Огляд і аналіз пошкоджень та існуючих систем захисту баштових кранів під впливом вибухової хвилі

Автор(и)

  • Євген Горбатюк Київський національний університет будівництва і архітектури , проспект Повітрофлотський, 31, м.Київ, Україна, 03037, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8148-5323
  • Олег Булавка ТОВ «КСМ-ТРАНС» проспект Перемоги, 91, м.Київ, Україна, 03115, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4119-174X

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.53.0.02

Ключові слова:

ураження, баштові крани, вибухова хвиля, повітряна ударна хвиля, відновлення, експлуатація

Анотація

Проблема. Актуальною є проблема оцінки технічного стану стаціонарних баштових кранів різних типів експертними організаціями з метою визначення можливості їх подальшої експлуатації та методів здійснення капітального ремонту. Разом з тим, слід враховувати характер наслідків ураження металоконструкцій та вид ремонту, якщо він взагалі можливий. Тематика статті носить практичний характер. Здійснена спроба зробити первинне уявлення  та візуальний аналіз стану різних типів баштових кранів при умовах вибухових повітряних ударних хвиль в залежності від відстані до кранів. В статті зроблена спроба обґрунтувати наслідки руйнувань металоконструкцій, механізмів чи систем захисту та вказати на деякі закономірності, що вимагають пильної уваги під час експлуатації баштових кранів та їх подальших досліджень. Мета. Метою робо є зробити огляд пошкоджень баштових кранів різних типів, що зазнали ураження та їх існуючі системи захисту. Надати припущення для подальших досліджень стійкості баштових кранів в умовах повітряних ударних хвиль. Методологія. Прийняті в роботі підходи до вирішення поставленої мети базуються на умовному розділенні на категорії пошкодження стаціонарних баштових кранів під дією повітряних ударних хвиль. Результати. Отриманий аналіз пошкоджень баштових кранів, дасть змогу в подальшому враховувати при розробці згідно  технічної документації типових проектів щодо їх демонтажу-монтажу, видах ремонту тощо. Оригінальність. Дослідження стійкості баштових кранів в умовах повітряних ударних хвиль є рідкісним і специфічним напрямом в області інженерних досліджень. Тому результати цього дослідження дозволять заповнити прогалини в науковій літературі та інженерній практиці. Практичне значення. Результати дослідження можуть призвезти до розробки нових підходів та рекомендацій для проектування баштових кранів з урахуванням можливих повітряних ударних хвиль. Це дозволить інженерам створювати більш безпечні та надійні коснтрукції для роботи в небезпечних умовах

Біографії авторів

Євген Горбатюк, Київський національний університет будівництва і архітектури , проспект Повітрофлотський, 31, м.Київ, Україна, 03037

к.т.н., доцент кафедри будівельних машин

Олег Булавка, ТОВ «КСМ-ТРАНС» проспект Перемоги, 91, м.Київ, Україна, 03115

головний механік ТОВ «КСМ-ТРАНС»

Посилання

Фідровська Н. М., Слепужніков Є. Д., Перевозник І. А. (2020) Експериментальні дослідження динамічних навантажень при роботі ходових кранових коліс з еластичними вставками. Машинобудування Вип. №25. С. 28 – 37. Fidrovska N. M., Slepuzhnikov Ye. D., Perevoznyk I. A. (2020) Eksperymentalni doslidzhennia dynamichnykh navantazhen pry roboti khodovykh kranovykh kolis z elastychnymy vstavkamy. Mashynobuduvannia №25. S. 28 – 37.

Іваненко О.І., Приходько Л.О. (2016) Дослідження руху вантажопідйомних кранів під дією вітрових навантажень. Підйомно-транспортна техніка. 2016. № 4. С. 72-77. Ivanenko O.I., Prykhodko L.O. (2016) Doslidzhennia rukhu vantazhopidiomnykh kraniv pid diieiu vitrovykh navantazhen. Pidiomno-transportna tekhnika. 2016. № 4. S. 72-77.

Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) баштових кранів ОМД 13801244.001 – 2005р. Methodology for expert examination (technical diagnosis) of tower cranes UMD 13801244.001 – 2005.

ДСТУ EN 14439:2016 Вантажопідіймальні крани. Крани баштові. Вимоги щодо безпечності (EN 14439:2006 + A2:2009, IDT). DSTU EN 14439:2016 Lifting cranes. Tower cranes. Safety requirements (EN 14439:2006 + A2:2009, IDT).

Київське відділення Підйомно-транспортної Академії наук України. ТОВ «ЕТЦ»Монтажспецтехніка» Інститут проблем надійності машин і споруд «Конструкції вантажопідіймальних кранів металеві. Капітальний ремонт» ТУ У 29.2-21674530-001-2003, Київ – 187с. Kyiv branch of the Lifting and Transport Academy of Sciences of Ukraine. LLC "ETC" Montazhspetstechnika" Institute of reliability problems of machines and structures "Constructions of metal lifting cranes. Overhaul" TU U 29.2-21674530-001-2003, Kyiv - 187p.

Київське відділення Підйомно-транспортної Академії наук України. ТОВ «ЕТЦ»Монтажспецтехніка» Інститут проблем надійності машин і споруд «Ремонт металоконструкцій вантажопідйомних кранів і підйомників»ТУ У 29.2-21674530-001-2003, Київ – 188с. Kyiv branch of the Lifting and Transport Academy of Sciences of Ukraine. LLC "ETC" Montazhspetstechnika" Institute of reliability problems of machines and structures "Repair of metal structures of cargo lifting cranes and hoists" TU U 29.2-21674530-001-2003, Kyiv - 188p.

.НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». NPAOP 0.00-1.80-18 "Rules of labor protection during the operation of load-lifting cranes, lifting devices and corresponding equipment.

Назаренко І.І., Німко Ф.О. (2010) Вантажопідіймальна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс): К.: Видавничий Дім «Слово». Nazarenko I.I., Nimko F.O. (2010) Lifting equipment (designs, effective use, service). K.: Slovo Publishing House.

Хмара Л. А., Колісник М. П., Голубченко О. І. (2001) Будівельні крани. Конструкції та експлуатація. К.: Техніка. Khmara L. A., Kolisnyk M. P., Golubchenko O. I. (2001) Construction cranes. Designs and operation. - K.: Technika

Пахолюк О.А., Гуляр К.В. (2021) Системи автоматизації баштових кранах. Промислове та цивільне будівництво. Львів с. 79-87. Pakholyuk O.A., Gulyar K.V. (2021) "Automation systems of tower cranes". Industrial and civil construction. Lviv village - 79 -87.

Дудар І.Н., Потапова Т.Є., Прилипко Т.В. (2005) Довідник нормативно-технічних для проектів виконання комплексу робіт зі зведення наземної частини будівель і споруд. Вінниця: ВНТУ. 137с. Dudar I.N., Potapova T.E., Prilypko T.V. (2005) Normative and technical handbook for projects for the execution of a complex of works on the construction of the ground part of buildings and structures. Vinnytsia: VNTU. 137p.

B. Ren, A. Leung, J. Chen, and X. Luo (2015) “A hybrid control mechanism for stabilizing a crane load under environmental wind on a construction site,” Computing in Civil Engineering, vol. 2015, pp. 499–506.

H. Liu and G. Tian, (2019) “Building engineering safety risk assessment and early warning mechanism construction based on distributed machine learning algorithm,” Safety Science,vol. 120, pp. 764–771.

Voisin D, Grillaud G, Solliec C, et al. (2004) Wind tunnel test method to study out-of-service tower crane behavior in storm winds. J Wind Eng Ind Aerodyn; 92: 687–697.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-05

Як цитувати

Горбатюк, Є., & Булавка, О. (2024). Огляд і аналіз пошкоджень та існуючих систем захисту баштових кранів під впливом вибухової хвилі . Автомобільний транспорт, (53), 13–22. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.53.0.02

Номер

Розділ

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ