Оптимізація основних параметрів зубчастих передач з метою зменшення маси

Автор(и)

  • Олексій Валерійович Воропай Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3396-8803
  • Олександр Олексійович Коряк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9119-0660
  • Дмитро Іванович Богдан Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5345-694X
  • Едуард Євгенійович Нескреба Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0009-0007-0326-3905

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.04

Ключові слова:

зубчаста передача, оптимізація, коефіцієнт ширини зубчастого вінця, маса передачі, передатне відношення

Анотація

Проблема. Проблеми проектування, а особливо вдосконалення механічних передач займають ключове місце в сучасному машинобудуванні та автомобільному транспорті. Зубчасті передачі достатньо поширені відносно інших механічних передач, адже мають ряд надважливих переваг. Передачі зачепленням широко застосовуються в різноманітних приводах вузлів та агрегатів автомобіля, сучасні тенденції розвитку яких направлені на зменшення їх маси та габаритів. Зі зменшенням розмірів передачі – зменшуються й габарити інших деталей та вузлів, а відповідно і їхня вартість. Тож дослідження, пов’язані з вивченням взаємозалежності основних параметрів зубчастих передач з метою їх подальшої оптимізації не втрачають своєї актуальності. Мета. Основна мета роботи полягає в дослідженні залежностей маси та габаритів досліджуваних передач від їх основних параметрів. Знаючи вплив різних характеристик на масу можна надавати рекомендації щодо проектування передач для досягнення їх оптимальних (найменших) габаритів, що веде за собою ряд суттєвих переваг. Методологія. Перш за все, в роботі виконується досить детальний аналіз наукової літератури з метою виявлення основних тверджень щодо впливу тих чи інших параметрів на масу та габарити проектованої передачі. Самі залежності маси передачі від її різних характеристик знаходяться шляхом застосування чисельного методу, який цілком побудований на відомих розрахункових залежностях для проектного розрахунку зубчастих передач. Також для порівняння отриманих аналітичним шляхом результатів в роботі використовується і метод розрахунку маси та габаритів шляхом створення 3D моделей передач в середовищі «Autodesk Inventor». Результати. Орієнтуючись на отримані результати, можна зазначити, що при інших рівних умовах, зокрема завантаженості передачі, маса майже не залежить від модуля та коефіцієнта відносної ширини. Водночас те чи інше стандартне значення в деяких випадках може помітно впливати на вагу передачі, тобто підбираючи конкретні значення можна досягти зменшення маси передачі приблизно на 15-25%. Оригінальність. Відносно доступним методом отримані корисні результати. Дослідження проводилися як аналітично так і з застосуванням сучасних систем автоматизованого проектування. Практичне значення. Запропоновані рекомендації щодо раціонального вибору деяких характеристик зубчастих передач, дозволять зменшити масу та габарити механічного приводу.

Біографії авторів

Олексій Валерійович Воропай , Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

д.т.н., проф. кафедри деталей машин і теорії механізмів і машин

Олександр Олексійович Коряк , Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

к.т.н., доц. каф. деталей машин та теорії механізмів і машин

Дмитро Іванович Богдан , Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

к.т.н., доц. каф. деталей машин та  теорії механізмів і машин

Едуард Євгенійович Нескреба, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

асист. каф. деталей машин та теорії механізмів і машин

Посилання

Момот Д.І., Янчевський І.В. (2011) Механічні передачі. Розрахунок на міцність і проектування приводів машин. Momot D.I., Yanchevsʹkyy I.V. (2011) Mekhanichni peredachi. Rozrakhunok na mitsnistʹ i proektuvannya pryvodiv mashyn [Mechanical Transmissions. Strength calculation and design of machine drives].

Курмаз Л.В. (2010) Основи конструювання деталей машин. Kurmaz L.V. (2010) Osnovy konstruyuvannya detaley mashyn [Fundamentals of designing machine parts]

Гречко Л. П. (2002). Важільні механізми, передачі і зачеплення. Grechko L. P. (2002). Vazhilni mekhanizmy, peredachi i zacheplennia.[Lever mechanisms, gears and couplings].

Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 2. Розрахунок міцності активної поверхні зубців: ДСТУ ISO 6336–2:2005. (2007). Київ: Держспоживстандарт України.

Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 3. Розрахунок на міцність зубців при вигині: ДСТУ ISO 6336–3:2005. (2006). Київ: Держспоживстандарт України.

Buiga, Ovidiu & Popa, C.-O. (2012). Optimal mass design of a single-stage helical gear unit with genetic algorithms. Proceedings of the Romanian Academy Series A - Mathematics Physics Technical Sciences Information Science. 13, 243–250.

Buiga, O., & Haragâş, S. (2012). A 2 stage coaxial helical speed reducer gearings optimal design with genetic algorithms. Acta technica napocensis-series: applied mathematics, mechanics, and engineering, 55(3). 535–542.

Sanghvi, R. C., Vashi, A. S., Patolia, H. P., & Jivani, R. G. (2014). Multi-objective optimization of two-stage helical gear train using NSGA-II. Journal of Optimization. 2014, 1–8. https://doi.org/10.1155/2014/670297

Xiao-qin, Zhang & Zhan-qi, Hu & Cui-fen, Lun & Jing-jing, Yu. (2010). Optimization Design of Spur Gear Reducer Based on Genetic Algorithm. International Conference on E-Product E-Service and E-Entertainment. IEEE. 2010, 1-4,

https://doi.org/10.1109/ICEEE.2010.5661361

Azemi, F., Maloku, B., & Terbunja, M. (2016). A Review on Design, Analysis and Shape Optimization of Spur Gears of the Gear-Box Reduction of the Working Wheel of the Excavator Schrs 1300 24/5.0 Using CAD/CAE. Int. J. Mech. Prod. Eng, 4(7), 19–23.

Veeranjaneyulu, C., & Babu, U. H. (2012). Design and structural analysis of differential gear box at different loads. International Journal of Advanced Engineering Research and Studies, 1(II), 65–69.

Kalinin, P., Ostapchuk, Y., Zherezhon-Zaichenko, Y., Кyrychenko, O. (2018). До питання оптимального проектування черв'ячно-циліндричних редукторів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР, 25 (1301), 56-63. Kalinin, P., Ostapchuk, Y., Zherezhon-Zaichenko, Y., Кyrychenko, O. (2018). Do pytannia optymalnoho proektuvannia cherviachno-tsylindrychnykh reduktoriv. [To the issue of optimal design of worm-cylindrical reducers.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Як цитувати

Воропай , О. В., Коряк , О. О., Богдан , Д. І., & Нескреба, Е. Є. (2023). Оптимізація основних параметрів зубчастих передач з метою зменшення маси. Автомобільний транспорт, (52), 32–40. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.04

Номер

Розділ

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ