Про журнал

Журнал заснований у 1998 р. і присвячений вирішенню проблем удосконалення та розвитку автомобільного транспорту України, обміну досвідом проведення наукових досліджень, експериментальної діяльності вчених у галузі експлуатації, ремонту автомобілів, автотракторобудування, автотракторних двигунів, автомобільної електроніки та мехатроніки.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної області.

Свідоцтво про держ. реєстрацію: КВ № 23525-13365ПР від 08.06.2018 р.

       ISSN: 2219-8342 (print)
       ISSN: 2309-981Х (online)

Засновник: Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Основні параметри:

  • періодичність - 2 рази на рік;
  • мови видання - англійська;
  • тираж - 100 примірників.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу на основі ліцензії CC-BY.

  • Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України Категорії "Б" наказом Міністерства освіти і науки України, в котрих можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
  • Реферується українським реферативним журналом «Джерело» і входить до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» (Україна).
  • Включений до міжнародних наукометричних баз даних:

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України;
Directory of Open Access Journals DOAJ (Швеція);
Index Copernicus (Польща);
Ulrichsweb (США);
Академія Google (Google Scholar).

Статті, що надруковані до 2017 року

Поточний номер

№ 53 (2023)

Випуск сформовано: 29.12.2023

Опубліковано: 2023-12-30

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Переглянути всі випуски

Ліцензія Creative Commons Цей журнал ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International.