Аналіз конструкцій та застосування різних типів двигунів у автомобілі

Автор(и)

  • Ярослав Володимирович Кужельний Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5269-8557
  • Володимир Іванович Венжега Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8857-349X
  • Геннадій Володимирович Пасов Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7248-9085
  • Валерій Іванович Клименко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7399-0397

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.10

Ключові слова:

двигун внутрішнього згоряння, бензиновий двигун, дизель, електромобіль, електродвигун, гібридний автомобіль

Анотація

Проблема. В публікації виконано аналіз конструкцій та застосування різних типів двигунів у автомобілі, який дозволяє визначити конструктивні аспекти, особливості розміщення та роботи двигунів, їх перспективи подальшого застосування. Мета. Мета роботи полягає у аналізі конструкцій та роботі двигунів, які використовуються у сучасних автомобілях, визначенні їх переваг та недоліків і перспективи розвитку та застосування різних типів двигунів. Методологія. Підходи, які прийняті в роботі для досягнення поставленої мети, полягають в аналізі конструкцій різних типів двигунів сучасних автомобілів, їх компонування та особливостей їх застосування. Результати. В роботі виконано порівняльний аналіз різних типів двигунів, які використовуються у сучасних автомобіля. Розглянуто особливість конструкції та будову двигунів внутрішнього згоряння, електромобілів та гібридних автомобілів. Приведено схему загальної конфігурації електричних транспортних засобів, можливі конфігурації електромобілів, схеми компонування гібридних автомобілів. Наведено переваги та недоліки кожного типу двигунів, основні перспективи їх розвитку та застосування. Оригінальність. Проведений аналіз особливостей конструкцій різних типів двигунів, які встановлюють в сучасні автомобілі, дозволяє сформулювати загальне уявлення про особливість роботи автомобілів з розглянутими типами двигунів. Практичне значення. Отримані результати аналізу та наведені переваги і недоліки у використанні різних типів двигунів дозволяють сформулювати основні напрями розвитку конструкцій та перспективи їх застосування у різних типів автомобілів.

Біографії авторів

Ярослав Володимирович Кужельний , Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

к.т.н., доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Володимир Іванович Венжега , Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

к.т.н., доцент, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Геннадій Володимирович Пасов , Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

к.т.н., доцент, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Валерій Іванович Клименко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., проф., зав. кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Посилання

Омеличев А. (2022). Підручник з будови автомобіля. Omelychev A. (2022). Pidruchnyk z budovy avtomobilia. [Textbook of car construction]

Шапко В. Ф. (2014). Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Shapko V. F. (2014). Avtomobilni dvyhuny. Osnovy teorii ta kharakterystyky porshnevykh dvyhuniv vnutrishnoho zghoriannia [Automobile engines. Fundamentals of the theory and characteristics of internal combustion piston engines]

Поляков А. П., Галущак Д. О. (2014). Дослідження впливу на показники автомобіля переведення його двигуна на роботу на біодизельному паливі. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки»,46, 431-438. Poliakov A. P., Halushchak D. O. (2014). Doslidzhennia vplyvu na pokaznyky avtomobilia perevedennia yoho dvyhuna na robotu na biodyzelnomu palyvi. [Research of the impact on car performance of switching its engine to run on biodiesel fuel]. Mizhvuzivskyi zbirnyk «Naukovi notatky», 46, 431-438.

Білоконь Я.Ю., Вайнтрауб М.А. (2015). Уприскувальні системи живлення бензинових двигунів сучасних автомобілів. Bilokon Ya.Iu., Vaintraub M.A. (2015). Upryskuvalni systemy zhyvlennia benzynovykh dvyhuniv suchasnykh avtomobiliv [Fuel injection systems of gasoline engines of modern cars].

Ding, N., Prasad, K. & Lie, T. (2017). The electric vehicle: a review. International Journal of Electric and Hybrid Vehicles, 9(1), 49-66. https://doi.org/10.1504/IJEHV.2017.082816

Rahul, C., Savier, J., (2022). An overview on hybrid energy storage systems for electric vehicles. International Journal of Electric and Hybrid Vehicles, 14(1/2), 56-64 https://doi.org/10.1504/IJEHV.2022.125248

Muratori, M., Alexander, Marcus, Arent, Doug, Bazilian, Morgan, Dede, Ercan M., Farrell, John, Gearhart, Chris, Greene, David, Jenn, Alan, Keyser, Matthew, Narumanchi, Sreekant, Pesaran, Ahmad, Sioshansi, Ramteen, Suomalainen, Emilia, Tal, Gil, Walkowicz, Kevin, Ward & Jacob. (2021). The rise of electric vehicles – 2020 status and future expectations. United States. https://doi.org/10.1088/2516-1083/abe0ad

Sharma, S., Amrish K. & Tripathi M. (2020). Storage technologies for electric vehicles. Journal of Traffic and Transportation Engineering. 7(3), 340-361 https://doi.org/10.1016/j.jtte.2020.04.004

Мокін О. Б, Мокін Б. І., Лобатюк В. А. & Кубрак О. П. (2015). Оптимізація руху гібридного автомобіля з непрацюючим двигуном внутрішнього згоряння. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 5, 69–77. Mokin O. B, Mokin B. I., Lobatiuk V. A. & Kubrak O. P. (2015). Optymizatsiia rukhu hibrydnoho avtomobilia z nepratsiuiuchym dvyhunom vnutrishnoho zghoriannia. [Optimization of the movement of a hybrid car with a non-working internal combustion engine]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 5, 69–77. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/ visnyk/article/view/1836

Мокін О. Б., Мокін Б. І. & Лобатюк В. А. (2016). Оптимізація руху гібридного автомобіля з одночасно працюючими на спільний вал двигуном внутрішнього згоряння та системою електропривода. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2, 33-38. Mokin O. B., Mokin B. I. & Lobatiuk V. A. (2016). Optymizatsiia rukhu hibrydnoho avtomobilia z odnochasno pratsiuiuchymy na spilnyi val dvyhunom vnutrishnoho zghoriannia ta systemoiu elektropryvoda. [Optimization of the movement of a hybrid car with an internal combustion engine and an electric drive system working simultaneously on a common shaft.]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 2, 33-38. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/ visnyk/article/view/1897

Кисликов В.Ф., Лущик В. В. (2006) Будова й експлуатація автомобілів. Kyslykov V.F., Lushchyk V. V. (2006). Budova y ekspluatatsiia avtomobiliv [Construction and operation of cars].

Brody Walker. (2018). Engineering Fundamentals of Internal Combustion Engine.

Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Stefano Longo, Kambiz M. Ebrahimi. (2018). Modern Electric, Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles.

Типи гібридних силових установок (2023): веб-сайт. URL: https://www.autocentre.ua/ ua/opyt/tehnologii/tipy-gibridnyh-silovyh-ustanovok-305550.html (дата звернення: 10.05.2023). Typy hibrydnykh sylovykh ustanovok [Types of hybrid power plants]. Retrived from: https://www.autocentre.ua/ ua/opyt/tehnologii/tipy-gibridnyh-silovyh-ustanovok-305550.html /(Accessed 10.05.2023).

Kalchenko V., KalchenkoV., Sira N., Kuzhelnyi Ya. & Vynnyk V. (2020). Research of the milling process of a cylindrical surface by an oriented instrument. Technology audit and production reserves. 16-18. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2020.202793

Kalchenko V., Kalchenko V., Sira N., Kuzhelnyi Ya. & Sklyar V. (2021). Model of milling the root and connecting rod necks of the crankshaft for one manufacturing process. Lecture Notes in Mechanical Engineering. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_16

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Як цитувати

Кужельний , Я. В., Венжега , В. І., Пасов , Г. В., & Клименко, В. І. (2023). Аналіз конструкцій та застосування різних типів двигунів у автомобілі. Автомобільний транспорт, (52), 89–97. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.10

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ