Про журнал

Збірник заснований у 1998 р. і присвячений вирішенню проблем удосконалення та розвитку автомобільного транспорту України, обміну досвідом проведення наукових досліджень, експериментальної діяльності вчених у галузі експлуатації, ремонту автомобілів, автотракторобудування, автотракторних двигунів, автомобільної електроніки та мехатроніки.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної області.

Свідоцтво про держ. реєстрацію: КВ № 23525-13365ПР від 08.06.2018 р.

       ISSN: 2219-8342 (print)
       ISSN: 2309-981Х (online)

Засновник: Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Основні параметри:

  • періодичність - 2 рази на рік;
  • мови видання - українська, англійська;
  • тираж - 100 примірників.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу на основі ліцензії CC-BY.

  • Журнал входить до затвердженого ДАК Переліку наукових професійних видань України, в котрих можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
  • Реферується українським реферативним журналом «Джерело» і входить до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» (Україна).
  • Включений до міжнародних наукометричних баз даних:

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України;
Directory of Open Access Journals DOAJ (Швеція);
Index Copernicus (Польща);
Ulrichsweb (США);
Академія Google (Google Scholar).

Статті, що надруковані до 2017 року

Поточний номер

№ 49 (2021)
Опубліковано: 2021-12-24

ПЕРCПЕКТИВНІ ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

Переглянути всі випуски

Ліцензія Creative Commons Цей журнал ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International.