DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2017.40.0.163

КОМУНІКАТИВНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

O. Chevychelova

Анотація


У статті обґрунтовується важливість та розкривається сутність комунікативного підходу до навчання іноземної мови в технічному ВНЗ, аналізуються основні особливості цього підходу, розглядаються способи стимулювання пізнавального інтересу, визначаються умови формування комунікативної компетенції майбутніх інженерів у вищій школі

Ключові слова


іноземна мова; компетенція; комунікативний підхід

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Abramovy’ch G.V. Sut’ inshomovnoyi kompetentnosti yak mety’ ta rezul’tatu profesijnoyi texnichnoyi osvity’ [The essence of foreign language competence as the aim and the result of vocational education]. Naukovi zapy’sky’. Seriya: Psy’kologopedagogichni nauky’[Scientific Proceedings. Series: Psycho-pedagogical sciences], 2005, vol. 5, pp. 120–127.

Borodina G.I. Komunikaty’vno-oriyentovane navchannya inozemnoyi movy’ u nemovnomu VNZ [Communicative foreign language teaching at non-linguistic higher school]. Inozemni movy’ [Foreign languages], 2005, no. 2, pp. 28–30.

Skalkin V. L. Anglijskij jazyk v situacijah obshhenija: ucheb. posobie dlja vuzov [English in communicative situations], Moscow, Vyscha shcola Publ., 1997, 188 p.

Tarnopol’s’ky’j O. B. Metody’ka navchannya anglijs’koyi movy’ na II kursi texnichnogo VNZ [Methodology of teaching English in the second year of study at high technical school], Kiev, Vyscha shcola Publ., 1993, 170 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абрамович Г.В. Суть іншомовної компетентності як мети та результату професійної технічної освіти / Г.В. Абрамович // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. – 2005. – № 4. – С. 120–127.

2. Бородіна Г.І. Комунікативно-орієнтоване навчання іноземної мови у немовному ВНЗ / Г.І. Бородіна // Іноземні мови. – 2005. – №2. – С. 28–30.

3. Скалкин В.Л. Английский язык в ситуациях общения : учеб. пособие для вузов / В.Л. Скалкин. – М.: Высшая школа, 1997. – 188 с.

4. Тарнопольський О.Б. Методика навчання англійської мови на II курсі технічного ВНЗ / О.Б. Тарнопольський. – К.: Вища школа, 1993. – 172 с.