Технологічні методи підвищення якості та продуктивності обробки деталей двигунів автомобілів

Автор(и)

  • Володимир Віталійович Кальченко Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9072-2976
  • Володимир Іванович Венжега Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8857-349X
  • Ярослав Володимирович Кужельний Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9850-7875
  • Валерій Іванович Клименко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7399-0397

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.03

Ключові слова:

розподільчий вал, колінчастий вал, поршневі пальці, клапанні пружини, високошвидкісне фрезерування, однопрохідна обробка

Анотація

Проблема. Найбільш високоточними деталями двигуна автомобіля є розподільчий та колінчастий вали, деталі, що потребують двосторонньої обробки торцевих поверхонь: поршневі пальці, клапанні пружин. При їх виготовленні та ремонті використовуються традиційні методи обробки. Тому враховуючи великі обсяги виробництва автомобілів, вдосконалення існуючих та розробка нових способів має дуже важливе значення. Мета. Метою даної роботи є аналіз  та вдосконалення існуючих та впровадження нових методів обробки вказаних деталей для підвищення продуктивності та точності їх обробки. Методологія. Обробку опорних шийок та кулачків доцільно проводити за один установ при глибинному високошвидкісному шліфуванні зі схрещеними осями круга і розподільчого вала за рахунок стабілізації глибини різання і подачі по контуру при нерівномірному обертанні деталі. Перспективним є також спосіб високошвидкісного фрезерування кулачків розподільчих валів зі схрещеними вісями інструмента і деталі на верстатах з ЧПК. Корінні та шатунні шийки колінчастих валів слід обробляти за один установ глибинним високошвидкісним шліфуванні зі схрещеними осями круга і колінчастого валу за рахунок стабілізації глибини різання і подачі по контуру при рівномірному обертанні деталі. Для торцевих поверхонь слід запровадити однопрохідну обробку на двосторонніх торцешліфувальних верстатах орієнтованими шліфувальними кругами з калібрувальними ділянками. Результат. Отримані результати свідчать про підвищення продуктивності та точності обробки вказаних деталей на 25-30%. Оригінальність. Полягає у використанні при обробці ефекту схрещування осей інструменту та деталі та проведенні спеціальної правки інструменту, яка дозволяє отримувати калібрувальну ділянку. Практичне значення. Запропоновані способи покращують параметри точності, шорсткості та продуктивності обробки, що є важливою науково-практичною задачею, вирішення якої дозволить  підвищити термін служби вузлів та агрегатів автомобіля, здешевити їх виробництво, підвищити рівень конкурентоспроможності продукції та послуг.

Біографії авторів

Володимир Віталійович Кальченко , Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

д.т.н., проф. каф. автомобільного транспорту і галузевого машинобудування

Володимир Іванович Венжега , Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

к.т.н, доц. каф. автомобільного транспорту і галузевого машинобудування

Ярослав Володимирович Кужельний , Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

к.т.н., доц. каф. автомобільного транспорту і галузевого машинобудування

Валерій Іванович Клименко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., проф., зав. кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Посилання

Erwin Junker (2006) Grinding of crankshafts with cubic boron nitride wheelsю Junker maschinen prospectus for JUCRANK 1000, JUCRANK 3000, JUCRANK 5000, JUCRANK 6000 machines.

Erwin Junker (2012) CBN crankshaft grinding. Prospect firm «Junker maschinen» on machines «JUCRANK 1000», «JUCRANK 3000», «JUCRANK 5000», «JUCRANK 6S/L/XL».

Сіра, Н. М. (2017). Модульне 3d-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення під час шліфування зі схрещеними осями циліндричного вала й абразивного круга. Технічні науки та технології, 3(5), 67. Sira, N. M. (2017). Modulne 3d-modeliuvannia instrumentiv, protsesiv zniattia prypusku ta formoutvorennia pid chas shlifuvannia zi skhreshchenymy osiamy tsylindrychnoho vala y abrazyvnoho kruha. [Modular 3d-modeling of tools, processes of stock removal and shaping in grinding with crossed axes of cylindrical shaft and abrasive wheel] Tekhnichni nauky ta tekhnolohii, 3(5), 67. http://tst.stu.cn.ua/article/view/91588

Erwin Junker (2006) Grinding of camshafts with cubic boron nitride wheels. Junker maschinen prospectus for JUCAM 1000, JUCAM 3000, JUCAM 5000, JUCAM 6000 machines.

Кальченко В.І., Кальченко Д.В. (2013) Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями ступінчастого вала і круга. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки».3 (67), 147-156. Kalchenko V.I., Kalchenko D.V. (2013) Modular 3D-modeling of tools, the process of removing the allowance and shaping during grinding with crossed axes of a stepped shaft and a wheel. Bulletin of the Chernihiv State University of Technology. Series "Technical Sciences". 3 (67), 147-156.

Кальченко В.І., Кальченко В.В., Венжега В.І., Винник В.О. (2020) Модернізація універсально-заточувального верстата з ЧПК ВЗ 208 Ф3 для високошвидкісного фрезерування поверхонь обертання. Технічні науки та технології. 1 (19), 9–17. Kalchenko V.I., Kalchenko V.V., Venzhega V.I., Vynnyk V.O. (2020) Modernization of the universal sharpening machine with CNC VZ 208 F3 for high-speed milling of rotating surfaces. Technical sciences and technologies. 1 (19), 9–17.

Слєднікова О.О., Винник В.О., Скляр В.М., Аксьонова О.О. (2020) Модульне 3D моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при фрезеруванні кулачків зі схрещеними осями інструменту і деталі. Технічні науки та технології 2 (20), 27–34. Slednikova O.O., Vinnyk V.O., Sklyar V.M., Aksyonova O.O. (2020) Modular 3D modeling of tools, the process of allowance removal and forming when milling cams with crossed axes of the tool and the part. Technical sciences and technologies. 2 (20), 27–34.

Erwin Junker (2005) JUMAT – Rundschleifen. Katalog «Junker maschinen».

Венжега В.І. (2009) Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою: Дис. канд. техн. наук: Venzhega V.I. (2009) Increasing the efficiency of grinding the ends at crossed axes of the part and the circle with a calibration area: Diss. Ph.D. technical Sciences

Сіра Н.М., Кологойда А.В., Литвин О.О., Кальченко Д.В. (2018) Теоретичне та експериментальне дослідження процесу двостороннього шліфування торців деталей із різними діаметрами. Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського». 29 (68) 1, 19-26. Syra N.M., Kologoyda A.V., Lytvyn O.O., Kalchenko D.V. (2018) Theoretical and experimental study of the process of two-sided grinding of the ends of parts with different diameters. Scientific journal "Scientific Notes of the Tavri National University named after V.I. Vernadsky". 29 (68). 1, 19-26.

Kalchenko D. (2018) Theoretical and experimental study of double-sided grinding process of round face ends by orientated wheels with calibrating sections. Scientific Journal of TNTU. Manufacturing engineering and automated processes.89(1), 100–112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Як цитувати

Кальченко , В. В., Венжега , В. І., Кужельний , Я. В., & Клименко, В. І. (2023). Технологічні методи підвищення якості та продуктивності обробки деталей двигунів автомобілів. Автомобільний транспорт, (52), 25–31. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.03

Номер

Розділ

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ