Щодо питання визначення уповільнення двовісного транспортного засобу з несправною робочою гальмовою системою

Автор(и)

  • Дмитро Леонтьєв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4255-6317
  • Валерій Клименко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7399-0397
  • Микола Альокса Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0568-4419
  • Микола Сильченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5072-6457

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2022.50.0.03

Ключові слова:

ефективність гальмування, уповільнення транспортного засобу, коефіцієнт гальмування, несправність гальмової системи, моделювання процесу гальмування

Анотація

Проблема. Під час дослідження обставин виникнення дорожньо-транспортних подів перед експертами автомобільної технічної експертизи виникає питання щодо вибору математичної моделі визначення уповільнення двовісного транспортного засобу з несправною робочою гальмовою системою. Пошук універсального методу розрахунку величини уповільнення двовісного транспортного засобу з несправною робочою гальмовою системою є актуальним науковим завданням, яке дозволить розширити розуміння фізичних процесів на яких базуються положення теорії автомобіля. Мета. Метою роботи є узагальнення теоретичних досліджень з визначення уповільнення двовісного транспортного засобу з несправною робочою гальмовою системою. Методологія. Прийняті в роботі підходи до вирішення поставленої мети базуються на аналізі методів визначення уповільнення двовісних колісних транспортних засобів. Результати. Отримані розрахункові величини уповільнення двовісного колісного транспортного засобу при різних зовнішніх факторах дозволили встановити особливості використання різних методів в практиці автомобільної технічної експертизи. Встановлено, що врахування куту нахилу поверхні дорожнього покриття в бік узбічча та врахування коефіцієнту опору шин автомобільних коліс, може на 18% змінити величину уповільнення двовісного колісного транспортного засобу з несправною робочою гальмовою системою у разі виконання дослідження з автомобільної технічної експертизи під час визначення обставин виникнення дорожньо-транспортної події. Оригінальність. Запропонований універсальний метод визначення уповільнення двовісного колісного транспортного засобу з несправною робочою гальмовою системою, дозволяє врахувати особливості впливу величини опору коченню шин автомобільних коліс та кут нахилу поверхні дорожнього покриття в бік узбіччя під час дослідження обставин виникнення дорожньо-транспортної події. Практичне значення. Отримані результати можуть бути рекомендовані в практиці автомобільної технічної експертизи або під час виконання досліджень пов’язаних з визначенням ефективності гальмування двовісних колісних транспортних засобів.

Біографії авторів

Дмитро Леонтьєв, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., професор., професор кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Валерій Клименко , Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., проф., зав. кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Микола Альокса, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

к.т.н., професор, професор кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Микола Сильченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

к.т.н., старший викладач кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Посилання

Махлай, С. М., & Леонтьєв, Д. М. (2018). Визначення зупинного шляху автомобіля, що обладнаний антиблокувальною системою. Вісник ОНДІСЕ, 4, 44-50. Leontiev D. M., Makhlai S. M. (2018) Vyznachennia zupynnoho shliakhu avtomobilia, shcho obladnanyi antyblokuvalnoiu systemoiu [Determination of the stopping distance of a vehicle equipped with an anti-lock braking system]. Visnyk Odeskoho naukovo-doslidnoho instytutu sudovoi ekspertyzy. 4, 44-50. [in Ukrainian].

Леонтьев, Д. Н. (2013). Влияние алгоритмов работы автоматических систем на эффективность торможения транспортного средства. Вестник Харьковского Национального Автомобильно-Дорожного Университета, 61–62, 158-161. Leontiev, D. N. (2013). Vliyanie algoritmov rabotyi avtomaticheskih sistem na effektivnost tormozheniya transportnogo sredstva [Influence of operation algorithms of automatic systems on the efficiency of vehicle braking]. Vestnik Harkovskogo Natsionalnogo Avtomobilno-Dorozhnogo Universiteta, 61–62, 158-161. [in Russian].

Leontiev, D. N., Bogomolov, V. A., Klymenko, V. I., Ryzhyh, L. A., Lomaka, S. I., Suhomlin, A. V., Kuripka, A. V., & Frolov, A. A. (2022). About Braking of Wheeled Vehicle Equipped with Automated Brake Control System. Science & Technique, 21(1), 63–72. https://doi.org/10. 21122/2227-1031-2022-21-1-63-72

Туренко, А. Н., Клименко, В. И., Рыжих, Л. А., & Леонтьев, Д. Н. (2012). Основы создания и исследования электронно-пневматического тормозного управления транспортных средств (Монография). ХНАДУ. Turenko, A. N., Klimenko, V. I., Ryizhih, L. A. & Leontiev, D.N.(2012). Osnovyi sozdaniya i issledovaniya elektronno-pnevmaticheskogo tormoznogo upravleniya transportnyih sredstv [Fundamentals of creation and research of electro-pneumatic brake control of vehicles] (Monografiya). HNADU. [in Russian].

Тімонін, В. О., Савчук, А. Д., Губарьков, С. С., & Леонтьєв, Д. М. (2019). Оцінка ефективності гальмування чотиривісного транспортного засобу в разі виходу з ладу одного з контурів його робочої гальмової системи. Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології, 16, 26-34. Timonin, V. O., Savchuk, A. D., Hubarkov, S. S., Leontiev, D. M. (2019). Otsinka efektyvnosti halmuvannia chotyryvisnoho transportnoho zasobu v razi vykhodu z ladu odnoho z konturiv yoho robochoi halmovoi systemy [Evaluation of the braking efficiency of a four-axle vehicle in the event of failure of one of the circuits of its service brake system]. Avtomobil i Elektronika. Suchasni Tekhnolohii, 16, 26-34 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.30977/VEIT. 2019.16.0.26

Ломака, С. И., Рыжих, Л. А., Леонтьев, Д. Н., Чебан, А. А., & Красюк, А. Н. (2009). Системы автоматического регулирования и практическая реализация алгоритма управления их исполнительными механизмами. Вестник Национального Технического Университета “ХПИ,” 47, 9-18. Lomaka, S. I., Ryizhih, L. A., Leontiev, D. N., Cheban, A. A., Krasyuk, A. N. (2009). Sistemyi avtomaticheskogo regulirovaniya i prakticheskaya realizatsiya algoritma upravleniya ih ispolnitelnyimi mehanizmami [Automatic control systems and practical implementation of the control algorithm for their actuators]. Vestnik Natsionalnogo Tehnicheskogo Universiteta “HPI”, 47, 9-18. [in Russian].

Туренко, А. Н., Богомолов, В. А., & Леонтьев, Д. Н. (2016). Способ определения замедления многоосного автомобиля на основе реализуемых сцеплений его колёс и расположения координаты центра масс. Вестник Харьковского Национального Автомобильно-Дорожного Университета, 75, 13-17. Turenko, A. N., Bogomolov, V. A., Leontiev, D. N. (2016). Sposob opredeleniya zamedleniya mnogoosnogo avtomobilya na osnove realizuemyih stsepleniy ego kolYos i raspolozheniya koordinatyi tsentra mass [A method for determining the deceleration of a multi-axle vehicle based on the realized clutches of its wheels and the location of the coordinates of the center of mass]. Vestnik Harkovskogo Natsionalnogo Avtomobilno-Dorozhnogo Universiteta 75, 13-17. [in Russian].

Леонтьєв, Д. М. (2021). Теоретичні основи гальмування багатовiсних транспортних засобiв з електропневматичною гальмовою системою. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Leontiev D.M. (2021) Teoretychni osnovy halmuvannia bahatovisnykh transportnykh zasobiv z elektropnevmatychnoiu halmovoiu systemoiu [Theoretical bases of braking of multi-axle vehicles with electropneumatic brake system]. [in Ukrainian].

Леонтьев, Д. Н. (2010). Усовершенствованный алгоритм управления АБС. Автомобильная Промышленность, 9, 25-27. Leontiev, D. N. (2010). Usovershenstvovannyiy algoritm upravleniya ABS [Advanced ABS control algorithm]. Avtomobilnaya Promyishlennost, 9, 25-27. [in Russian].

Leontiev, D. N., Nikitchenko, I. N., Ryzhyh, L. A., Lomaka, S. I., Voronkov, O. I., Hritsuk, I. V., Pylshchyk, S. V., & Kuripka, O. V. (2019). About application the tyre-road adhesion determination of a vehicle equipped with an automated system of brake proportioning. Science & Technique, 5, 401–408. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2019-18-5-401-408

Bogomolov, V. O., Klimenko, V. I., Leontiev, D. M., Kuripka, O. V., Frolov, A. A., & Don, E. Y. (2021). Features of adaptive brake control of the secondary brake system of a multi-axle vehicle. Automobile Transport, 48, 27–37. https://doi.org/ 10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.27

Bogomolov, V. O., Klimenko, V. I., Leontiev, D. M., Frolov, A. A., Suhomlin, O. S., & Kuripka, O. V. (2021). Features of braking of multi-axle vehicles depending on the layout of their axles. Automobile Transport, 49, 23–35. https://doi.org/ 10.30977/AT.2019-8342.2021.49.0.04

Leontiev, D., Klimenko, V., Mykhalevych, M., Don, Y., & Frolov, A. (2019). Simulation of Working Process of the Electronic Brake System of the Heavy Vehicle. International Scientific-Practical Conference, 1019, 50–61. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_6

Иларионов В.А., & Пчелин И.К. (1975). Анализ тормозной динамичности автобуса. Труды ВКЭИавтобустрома, 95-110. Ilarionov V. A., Pchelin I. K. (1975) Analiz tormoznoy dinamichnosti avtobusa [Analysis of the braking dynamics of the bus]. Trudyi VKEIavtobusproma. 95-110.

Туренко, А. Н., Клименко, В. И., Ломака, С. И., Рыжих, Л. А., & Леонтьев, Д. Н. (2011). К методике анализа и выбора распределения тормозных сил между осями автомобиля с учетом требований Правил № 13 ЕЭК ООН. Автомобильный Транспорт, 29, 29-36. Turenko, A. N., Klimenko, V. I., Lomaka, S. I., Ryizhih, L. A., Leontiev, D. N. (2011). K metodike analiza i vyibora raspredeleniya tormoznyih sil mezhdu osyami avtomobilya s uchetom trebovaniy Pravil # 13 EEK OON [To the method of analysis and selection of the distribution of braking forces between the axles of the vehicle, taking into account the requirements of Regulation No. 13 of the UNECE]. Avtomobilnyiy Transport, 29, 29-36. [in Russian].

Клименко, В. И., Леонтьев, Д. Н., Ломака, С. И., & Рыжих, Л. А. (2011). К методике анализа и выбора распределения тормозных сил между осями двухосного транспортного средства. Известия Московского Государственного Технического Университета МАМИ, 1, 31-36. Klimenko, V. I., Leontiev, D. N., Lomaka, S. I., Ryizhih, L. A. (2011). K metodike analiza i vyibora raspredeleniya tormoznyih sil mezhdu osyami dvuhosnogo transportnogo sredstva [On the method of analysis and selection of the distribution of braking forces between the axles of a two-axle vehicle]. Izvestiya Moskovskogo Gosudarstvennogo Tehnicheskogo Universiteta MAMI, 1, 31-36. [in Russian].

Иларионов В.А. (1980). Судебная автотехническая экспертиза (Методическое пособие. Часть 2.). ВНИИСЭ. Ilarionov V.A. (1980). Sudebnaya avtotehnicheskaya ekspertiza [Forensic autotechnical examination]. (Metodicheskoe posobie. Chast 2.). VNIISE. [in Russian].

Shuklinov, S., Uzhva, A., Lysenko, M., Tishenko, A., & Novikova, Y. (2021). Maximum automobile acceleration. Automobile Transport, 49, 13–22. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.49.0.02

Michelin Technology Society. (2001). The tyre. Grip. France.

Леонтьев, Д. Н. (2011). Системный подход к созданию автоматизированного тормозного управления транспортных средств категорий М3 и N3. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Leontev, D. N. (2011). Sistemnyiy podhod k sozdaniyu avtomatizirovannogo tormoznogo upravleniya transportnyih sredstv kategoriy M3 i N3 [A systematic approach to the creation of an automated brake control for vehicles of categories M3 and N3]. Harkovskiy natsionalnyiy avtomobilno-dorozhnyiy universitet. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Леонтьєв, Д., Клименко , В., Альокса, М., & Сильченко, М. (2022). Щодо питання визначення уповільнення двовісного транспортного засобу з несправною робочою гальмовою системою. Автомобільний транспорт, (50), 21–28. https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2022.50.0.03

Номер

Розділ

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ