Оцінка підвищення eнергоефективності автомобілів при раціональному зниженні потужності двигунів

Автор(и)

  • Михайло Подригало Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1624-5219
  • Юрій Тарасов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9282-0190
  • Михайло Холодов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5098-0022
  • Віталій Шеїн Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9282-0190
  • Олександр Ткаченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9746-5482
  • Олексій Касьяненко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2022.51.0.03

Ключові слова:

енергоефективність,, автомобіль, двигун внутрішнього згоряння, аеродинамічний опір, витрата палива

Анотація

Проблема. Тенденція до зменшення робочого об'єму двигунів внутрішнього згоряння, що намітилася останніми роками у світовому автомобілебудуванні, обумовлена необхідністю покращення екологічної обстановки та енергоефективності автомобільного транспорту. Мета. Метою дослідження є підвищення енергоефективності автомобілів шляхом раціонального зменшення максимальної ефективної потужності двигуна. Методологія. У роботі вокористано метод парціальних прискорень, реалізованого в мобільному реєстраційно-вимірювальному комплексі, що дозволило авторам отримати удосконалену формулу для розрахунку сили аеродинамічного опору. А також проведені експериментальні дослідження аеродинаміки автомобіля. Результати. У статті наведено результати досліджень авторів, що дозволили довести можливість зменшення потужності ДВЗ при збереженні заданої максимальної швидкості та заданого рівня показників динамічних властивостей автомобілів. Оригінальність. Визначено взаємозв'язок між ступенем використання максимальної потужності двигуна та відносною зміною ефективної питомої витрати палива карбюраторного бензинового двигуна з безпосереднім упорскуванням бензину та дизеля. Практична цінність. Виконані на прикладі автомобіля ЗАЗ-1103 «Славута» розрахунки показали, що раціональне зниження ефективної потужності дозволяє для КБД на 9,5% знизити витрату палива, а для двигуна з безпосереднім упорскуванням бензину та дизелів, це призводить до збільшення витрати палива на 6,7% та 20,3% відповідно.

Біографії авторів

Михайло Подригало, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

д.т.н., професор кафедри Технології машинобудування і ремонту машин,

Юрій Тарасов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

д.т.н., доцент кафедри технології машинобудування і ремонту машин

Михайло Холодов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

PhD, Assoc. Prof. Department of Automobiles named after A.B. Gredescula

Віталій Шеїн, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування і ремонту машин

Олександр Ткаченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

аспірант кафедри технології машинобудування та ремонту машин

Олексій Касьяненко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

магістрант кафедри технології машинобудування та ремонту машин

Посилання

Бухарин, Н. А., Прозоров, В. С., & Щукин, М. М. (1973). Автомобили. Конструкция, нагрузочные режимы, рабочие процессы, прочность агрегатов автомобиля. Ленинград. Buharin, N. A., Prozorov, V. S., & Shchukin, M. M. (1973). Avtomobili. Konstrukciya, nagruzochnye rezhimy, rabochie processy, prochnost' agregatov avtomobilya. [Vehicles. Design, load conditions, work processes, strength of vehicle components]. Leningrad. [in Russian]

Гащук, П. М. (1992) Энергетическая эффективность автомобиля. Львов. Gashchuk, P.M. (1992) Energeticheskaya effektivnost' avtomobilya. [Vehicle's Energy Efficiency]. L'vov. [in Russian]

Евсеев, П. П. (2006) Некоторые вопросы энергетики автомобиля. Киев. Evseev, P. P. (2006). Nekotorye voprosy energetiki avtomobilya. [Some issues of vehicle's energy]. Kiev. [in Russian]

Подригало, М. А., Абрамов, Д. В., Тарасов, Ю. В., & Ефимчук, В. М. (2015) Энергетическая экономичность автомобиля и критерии ее оценки. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: автомобіле- та тракторобудування, 10 (1119), 28-37. Podrigalo M. A., Abramov D. V., Tarasov YU. V., Efimchuk V. M. (2015) Energeticheskaya ekonomichnost' avtomobilya i kriterii eyo ocenki. [The energy efficiency of the vehicle and the criteria for its evaluation]. Vіsnik nacіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu «HPІ». Serіya: avtomobіle- ta traktoro-buduvannya, 10 (1119), 28-37. [in Russian]

Podrigalo, M., Klets, D., Podrigalo, N., Abramov, D., Tarasov, Y., Kaidalov, R., Gat’ko, V., Mazin, A., Litvinov, A., & Barun, M. (2017) Creation of the energy approach for estimating automobile dynamics and fuel efficiency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (7 (89)), 58–64. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.110248

Podrigalo, M., Bogomolov, V., Kholodov, M., Koryak, A., Turenko, A., Kaidalov, R., ... & Khodyriev, S. (2020) Energy Efficiency of Vehicles with Combined Electromechanical Drive of Driving Wheels (2020-01-2260). SAE Technical Paper. https://doi.org/10.4271/2020-01-2260.

Podrigalo, M., Kholodov, M., Baitsur, M., Podrigalo, N., Koryak, A., Abramov, D., & Boboshko, O. (2021) Methods of Evaluating the Efficiency and Vibration Stability of Vehicles with Internal Combustion Engine (2021-01-1025). SAE Technical Paper. https://doi.org/10.4271/2021-01-1025.

Бах А. Н., Бернштейн-Коган С. В., ... & Вейс А. Л. (1927) Техническая энциклопедия. Bah A. N., Bernshtejn-Kogan S. V., ... & Vejs A. L. (1927) Tekhnicheskaya enciklopediya. [Technical Encyclopedia]. [in Russian]

Jante, A. (1952) Kraftfahrt-Mechanik. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/978311 2322987

Михайловский, Е. В. (1973) Аэродинамика автомобиля. Москва. Mihajlovskij, E. V. (1973) Aerodinamika avtomobilya. [Vehicle aerodynamics] Moscow. [in Russian]

Gross, D. S., & Sekscienski, W. S. (1967) Some problems concerning wind tunnel testing of automotive vehicles. SAE Transactions, 593-607. https://doi.org/10.4271/660385

Goetz, H. (1971) The influence of wind tunnel tests on body design, ventilation, and surface deposits of sedans and sport cars. SAE Transactions, 854-872. https://doi.org/10.4271/710212

Oda, N., & Hoshino, T. (1974) Three-dimensional airflow visualization by smoke tunnel. SAE Transactions, 3187-3201. https://doi.org/10.4271/741029

Hucho, W. H., Janssen, L. J., & Schwartz, G. (1975) The wind tunnel's ground plane boundary layer-Its interference with the flow underneath cars. SAE Transactions, 380-389. https://doi.org/ 10.4271/750066

Hucho, W. H. (Ed.). (1987) Aerodynamics of road vehicles: from fluid mechanics to vehicle engineering. Elsevier.

Артемов, Н. П., Лебедев, А. Т., Подригало, М. А., Полянский, А. С., Клец, Д. М., Коробко, А. И., & Задорожняя, В. В. (2012) Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин. Харьков, (Монография). Artemov, N. P., Lebedev, A. T., Podrigalo, M. A., Polyanskij, A. S., Klec, D. M., Korobko, A. I., & Zadorozhnyaya, V. V. (2012) Metod parcial'nyh uskorenij i ego prilozheniya v dinamike mobil'nyh mashin. [The method of partial accelerations and its applications in the dynamics of mobile machines]. Kharkіv. (Monograph). [in Russian]

Тарасов, Ю. В. (2021) Наукові основи забезпечення технічного рівня автотранспортних засобів при проєктуванні та модернізації. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. (Диссертация доктора наук). Tarasov, Yu. V. (2021) Naukovi osnovy zabezpechennia tekhnichnoho rivnia avtotransportnykh zasobiv pry proiektuvanni ta modernizatsii. [Scientific bases of ensuring the technical level of vehicles in the design and modernization]. Kharkiv National Automobile and highway University. (DSc dissertation). [in Ukrainian]

Ленин, И. М. (1969) Теория автомобильных и тракторных двигателей. Lenin, I. M. (1969) Teoriya avtomobil'nyh i traktornyh dvigatelej. [Theory of automobile and tractor engines]. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

Подригало, . М. ., Тарасов, Ю., Холодов, М. ., Шеїн, В., Ткаченко, О., & Касьяненко, О. (2022). Оцінка підвищення eнергоефективності автомобілів при раціональному зниженні потужності двигунів. Автомобільний транспорт, (51), 26–34. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2022.51.0.03

Номер

Розділ

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ