrepreneurship and economic growth in the European Union. Motor Transport Institute. Warsaw–LinzLyon, February 2020, available at: https://www.mobilelabour.eu/wp–content/uploads/2018/02/The–Impact–of–Regulation–of–the–Road–Transport–Sector–on–Entreperneurship–and–Economic–Growth.pdf (last accessed 21.09.2021).

Adlah, A., Taghreed, M., Zaabi, Е., Haton E. (2021). Impact of COVID–19 on Entrepreneurship and Consumer Behaviour: A Case Study in Saudi Arabia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8 (5), 201–210.

https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.020

Puriwat, W., Tripopsakul, S. (2021). Customer Engagement with Digital Social Responsibility in Social Media: A Case Study of COVID–19 Situation in Thailand. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8 (2), 475–483. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0475

Giones, F., Brem, A., Pollack, J. M., Michaelis, T. L., Klyver, K., Brinckmann, J. (2020). Revising entrepreneurial action in response to exogenous shocks: Considering the COVID–19 pandemic. Journal of Business Venturing Insights, 14. e00186.

https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00186

Impacts of the COVID–19 pandemic on EU industries, available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_STU(2021)662903_EN.pdf (last accessed 21.10.2021)

Iveta Kufelova, I., Rakova, M. (2020). Impact of the Covid–19 pandemic on the automotive industry in Slovakia and selected countries. S SHS Web Conf. Volume 83, Current Problems of the Corporate Sector 2020.

https://doi.org/10.1051/shsconf/20208301040

Janmenjoy, N., Manohar, M., Bighnaraj, N., Hanumanthu, S., Korhan, C. & Vimal, Sh. (2021). An impact study of COVID‐19 on six different industries: Automobile, energy and power, agriculture, education, travel and tourism and consumer electronics. Wiley Public Health Emergency Collection, PMC8014102. doi: 10.1111/exsy.12677

Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., al‐Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio‐economic implications of the coronavirus pandemic (COVID‐19): A review. International Journal of Surgery (London, England), 78, 185–193.

Rajamohan, S., Sathish, A., & Rahman, A. (2020). Impact of COVID‐19 on stock price of NSE in automobile sector. The International Journal of Advanced Multidisciplinary Research, 7(7), 24–29.

Yan, Y., et al. (2020). An empirical study on consumer automobile purchase intentions influenced by COVID‐19. Available at SSRN 3593963.

Production Statistics. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, available at: https://www.oica.net/production–statistics/

Sales Statistics. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. available at: https://www.oica.net/category/sales–statistics/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Як цитувати

Шевченко, І. Ю., Дмитрієв, І. А., & Дмитрієва, О. І. (2021). Вплив пандемії COVID-19 на виробництво та продажі автомобілів у світі. Автомобільний транспорт, (49), 63–70. https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2021.49.0.06

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ