№ 40 (2017)

DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2017.40.0

Зміст

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

МОДИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМУ КЛАРКА І РАЙТА МАРШРУТИЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ГУРТОВИХ ВАНТАЖІВ PDF (English)
N. Nefiodov 7
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ТРАНСПОРТНОГО РИНКУ НА УМОВАХ КООПЕРАЦІЇ PDF
Ye. Nahornyi, N. Shramenko, A. Оrda 12
ОПТИМІЗАЦІЯ КРИТЕРІЮ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТАВКИ ТАРНО-ШТУЧНИХ ВАНТАЖІВ PDF
O. Severyn, O. Shulika 20
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РІВНЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ м. ОДЕСА PDF
S. Myronenko, T. Volobuyeva 24
ІМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ PDF (English)
D. Kopytkov 30
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОБУСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
M. Kostikova, I. Skrypina 37
ЗАКОНОМІРНІСТЬ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ЙМОВІРНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ПЕРЕСАДКИ ПАСАЖИРІВ У ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛАХ PDF (English)
G. Samchuk 42
ОЦІНКА ВПЛИВУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ PDF
P. Horbachov, A. Kochyna 48

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОТОННАЖНИХ ВІЙСЬКОВИХ АВТОМОБІЛІВ PDF
L. Krainyk, M. Grubel 56
ВИБІР ПОТУЖНОСТІ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF
O. Smirnov, A. Borisenko 65
ПОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА ПІД ЧАС РОБОТИ ДВИГУНА НА СТИСНУТОМУ ПРИРОДНОМУ ГАЗІ PDF
O. Zakharchuk, M. Zakharchuk 69
ІНДУКЦІЙНИЙ НАГРІВ В ІСТОРІЇ ТА У РОЗВИТКУ. ВИКОРИСТАННЯ В РЕМОНТНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ СУЧАСНОГО ТРАНСПОРТУ PDF (English)
Yu. Batyhin, O. Sabokar, V. Strelnikova 75
ІНСТРУМЕНТ РИХТУВАННЯ «ІНДУКТОРНА СИСТЕМА ІЗ ПРИТЯГУЮЧИМ ЕКРАНОМ» ТА ПРОТЯЖНИМ СОЛЕНОЇДОМ PDF (Русский)
Yu. Batyhin, Ye. Chaplyhin, M. Barbashova, O. Gavrilova 80
МЕТОД ОЦІНКИ ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ АВТОМОБІЛЯ ПІД ЧАС НАЇЗДУ НА ПЕРЕШКОДУ ЗА УМОВИ ЗЧЕПЛЕННЯ КОЛІС PDF
A. Bashynskyi 88
ВИРІШЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ ГУСЕНИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ЗА РІЗНИХ КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ PDF
S. Volosnikov 94

ПЕРПЕКТИВНІ ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ГАЗООБМІНУ ПРИ 3D-МОДЕЛЮВАННІ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ДВОТАКТНОГО БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА PDF (English)
V. Korohodskyi, Ye. Voropayev 101
ДІАГНОСТУВАННЯ БЕНЗИНОВИХ ПАЛИВНИХ СИСТЕМ З БЕЗПОСЕРЕДНІМ УПОРСКУВАННЯМ PDF (English)
M. Bulgakov 114

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ ДЛЯ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИМИ МАШИНАМИ PDF
O. Hryhorov, A. Okun 120
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМЕНШЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ГІДРОПРИВОДУ МЕТОДОМ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ПОТУЖНОСТІ PDF (Русский)
O. Hrygorov, V. Stryzhak, D. Ziubanova, M. Tsebrenko, M. Stryzhak 125
АНАЛІЗ КІНЕМАТИКИ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ МАЛОГАБАРИТНОГО НАВАНТАЖУВАЧА ПМТС 1200 НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
O. Yefymenko, T. Pluhina, Z. Musaiev 134
ПАРАМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ 3D-МОДЕЛІ ТА КРЕСЛЕНИКА ЗУБЧАСТОГО КОЛЕСА В ПАКЕТІ AUTODESK INVENTOR PDF
E. Іvanov, A. Porkhun, A. Tishchenko 139
ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ІНСТРУМЕНТУ ЗІ СТАЛІ Р6М5 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF (English)
T. Кhristoforova, O. Kuzmenko 147
МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ У МЕТАСТАБІЛЬНІЙ НЕРЖАВІЮЧІЙ СТАЛІ PDF
S. Lyabuk 153
ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВТНЗ ДО ВИКОНАННЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ PDF (English)
Ye. Novikova 159
КОМУНІКАТИВНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF (English)
O. Chevychelova 163
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА ПЛИТКА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ МАЛОПОТУЖНЕ ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ PDF
A. Gnatov, Sch. Argun 167