DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2017.40.0.65

ВИБІР ПОТУЖНОСТІ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

O. Smirnov, A. Borisenko

Анотація


Розроблено рекомендації щодо вибору потужності тягового електричного двигуна залежно від маси електричного транспортного засобу, швидкості його руху та дальності пробігу в режимі «тільки електрика». Результати дослідження подано у вигляді тривимірних залежностей

Ключові слова


електромобіль; гібридний електромобіль; гібридний транспортний засіб; електричний двигун; потужність; дальність пробігу

Повний текст:

PDF

Посилання


Prius-Plug-In-Hybrid / Elektronnі danі. _ Rejim dostupu: http://www.toyota.com/prius-plugin-hybrid/, vіlnii. Nazva z ekranu.

Volt Models & Specs / Elektronnі danі. _ Rejim dostupu: http://www.chevrolet.com/voltelectric-car/specs/trims.html, vіlnii. Nazva

z ekranu.

My I-MIEV Specification / Elektronnі danі. _ Rejim dostupu: http://www.mitsubishimotors. com.au/vehicles/i-miev/ specifications/, vіlnii. Nazva z ekranu.

Nissan LEAF / Elektronnі danі. _ Rejim dostupu: http://www.nissanusa.com/electriccars/ leaf/versions-specs/, vіlnii. _ Nazva z

ekranu.

Tesla Model S / Elektronnі danі. _ Rejim dostupu: https://www.tesla.com/models/, vіlnii. _ Nazva z ekranu.

Zakladnoi A.N., Zakladnoi O.A. Energoeffektivnii elektroprivod s ventilnimi dvigate-lyami [Energy efficient electric drive nith brushless motors]. Kyiv, Libra, Publ., 2012. 185 р.

Bajinov A.V., Dvadnenko V.Ya., Hakim Maush. Elektroprivod dlya konversionnogo avtomobilya. Avtomobilnii transport [Electric

drive conversion car]. 2012. no. 30. рр. 7–12.

Smirnov O.P., Bogaevskii A.B., Smirnova A.O. Gibridnaya silovaya ustanovka dlya transportnih sredstv. Vіsnik Harkіvskogo nacіonalnogo tehnіchnogo unіversitetu sіlskogo gospodarstva іmenі Petra Vasilenka [Hibrid power plant for vehiches]. 2013. no. 139. рр. 207–211.

Bajinov O.V., Smirnov O.P., Serіkov S.A., Dvadnenko V.Ya. Sinergetichnii avto_mobіl. Teorіya і praktika. [Synergetic car. Teory and practice].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Prius-Plug-In-Hybrid / Електронні дані. – Режим доступу: http://www.toyota.com/priusplug-in-hybrid/, вільний. - Назва з екрану.

2. Volt Models & Specs / Електронні дані. – Режим доступу: http://www.chevrolet.com/volt-electric-car/specs/trims.html, вільний. – Назва з екрану.

3. My I-MIEV Specification / Електронні дані. - Режим доступу: http://www.mitsubishimotors. com.au/vehicles/i-miev/ specifications/, вільний. – Назва з екрану.

4. Nissan LEAF / Електронні дані. – Режим доступу: http://www.nissanusa.com/electriccars/leaf/versions-specs/, вільний. – Назва з екрану.

5. Tesla Model S / Електронні дані. – Режим доступу: https://www.tesla.com/models/, вільний. – Назва з екрану.

6. Закладной А.Н. Энергоэффективный электропривод с вентильными двигателями / А.Н. Закладной, О.А. Закладной. – К.: Либра, 2012. – 185 с.

7. Бажинов А.В. Электропривод для конверсионного автомобиля / А.В. Бажинов, В.Я. Двадненко, Хаким Мауш // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2012. – Вып. 30. – С. 7–12.

8. Смирнов О.П. Гибридная силовая установка для транспортных средств / О.П. Смирнов, А.Б. Богаевский, А.О. Смирнова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2013. – № 139. – С. 207–211.

9. Бажинов О.В. Синергетичний автомобіль.Теорія і практика / О.В. Бажинов, О.П. Смирнов, С.А. Сєріков та ін. – Х.: ХНАДУ, 2011. – 236 с.